De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar een Belgisch adaptatieplan Maarten van Leest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar een Belgisch adaptatieplan Maarten van Leest."— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar een Belgisch adaptatieplan Maarten van Leest

2 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Inhoud -- Werk in uitvoering -- 1.Aanleiding 2.Nationale Adaptatiestrategie 3.Vlaams Adaptatieplan

3 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Aanleiding: Reputatie Europees groenboek en Witboek Onvoldoende internationale bekendheid van de initiatieven in België PEER report noemt België als een van de achterblijvers Maar ook: CFR studie (Eric Massey, Instituut voor Milieuvraagstukken)

4 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Aanleiding: werkelijkheid en reactie Adaptatie in België, al jaren bezig bottom up fragmentarisch Nationaal Klimaatplan Maatregelen inzake adaptatie worden op dit ogenblik genomen door elk van de respectievelijke deelentiteiten. De Belgische overheid zal de mogelijkheid evalueren om op basis van de opgedane ervaringen een Nationaal Adaptatieplan uit te werken. Uitkomst (mandaat NKC): NASNAS NAPNAP

5 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 NAS en NAP NAS Doel: start van de centrale(re) aansturing communicatie (Europa) Algemeen, kaderstellend verhaal Eerste oplijsting van initiatieven Direct nationaal Publicatie voor het eind van 2010 Eenmalig? NAP Doel: adaptatie volwaardig element in alle sectoren Intersectorale cohesie In-depth en zo volledig mogelijk Actief op zoek naar meerwaarde (lacunes/ synergie) Eerst gewestelijk, daarna nationaal Afgerond eind 2012 Periodiek?

6 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Nationale Adaptatiestrategie (NAS) Overzicht van internationale ontwikkelingen en wetenschappelijke basis Impact van klimaatverandering in België Adaptatie in België 1.Sociaal en gezondheidsbeleid 2.Landbouw en bossen 3.Biodiversiteit, ecosystemen en water 4.Mariene en kustgebieden 5.Productiesystemen en de fysieke infrastructuur 6.Ontwikkelingssamenwerking Strategie Principes en doelen Mogelijk werkschema

7 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Vlaams Adaptatieplan (VLAP) Sectoren voornamelijk gewestelijke aangelegenheid, dus een Vlaams adaptatieplan Doelen  Agendazettend  Coherentie en structuur, problemen en mogelijkheden  Coördinatie en verantwoordelijkheidsverdeling  Samenwerking tussen alle overheidslagen  … Verwachte afronding Vlaams Adaptatieplan: 2012 Input voor NAP: eind 2012

8 De weg naar een Belgisch AdaptatieplanMaarten van Leest 28 juni 2010 Rol LNE Regisseursrol LNE: TWOL Bouwstenen (afrondende fase) In kaart brengen van de elementen voor een adaptatieplan Alles samenvoegen tot één adaptatieplan 1.Uitvoerende rol LNE: TWOL ‘LNE Adapteert’ (start dit jaar) Invullen van bouwstenen voor LNE Departement of Beleidsdomein?

9 Maarten van Leest VLAAMSE OVERHEID Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel. +32(0)2 553 77 43 email: maarten.vanleest@lne.vlaanderen.be


Download ppt "De weg naar een Belgisch adaptatieplan Maarten van Leest."

Verwante presentaties


Ads door Google