De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jack Thiessen 5 april 2016 REDUCTIE RISICO VAN EEN ONBEHEERSBARE NATUURBRAND IN DE PROVINCIE LIMBURG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jack Thiessen 5 april 2016 REDUCTIE RISICO VAN EEN ONBEHEERSBARE NATUURBRAND IN DE PROVINCIE LIMBURG."— Transcript van de presentatie:

1 Jack Thiessen 5 april 2016 REDUCTIE RISICO VAN EEN ONBEHEERSBARE NATUURBRAND IN DE PROVINCIE LIMBURG

2 Wat was de aanleiding Zeer grote natuurbranden, zoals Schoorl en Strabrechtse Heide Vragen in de Tweede Kamer Opdracht aan de provincies Pilotproject Meinweg en Weerterbergen Vervolg: aanpak overige risicogebieden

3 De gewenste beelden Maasduinen

4 Wat willen we niet zien

5 Natuurbranden In het verleden enkele grote incidenten 2014 20 incidenten in onze regio 201527 incidenten in onze regio Inzetduur gemiddeld 2 tot 3 uur Worstcase: zeer grote natuurbrand met ontruiming van aangrenzende gebieden (campings, woonwijk)

6 Film natuurbrand Italië https://www.youtube.com/watch?v=k- ThzRQ9lcc&feature=youtu.bewww.youtube.com/watch?v=k- ThzRQ9lcc&feature=youtu.be

7 DOEL PROJECT ‘Beperken van het risico op onbeheersbare branden in risicovolle natuurgebieden in de Provincie Limburg, zowel vanuit bestuurlijke als operationele invalshoek

8 Wat gaan we doen Opstellen risico inventarisatie Organiseren van een startbijeenkomst Bijscholing voor groen en rood Werkgroep formeren Opstellen risicobeheersplan Risicobeheersplan voorleggen aan College Resultaat communiceren Uitwerken aanbevelingen risicobeheersplan

9 Risico-inventarisatie -per kilometer vak -Getoetst aan enkele criteria: -begroeiing -Helling -Kans op uitbreiding -Nabijheid waardevolle objecten -Nabijheid gevaarlijke stoffen -Bezoekers / vaste bewoners -Aantal campinggasten binnen bepaalde straal -Aanwezige dagrecreanten -Afstand tot waterwinning -Opkomsttijd brandweer -Kans op snelle ontdekking -Aantal ontvluchtingsroutes -Terreinbekendheid brandweer -Instandhoudingsnoodzaak natuur

10 De cursus

11 Risico beheersplan Gezamenlijk Lokaal Gebiedsgericht

12 DE SCENARIO’S Brand die ontstaat in Maasduinen zonder een evacuatie. Brand die ontstaat in Maasduinen met een evacuatie. Brand die in Maasduinen ontstaat en aangrenzende gebieden bedreigt. Brand die van buitenaf Maasduinen bedreigt.

13 Voorbeeld gebiedsindeling AMANAOAPAQARASATAU LEG END A 73 nvt laag 74 nvt hoog nvt midd en 75 nvt hoog 76 hoog nvt 77 hoognvt 78 nvt

14 Omvang Maasduinen

15 Maatregelen ter voorkoming van een onbeheersbare natuurbrand  Compartimenteren Inrichten van compartimenten, verloven van grenzen  Intensieve samenwerking met alle partijen Bestuurlijk en operationeel  Bluswatervoorziening Onderzoek naar alternatieven

16 Compartimentering Meinweg

17 Het vervolg 1  Operationele slagkracht Herverdelen 4 x 4 voertuigen  Delen van Kennis Bijscholing van alle partners (groen en rood) Continueren  Plaatsbepalingssystematiek Een provinciaal systeem

18 Het vervolg 2  Structureel inbedden in alle organisaties  Prioritering werkzaamheden  Onderzoek ‘zelfredzame burger in de natuur’  Subsidie aanvraag Euregio project

19 Risicogedrag Onderzoek wijst uit dat 70% wordt veroorzaakt door de mens Verbod vs toezicht (wat levert het op) Focus is bewustwordingsproces (veranderen van gedrag) Brandveilig Leven maakt deel uit van de werkgroep

20 Bestuurlijke dilemma’s Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling (Inter)nationale samenwerking Capaciteit (formatie) Subsidie/ middelen Lange doorlooptijd

21 De Planning April, startbijeenkomst Mei, bijscholing Mei, start werkgroep 2016, Q4 eerste concept gereed 2017, Q1 voorstel naar het College 2017 e.v. start uitvoering van de maatregelen

22 Voorkomen van natuurbranden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid !!


Download ppt "Jack Thiessen 5 april 2016 REDUCTIE RISICO VAN EEN ONBEHEERSBARE NATUURBRAND IN DE PROVINCIE LIMBURG."

Verwante presentaties


Ads door Google