De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdlijn. Samenleving:  Theocentrisch, gericht op hiernamaals  Standenmaatschappij Literatuur:  Orale vertelcultuur  Schrijver onbelangrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdlijn. Samenleving:  Theocentrisch, gericht op hiernamaals  Standenmaatschappij Literatuur:  Orale vertelcultuur  Schrijver onbelangrijk."— Transcript van de presentatie:

1 tijdlijn

2 Samenleving:  Theocentrisch, gericht op hiernamaals  Standenmaatschappij Literatuur:  Orale vertelcultuur  Schrijver onbelangrijk

3  Kerkvorsten bekommerden zich niet meer om het volk -> reformatie  Door de boekdrukkunst konden nieuwe ideeën over geloof, kunst en wetenschap veel sneller worden verspreid  Gevolg: meer ruimte voor het individu en meer aandacht voor het leven op aarde

4 Samenleving:  Kritiek op de kerk > reformatie  Reactie van de kerk > contrareformatie  Geloofsconflicten leidden tot de Tachtigjarige oorlog Literatuur:  Schrijvers niet langer anoniem  Geïnspireerd op de Klassieken

5  In de middeleeuwen waren mensen ongeschoold en onwetend. Tijdens de renaissance raakten wetenschap en techniek in een stroomversnelling. Tijdens de verlichting werd kennis écht belangrijk.  De kloof tussen arm en rijk groeit door de komst van de burgerij. De adel heeft nog steeds veel te vertellen. Daartegen komt men in de verlichting tegen in verzet > ieder individu heeft recht op persoonlijke vrijheid.  Kritische geest

6 Samenleving:  Kennis en verstand vormen de sleutels tot een betere samenleving.  De mens is van nature goed, maar moet door onderwijs verlost worden van onwetendheid en bijgeloof. Literatuur:  De schrijver als leraar  Proza belangrijke vorm, want geschikt voor het verspreiden van ideeën  Didactisch en moraliserend

7  Als reactie op de verlichting komt er meer aandacht voor gevoel en verbeelding tijdens de romantiek.  Het verlangen naar (politieke) onafhankelijkheid groeit en daarmee de belangstelling voor het nationale en eigene.

8 Samenleving:  Onvrede met het hier en nu Literatuur:  Schrijvers wilden ontsnappen aan het dagelijks leven  De individuele uiting staat centraal: zelf een andere wereld scheppen

9  De romantiek was in Nederland niet erg hevig, maar dat betekent niet dat men zich niet druk maakte om de wantoestanden die de industriële revolutie met zich meebracht.

10 Samenleving:  Socialisme  Verzuiling  Grote denkers Literatuur:  Realisme  Naturalisme  Impressionisme  Vanaf 1880 wordt voor het eerst literatuur gemaakt die niet in dienst staat van politiek, maatschappij, godsdienst of wetenschap

11 Samenleving:  Eerste Wereldoorlog  Opkomst van totalitaire en antidemocratische regimes in Europa Literatuur:  Expressionisme  Dadaïsme en surrealisme  Neoromantiek en Avant-garde  Nieuwe Zakelijkheid

12  Op 10 mei 1940 valt Duitsland onder leiding van Adolf Hitler Nederlands binnen. De oorlog duurt tot 5 mei 1945.  De literatuur wordt nog tot lang na de Tweede Wereldoorlog beïnvloed door de gebeurtenissen in de periode ‘40-’45.

13  Kunst en literatuur zijn onderworpen aan censuur. In het geheim worden dagboeken en verzetspoëzie geschreven.

14  Tussen de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog ontstaat onenigheid over de verdeling van Midden-Europa. Dat is het begin van de Koude Oorlog. Het kapitalistische westen staat tegenover het communistische oosten.  Men werkt hard om Europa vanuit het puin te laten herrijzen.  In de jaren ‘60 laten jongeren van zich horen: macht is niet langer vanzelfsprekend. Ze komen in verzet.

15 Samenleving:  Koude Oorlog  Wederopbouw  Jeugdcultuur  Vijftigers > expressionistische poëzie  Zestigers > alledaagse onderwerpen en eenvoudig taalgebruik als reactie op de Vijftigers

16  Jongeren kregen het met demonstraties en protesten voor elkaar dat er zich in alle sectoren van de samenleving een gezagscrisis voltrok. Ze eisten inspraak en medezeggenschap.  Vanuit dit gedachtegoed komt een sterke feministische beweging op gang. De zuilen brokkelen af en de samenleving wordt (opnieuw) individualistischer.

17 Samenleving:  Vrouwenbeweging  Politiek activisme  Ik-tijdperk  Digitalisering  Multiculturele maatschappij Literatuur:  Postmoderne kunst en literatuur is veelzijdig, veelkleurig en veelvormig.  We zien een aantal trends en tendensen, maar (nog) geen duidelijke stroming of stijl.


Download ppt "Tijdlijn. Samenleving:  Theocentrisch, gericht op hiernamaals  Standenmaatschappij Literatuur:  Orale vertelcultuur  Schrijver onbelangrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google