De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Duurzame dragers: boeren, burgers en biodiversiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Duurzame dragers: boeren, burgers en biodiversiteit."— Transcript van de presentatie:

1 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Duurzame dragers: boeren, burgers en biodiversiteit

2 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 19982013 Verzelfstandiging StaatsbosbeheerBruggen slaan Kabinet Kok IKabinet Rutte II Positie

3 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Groen nutsbedrijf bos natuur landschap monumenten recreatie groene energie Beschermen BelevenBenutten

4 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Terreinen Staatsbosbehee r 2016 Rechtspersoon met wettelijke taak: beschermen, beleven, benutten

5 Introductie | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | L a n d b o u w e n n a t u u r 2.0 bossen beekdalen akkers duinen kwelders moerassen water uiterwaar- den heide stuif- zanden Staatsbosbeheer beheert veel verschillende landschappen SNL-gecertificeerd

6

7 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Drentse Aa

8 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Staatsbosbeheer en landbouw Bijna 5000 pachters Ca 50.000 ha natuurgrasland, landbouwkundig gebruik Ca 20.000 ha natuurgrasland in eigen beheer Ca 25.0000 km landschapselementen > 115 PAS-gebieden actief

9 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Graslanden en akkers Totaal areaal verpacht grasland en akker:50.000 ha Waarvan met beheertype SNL:34.000 ha Kruiden- en faunarijk grasland57 % Weidevogelgrasland20 % Vochtig hooiland8 % Kruiden- en faunarijke akker3 % Overig12 %

10 Introductie | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | L a n d b o u w e n n a t u u r 2.0 Goed natuur- en landschapsbeheer SNL -> pachtvoorwaarden GLB -> vitaal platteland KRW -> grensoverschrijdende samenwerking PAS -> buffers Natura 2000

11 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Trends Ruimtelijk scheiden en verweven Vraag naar biologische landbouw Plaagbestrijding: van chemisch naar biologisch Aandacht voor bodemvruchtbaarheid Inzet op waterkwaliteit

12 Vormen van samenwerking Agrarische Natuur Verenigingen (ANV) Gebiedscoöperatie Green deals Collectieven (in kader GLB) Samenwerkingsovereenkomst natuurboeren Introductie | S a m e n w e r k i n g | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0

13 Programmatische Aanpak Stikstof

14 I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Projecten: natuur en boeren Westerkwartier Eilandspolder Oldematen Maasheggenlandschap Terschelling Flevoland


Download ppt "I n t r o d u c t i e | Samenwerking | Ondernemingsplandoelen | Landbouw en natuur 2.0 Duurzame dragers: boeren, burgers en biodiversiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google