De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten 16:30voorgander: ds. C. van den Berg uit Amersfoort De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Met doopattest is vertrokken naar de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Den Bosch; Jesper Gort. Diensten 09:30 voorganger: ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten 16:30voorgander: ds. C. van den Berg uit Amersfoort De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Met doopattest is vertrokken naar de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Den Bosch; Jesper Gort. Mededelingen kerkenraad

3 In verband met het periodiek aftreden van de brs. Pielman en Verschelling als ouderling en br. Beere als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 7 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. In verband met het periodiek aftreden van de brs. Pielman en Verschelling als ouderling en br. Beere als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 7 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 4 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Pasen 4 april V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Pasen 7 april LEF 7 april LEF

5 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

6 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

7 175 C

8 ● Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

9 Psalm 30: 1, 2, 7 1 U zal ik loven, trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer. U was het, die mij uitkomst bood, mij optrok uit mijn diepe nood. Mijn vijand kon zich niet verblijden, geen vreugde scheppen in mijn lijden.

10 Psalm 30: 1, 2, 7 2 Mijn God, U hebt mij op mijn klacht genezen en mijn leed verzacht. U hebt mij aan de dood ontrukt, 'k Ga onder smart niet meer gebukt. U hebt het leven mij gegeven en mij aan dood en graf ontheven.

11 Psalm 30: 1, 2, 7 7 U hebt mijn rouwklacht en geschrei veranderd in een blijde rei. Mijn rouwkleed hebt U weggedaan, een vreugdekleed deed U mij aan. Zo klinkt, o HEER, mijn psalm naar boven. Mijn God U zal ik altijd loven.

12 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

13 Psalm30:1, 2, 7 ● Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

14 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 ● LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

15 LvdK 215: 1, 2, 3 1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

16 2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! LvdK 215: 1, 2, 3

17 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! LvdK 215: 1, 2, 3

18 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: ● Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

19 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: ● Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

20 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 ● Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

21 Psalm 16: 5 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: ik zal, door U op 't levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten.

22 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

23 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

24 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 ● Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

25 Gezang 144: 7 7 Aan God de Vader gloria, aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God de ene Heer.

26 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

27 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 ● LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

28 LvdK 476: 3, 5 3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan. Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan. Op de berg hebt Gij bevel gegeven, en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest.

29 LvdK 476: 3, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

30 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

31 182 E 4-stemmig

32 Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost Collecte:Diaconie

33 Al voor de derde keer op rij!!! Inaktelke diner: Zaterdag 13 april in het Evoluon De kosten zijn € 25 p.p. en € 15 voor een kindermenu excl. drinken. Reserveren kan door de kosten over te maken naar rekening 5177866 t.n.v. Stichting Inaktelke( vóór vrijdag 5 april). Vermelden of vis, vlees of vegetarisch de voorkeur geniet. U bent welkom tussen 18.00 en 18.30 uur

34 Beste Jongelui, Het najoth kamp zal dit jaar gehouden worden op 29 april t/m 3 mei. Dit jaar is het kamp totaal vernieuwd, met een nieuwe leidersgroep en programma. verdere informatie en inschrijvingen zie.... www.najoth.nl De kerkenraad vindt het belangrijk om als kerken onderling contact te hebben en wil dit initatief van harte aanraden. Hierbij is de jeugd van onschatbare waarde, ook voor de toekomst. Dus schrijf je snel in....www.najoth.nl

35


Download ppt "Psalm30:1, 2, 7 Matteüs 27:62 - 28: 15 LvdK215: Matteüs 28:11 - 15 Psalm16:5 Gezang144:7 LvdK476:3, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. C. van den Berg Amersfoort-oost."

Verwante presentaties


Ads door Google