De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87

2 voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

3 Evangelisatie in Nederland Zinvolle vakantie!

4 Ben je tussen de 17 en 70 jaar? DOE MEE! Ben je tussen de 4 en 100 jaar? BID MEE! www.eenr.nl

5 Bijbellees- en gebedsrooster: www.centrum-g.nl www.eenr.nl voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

6 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

7 16 juni afsluitzondag Goed om te weten: Diensten om 11 uur en 14.00 uur Tussendoor gezamenlijk eten Opgeven voor 7 juni bij contactpersoon wijk, zie uitnodiging Bij mooi weer graag op fiets of lopend komen zodat we gebruik kunnen maken van het parkeerterrein voor sport en spel

8 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

9 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com In verband met het slechte weer (en de slechte voorspelling) afgelopen 25 mei, hebben wij de rommelmARKt. verplaatst naar 29 juni 2013!! Voor meer info, zie de website graag tot ziens op 29 juni!!

10 www.naast.nu.. Het mei/juni nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Propagandisten gezocht in Oekraïne Babelse spraakverwarring in Spaanse kerk Van God laten zien, daar waar dat verboden is En nog veel meer prachtige, bijzondere en aansprekende verhalen van onze broers en zussen in Christus wereldwijd!

11 Vrijdag 21 juni de SOOS BBQ! Opgave via het kerkblad of door te mailen naar soos@onzekerk.nl

12 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87

13 voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

14 Evangelisatie in Nederland Zinvolle vakantie!

15 Ben je tussen de 17 en 70 jaar? DOE MEE! Ben je tussen de 4 en 100 jaar? BID MEE! www.eenr.nl

16 Bijbellees- en gebedsrooster: www.centrum-g.nl www.eenr.nl voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

17 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

18 16 juni afsluitzondag Goed om te weten: Diensten om 11 uur en 14.00 uur Tussendoor gezamenlijk eten Opgeven voor 7 juni bij contactpersoon wijk, zie uitnodiging Bij mooi weer graag op fiets of lopend komen zodat we gebruik kunnen maken van het parkeerterrein voor sport en spel

19 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

20 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com In verband met het slechte weer (en de slechte voorspelling) afgelopen 25 mei, hebben wij de rommelmARKt. verplaatst naar 29 juni 2013!! Voor meer info, zie de website graag tot ziens op 29 juni!!

21 www.naast.nu.. Het mei/juni nummer van Naast/ is uit! In dit nummer onder andere: Propagandisten gezocht in Oekraïne Babelse spraakverwarring in Spaanse kerk Van God laten zien, daar waar dat verboden is En nog veel meer prachtige, bijzondere en aansprekende verhalen van onze broers en zussen in Christus wereldwijd!

22 Vrijdag 21 juni de SOOS BBQ! Opgave via het kerkblad of door te mailen naar soos@onzekerk.nl

23 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87

24  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3 Voor de dienst: Gz. 9 : 1 - 3

25 Vers 1 Wees eerlijk, doe de mensen recht, geen aanzien van persoon. Trek geen partij voor arm of rijk. Houd hart en handen schoon. Ik ben de HEER. Gezang 9: 1 - 3

26 Vers 2 Wees open naar uw broeder toe En strooi geen lasterpraat, Leg onderling geschillen bij, Wees trouw, pleeg geen verraad. Ik ben de HEER. Gezang 9 : 1 - 3

27 Vers 3 Wees niet haatdragend in uw hart en wijs elkaar terecht. Heb lief de ander als uzelf; hoor wat uw Rechter zegt. Ik ben de HEER. Gezang 9 : 1 - 3

28 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

29  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

30  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

31 Psalm 148 : 1, 4 en 5 Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER, hoog in de hemel van zijn eer. Looft Hem, die in de hoge troont, gij engelen, die bij Hem woont. Looft Hem, des HEREN legermachten, gij die Hem dient met al uw krachten. Gij zon en maan, looft nu de HEER, gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

32 Psalm 148 : 1, 4 en 5 Vers 4 Looft God, gij vorsten overal, looft, volken, Hem die heersen zal. Gij koningen, bekleed met macht, Gij richters, die het recht betracht. Looft, jonge mannen, looft de HERE, looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere. Looft Hem, gij ouden met de jeugd, weest samen in de HEER verheugd.

33 Psalm 148 : 1, 4 en 5 Vers 5 Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft, halleluja, geeft Hem eer.

34  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

35  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

36  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

37 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt. Liedboek 457 : 1 - 4

38 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng'len, onvolprezen Heer. Liedboek 457 : 1 - 4

39 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. Liedboek 457 : 1 - 4

40 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die een in wezen zijt. Liedboek 457 : 1 - 4

41  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

42  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

43  Votum en zegengroet  Ps.148 : 1, 4 en 5  Lezen: 1 Petrus 1 : 13 - 31  Lezen van de wet  Lb.457 : 1 - 4  Gebed  Lezen:Ps. 87  Lb.23  Preek  Gz.167 : 1 - 3

44 Liedboek 23: 1, 2 en 3

45

46

47 Na de preek:Gz. 167 : 1 - 3

48 Landelijke dag Gereformeerde Kerk Blijven EO- jongerendag

49 Gods liefde maakt het mooi – Verwondering Gods liefde is ontzettend ruim – Schokkend – Uitnodigend Gods liefde doet je zingen

50  Ps.  Preek  Gz.167 : 1 - 3  Gebed  Collecte  Ps.117  Zegen

51 Vers 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Gezang 167 : 1 - 3

52 Vers 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gezang 167 : 1 - 3

53 Vers 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Gezang 167 : 1 - 3

54  Ps.  Preek  Gz.167 : 1 - 3  Gebed  Collecte  Ps.117  Zegen

55  Vandaag  1 e A. K. D.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Ps.117

56  Ps.  Preek  Gz.167 : 1 - 3  Gebed  Collecte  Ps.117  Zegen

57 Looft, alle volken, looft de HEER, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan! Psalm 117

58  Ps.  Preek  Gz.167 : 1 - 3  Gebed  Collecte  Ps.117  Zegen

59


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 9 Na de zegen Ps. 148 : 1, 4 en 5 Schriftlezing: Ps. 87 Tekst: Ps. 87."

Verwante presentaties


Ads door Google