De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return Inzet van inkoop t.b.v. sociale doelstellingen Patrick de Lange Senior Adviseur RadarAdvies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return Inzet van inkoop t.b.v. sociale doelstellingen Patrick de Lange Senior Adviseur RadarAdvies."— Transcript van de presentatie:

1 Social Return Inzet van inkoop t.b.v. sociale doelstellingen Patrick de Lange Senior Adviseur RadarAdvies

2 Wat is MVO? Wat is Social Return (on Investment)? Hoe verhoudt SR zich tot MVO en de Banenafspraak? Hoe kan functiecreatie daarbij helpen? Inhoud Presentatie

3 MVO Social Return Banen- afspraak

4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betreft drie thema’s: People (goede arbeidsvoorwaarden en diversiteit) Planet (goed milieu beleid en uitvoering) Profit (de onderneming moet levensvatbaar zijn) Vanaf dit punt focus op People The Big Picture; MVO

5 Doel: “Social”: vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Middel: “Return on investment”: via de inkoopkanalen van overheid en bedrijven (inkoopcontracten en aanbestedingen) Meestal ingezet bij inkoop boven de € 100.000 en veel gehoord is 5%. Social Return; een definitie

6 Bouwblokkenmethode soort en eventuele duur van de uitkering inspanningswaarde social return op basis van een jaarcontract fulltime (40 uur per week) 1Participatiewet < 2 jaar€ 30.000,00 2Participatiewet > 2 jaar€ 40.000,00 3WW < 1 jaar€ 15.000,00 4WW > 1 jaar€ 20.000,00 5WIA / WAO€ 30.000,00 6 Doelgroepen Banenafspraak (Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) € 35.000,00 7 WSW inzet (detachering, diensten), niet zijnde in dienst nemen van WSW’ers. Bij in dienst nemen van een WSW’er geldt 'Doelgroepen banenafspraak' betaalde rekeningen aan SW-bedrijf 8 vast dienstverband€ 10.000,00 extra op bovenstaande bedragen 9 50+€ 5.000,00 extra op bovenstaande bedragen 10BBL traject€ 15.000,00 11BOL traject€ 10.000,00 12 maatschappelijke activiteit of hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief per medewerker € 100,00 per besteed uur of factuur ingezette activiteit 13 in dienst nemen van een niet uitkeringsgerechtigde€ 10.000,00

7 Binnen de Participatiewet is speciale aandacht voor een relatief kleine groep moeilijk plaatsbare bijstandsgerechtigden:  Het doelgroepenregister (incl. Wajong en deel WSW) Deze komen in aanmerking voor de 100.000 + 25.000 extra banen van de Banenafspraak. Banenafspraak (Sociaal Akkoord)

8 Continuïteit in aanpak Social Return GemeenteJeugdzorg Schoonmaak

9

10 Inkoop UMCU: MVO People internationaal gericht: goede arbeids- omstandigheden bij de inkoop van materialen in derde wereld landen Inkoop UMCU: kan SROI worden toegevoegd aan bestaand beleid? P&O: de uitdaging aangegaan om aan de banenafspraak te voldoen P&O: gekozen voor focus en zekerheid bij de doelgroepenregistratie Functiecreatie binnen teams die een enthousiaste manager hebben Resultaat in jaar 1: 26 Wajongeren en 1 Wsw’er aan het werk bij het UMCU! Het kan dus. Casus UMCU

11 MVO Social Return Banen- afspraak Functiecreatie Beleid

12 Stappenplan Workshop: Effectieve aanpak naar invoer social return?

13 Stappenplan 1. Wat is bestaand beleid binnen eigen organisatie en gemeenten? Welke methodiek wordt regionaal gebruikt? 2. Wat zijn de doelstellingen/verplichtingen voor jouw bedrijf? 3. Wat is stand van zaken: 0-meting? 4. Hoe warm is de grond bij Raad van Bestuur/management? 5. SROI inzetten en er zelf naar leven! 6. Zoek een motor/enthousiaste afdeling of manager. 7. Functies creëren of beschikbaar stellen (kijk ook naar CAO). 8. Matchen met Wgsp en SW bedrijf. 9. Vier je successen!

14 Beleid en communicatie Beleid: Zorg voor eenduidig en helder MVO beleid Communicatie: deel pro-actief de doelstellingen Keurmerken “Sociale onderneming” “PSO (prestatieladder socialer ondernemen-TNO)” Prestatie Indicatoren vaststellen en monitoren Aantallen plaatsingen Duur van contracten Met of zonder overheidsteun Deel de resultaten Aantoonbaar maken van MVO

15 RadarAdvies heeft met A&O handboeken gemaakt voor Functiecreatie bij gemeenten, zeer bruikbaar voor de Jeugdzorg! http://www.aeno.nl/aan-de-slag-met-functiecreatie http://www.aeno.nl/aan-de-slag-met-functiecreatie Quotumwet aantallen 4 à 5 per 100 fte. Banenafspraak hebben we het over kleinere percentages. Vandaar ook de “dreiging”. Film: SROI in Utrecht - UW Inhoudelijk / achtergrond info

16 Bel gerust! Patrick de Lange Senior Adviseur RadarAdvies 06-5198 7577 Vragen?


Download ppt "Social Return Inzet van inkoop t.b.v. sociale doelstellingen Patrick de Lange Senior Adviseur RadarAdvies."

Verwante presentaties


Ads door Google