De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofd gewondennest Hoofd SIGMA Leider Kernteam Leider Psychosociaal Opvangteam Instructie per functie EUMED.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofd gewondennest Hoofd SIGMA Leider Kernteam Leider Psychosociaal Opvangteam Instructie per functie EUMED."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofd gewondennest Hoofd SIGMA Leider Kernteam Leider Psychosociaal Opvangteam Instructie per functie EUMED

2 Inhoud Algemeen Inzetindicaties Wijze van alarmering Ontvangst Inzet Beëindiging inzet

3 Algemeen De leiders van de verschillende eenheden staan onder gezag van de uit hun land afkomstige CvD-G of OvD-G, Dir-Med en LNA of OrgL. Zij hebben de operationele leiding in handen van de medische en psychosociale hulpverlening en ambulancebijstand.

4 Uitgangspunten bijstand vanuit het buurland Bijstandseenheden werken zoveel mogelijk als in dagelijkse praktijk. Taalverschillen mogen geen belemmering vormen. De bijstandseenheden moeten zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van technische communicatiemiddelen. De bijstandseenheden werken in eigen coördinatiestructuren. De leiding op het rampterrein coördineert de samenwerking tussen de verschillende inzetvakken. Bijstandseenheden zullen zoveel mogelijk hun eigen gewondenkaarten en registratiesystemen hanteren.

5 Uitgangspunten bijstand aan het buurland U werkt zoveel mogelijk als in dagelijkse praktijk. Taalverschillen mogen geen belemmering vormen. U maakt zo min mogelijk gebruik van technische communicatiemiddelen. Uw eenheden werken in eigen coördinatiestructuren. Uw hulp wordt altijd ontvangen op loodsposten. U zult zoveel mogelijk eigen gewondenkaarten en registratiesystemen hanteren.

6 Inzetindicaties Na inschatting van de grootte van de calamiteit en het verwachte aantal slachtoffers door de meldkamer of door de hulpverlening ter plekke, kan de meldkamer een beroep doen op hulp van de aangrenzende buitenlandse regio’s.

7 Wijze van alarmering Alarmering van bijstand verloopt uitsluitend op aanvraag van de meldkamer binnen wiens jurisdictie de ongevallocatie valt. Het voor de inzet verantwoordelijke commando kan te allen tijde de alarmering intrekken of de EUMED classificatie reduceren nadat de aard en omvang van de calamiteit ter plaatse zijn bepaald.

8 Ontvangst (1) De ter beschikkingstelling en overdracht van grensoverschrijdende burenhulp vindt plaats op loodsposten waarvan de ligging door middel van een letter-cijfercombinatie door de aanvragende meldkamer wordt medegedeeld. De voor de inzet verantwoordelijke meldkamer dient te zorgen voor begeleiding vanaf de loodspost naar de plek incident of naar het verzamelpunt/ ziekenautostation. De ingezette hulpdiensten maken voor de onderlinge communicatie in principe en voor zover mogelijk gebruik van eigen apparatuur en de radiofrequentie van de eigen meldkamer om een extra belasting van het radioverkeer op de ongevallocatie te voorkomen.

9 Ontvangst (2) De aanvoer van eenheden voor EUMED-fase 3 kan uitsluitend op gecoördineerde wijze plaatsvinden via op grotere afstand van de ongevallocatie gelegen verzamelplaatsen. Deze eenheden dienen vanwege de functionele afhankelijkheid van de bijbehorende voertuigen in konvooi te worden aangevoerd. Uw eenheid staat vanaf het tijdstip van aankomst op de loodspost onder bevel van de uit uw land afkomstige CvD-G/OvD-G.

10 Inzet (1) De operationele uitvoering zal in eigen inzetvakken plaatsvinden. Inzetopdrachten aan uw eenheid kunnen uitsluitend worden gegeven door de uit uw land afkomstige CvD-G/OvD-G. Inzet en transport van patiënten mogen niet zelfstandig plaatsvinden zonder goedkeuring van de uit u land afkomstige CvD-G/OvD-G.

11 Inzet (2) Geneeskundige inzetopdrachten kunnen als volgt worden onderverdeeld door het commando rampterrein: –Louter transportopdrachten aan afzonderlijke hulpverleningseenheden; –Stationaire verzorgingsopdrachten ter plaatse voor delen van de ongevallocatie; –Zelfstandige verzorgingsopdrachten, incl. transport. Voor triage wordt stoplichtsysteem “rood-geel- groen” gehanteerd. Gewondenkaarten worden gebruikt als registratiemiddel.

12 Beëindiging van de inzet Het einde van de inzet van grensoverschrijdende hulp wordt u door de uit uw land afkomstige CvD-G/OvD-G medegedeeld. Ten behoeve van de beoordeling en verdere ontwikkeling van de burenhulp dient elke inzet achteraf te worden geëvalueerd.

13 Afsluiting U heeft het instructieprogramma met succes doorlopen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.emric.info.www.emric.info Meer informatie over de hulpverlening in Nederland, België en Duitsland en samenwerkingsafspraken binnen de Euregio vindt u in het rapport 'Grensoverschrijdende hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn'.Grensoverschrijdende hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn Meer informatie over de samenwerkingsafspraken met betrekking tot grensoverschrijdende hulpverlening vindt u in 'Beter een goede buur, dan een verre vriend'.Beter een goede buur, dan een verre vriend' Klik hier om terug te gaan naar instructie per functie.hier


Download ppt "Hoofd gewondennest Hoofd SIGMA Leider Kernteam Leider Psychosociaal Opvangteam Instructie per functie EUMED."

Verwante presentaties


Ads door Google