De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723"— Transcript van de presentatie:

1 Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg

2 Waarom Passend onderwijs?

3

4

5 Alles draait om de leerkracht en het team

6 n = 1 Resultaat voor dít kind

7 Thema’s Op tijd (preventief) - het duurt te lang Betere spreiding (thuisnabij) - witte vlekken Gericht op kunnen (kijk op kinderen) – labelen Zwaar genoeg (kind en docent/team afhankelijk) – eenheidsworst Doorlopende zorg- en leerlijnen (verbinden) – onvoldoende informatie Overhead op maat (en de bureaucratie) – geen transparantie Externen helpen mee (loopvermogen) – afwezigheid Primaire proces staat centraal (eeuw van de leraar!) – na drie uur Ouders zijn in beeld (op tijd) - pilvergulden Verantwoordelijkheid is duidelijk (zorgplicht) – aap doorgeven

8 Veel bereikt! zorgstructuren samenwerkingsverbanden en REC’s mentoraat, zorgco Ö rdinator, ambulante begeleiding Zorg Advies Teams rugzakaanpak betrokkenheid verbetercultuur

9 Het beleid: 1. wetgeving per 1 augustus LWOO en PrO gebudgetteerd 3. € 300 miljoen bezuinigen ook investeringen.

10 Wetgeving Per 1 augustus 2012: Zorgplicht (voor besturen) Samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) Onderwijszorgprofiel (iedere school) Medezeggenschap (instemming) Landelijke geschillenregeling (bindend) Landelijk referentiekader (richting) Budgetfinanciering + verevening (Cluster 3 en 4) LGF middelen (schooldeel en AB+) naar het SWV

11 Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrange-ment wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing.

12

13 functioneel verbinden SWV’en + cluster 3 en 4 SO met PO VSO met VO Afspraken met: Cluster 1 en 2 Externe partners

14 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip

15 basiszorg breedtezorg dieptezorg

16 onderwijszorgprofiel Zorgprofielen onderwijs Voorbeelden: * KPC * APS * HvU * AVS: Leerling bij de Les

17 swv referentiekader eisen basiskwaliteit inspectie basisprofiel vaststellen en bewaken bestuur

18 Handelingsgericht indiceren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

19 Wat is passend: 1.Ontwikkelingsvraag van het kind 2.Wens van de ouders 3.(on)mogelijkheden van de school

20 Financieel kader Besturen: reguliere middelen (basiszorg). Besturen in samenwerkingsverbanden: gebudgetteerde middelen voor breedtezorg: regionaal budget en middelen LGF. Voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4): Genormeerd aantal plaatsen voor dieptezorg: communicerende vaten

21 het management inclusief zorgcoördinatie teamvisie profiel vaststellen professionalisering borging

22 De leraar Positioneren Opleiding * klassenmanagement * aanpak gedrag Grenzen aan de zorg Ondersteuning in de klas

23 Oudersin het onderwijs? Ouders en leerlingen

24


Download ppt "Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723"

Verwante presentaties


Ads door Google