De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOTULEN Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini, gehouden op 12 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOTULEN Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini, gehouden op 12 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 NOTULEN Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini, gehouden op 12 september 2013

2 Financieel Verslag 2012/2013 Realisatie 2012/2013 Balans per 31-08-2013 Overzicht Montinifonds Budget 2013/2014 Verslag Kas Commissie

3 Realisatie 2012/2013

4 Balans per 31 augustus 2013

5 Budget 2013/2014

6 Verslag kascommissie Op 6 september 2013 heeft de kascommissie bestaande uit: Sander Honingh Edwin de Waal aan de hand van de aanwezige boeking bescheiden en dagafschriften het financieel jaarverslag schooljaar 2012-2013 van de oudervereniging van de Montinischool te Baarn gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat: De saldo’s van de bankafschriften voor zover overlegd, op een concrete wijze in het financieel verslag verwerkt zijn De administratie een getrouw beeld geeft van de uitgaven en uitkomsten van de Oudervereniging Montinischool. De kascommissie stelt voor om de penningmeester zeer te bedanken voor de gedane arbeid, het financiële verslag zoals voorgelegd aan de kascommissie goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Baarn, 6 september 2013 De kascommissie Edwin de Waal Sander Honingh

7 Kascommissie Dit jaar treden geen leden af als lid van de Kascommissie.

8 Mededelingen Bestedingscommissie In 2012-2013 hadden de volgende personen zitting in de Bestedingscommissie: 1.Jeroen Scheelbeekoudervader van Bas en Olivier 2.Kirsten van Miltenburgoudermoeder van Jelle en Thijs 3.Olaf Nieuwenhuisoudervader van Jente, David en Hugo 4.Jennifer Walkeroudermoeder van Tiegan 5.Cindy Vermulstoudermoeder van Michelle en Daniel 6.Yvonne Viseeteamlid 7.Ronald KielDB-lidvader van Lotte en Meike

9 Mededelingen Bestedingscommissie Het bestuur heeft op basis van matige communicatie tussen Bestedingscommissie en Dagelijks Bestuur en inactiviteit het voorstel om de huidige bestedingscommissie op te heffen. Het bestuur zal deze rol nu zelf gaan uitvoeren waarbij input van ouders en team van essentieel belang is. Daarnaast zal daar waar nodig is, samen met geïnteresseerde ouders overleg plaatsvinden m.b.t. de besteding van het Montinifonds. De aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel.

10 Overzicht Montinifonds

11 Bestuur – rooster aftreden Het (dagelijks) bestuur van de Oudervereniging Montini wordt gevormd door: Frank Moors – Voorzitter - aftredend 2016 Astrid van Rooijen – Secretaris – aftredend 2013 – niet herkiesbaar Ronald Kiel - Penningmeester – aftredend 2013 – herkiesbaar voor nieuwe termijn 4 jaar Conform artikel 12 van de statuten wordt een bestuursverkiezing gehouden op de eerste vergadering van het verenigingsjaar. In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 12 september 2013 zijn leden gevraagd zich uiterlijk op 25 juli 2012 als kandidaat aan te melden voor de functie van Secretaris. Claire Wintraecken heeft zich als enige kandidaat aangemeld voor deze functie en wordt voorgesteld als Secretaris. De aanwezige leden gaan akkoord te gaan met de aanstelling van Claire en Ronald.

12 Feestcommissie 2013-2014 Dit jaar stoppen als lid van de Feestcommissie: Claire Wintraecken Mathijs Verheggen Nieuw voorgestelde leden zijn: Marcel Birkhoff

13 Voorstel samenstelling Oudervereniging 2013-2014 Frank Moors Voorzitter Ronald Kiel Penningmeester Dagelijks Bestuur Claire Wintraecken Secretaris Carla Jong Yolanda van der Linden Hanneke Kiel Jeroen Boss Elsbeth van Beek Voorzitter Lutz ten Zende Jorien Hakvoort Kim van Ingen Jessica van Essen Wilma Mout Feestcommissie Catherine PoorthuisSander Honingh Marcel Birkhoff

14 Oudervereniging 2013-2014 De aanwezige ouders gaan akkoord met deze samenstelling van de Oudervereniging 2013-2014.

15 Feestcommissie 2013-2014 Projectgroepen:  Sint Maarten  Sinterklaas  Kerst  Pasen  Carnaval  Avond4daagse  Eindfeest

16 Vaststelling Ouderbijdrage 2013-2014 Bij de oprichting is afgesproken om voor de contributieverhoging de algemene inflatiecijfers te volgen. Omdat gebleken is uit de realisatie 2012-2013 dat het niet noodzakelijk is om de ouderbijdrage te verhogen, blijven de bedragen van het afgelopen jaar gehandhaafd. Voorstel contributie: 1e kind blijft 59 2e, 3e of meer kinderenblijft 46per kind Sinds 2 jaar groeit het aantal ouders die geen Ouderbijdrage betalen structureel. M.b.t. het afgelopen jaar zal er op individuele basis nog worden gemaand.

17 Vaststelling Ouderbijdrage 2013-2014 De aanwezige ouders gaan akkoord met de voorgestelde ouderbijdrage voor 2013-2014, alsmede met de begroting voor 2013-2014.


Download ppt "NOTULEN Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini, gehouden op 12 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google