De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723"— Transcript van de presentatie:

1 Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723 henk@passendonderwijs.nl www.passendonderwijs.nl

2 Waarom Passend onderwijs?

3 www.passendonderwijs.nl

4

5 Alles draait om de leerkracht en het team www.passendonderwijs.nl

6 n = 1 Resultaat voor dít kind www.passendonderwijs.nl

7 Thema’s Op tijd (preventief) - het duurt te lang Betere spreiding (thuisnabij) - witte vlekken Gericht op kunnen (kijk op kinderen) – labelen Zwaar genoeg (kind en docent/team afhankelijk) – eenheidsworst Doorlopende zorg- en leerlijnen (verbinden) – onvoldoende informatie Overhead op maat (en de bureaucratie) – geen transparantie Externen helpen mee (loopvermogen) – afwezigheid Primaire proces staat centraal (eeuw van de leraar!) – na drie uur Ouders zijn in beeld (op tijd) - pilvergulden Verantwoordelijkheid is duidelijk (zorgplicht) – aap doorgeven www.passendonderwijs.nl

8 Veel bereikt! zorgstructuren samenwerkingsverbanden en REC’s mentoraat, zorgco Ö rdinator, ambulante begeleiding Zorg Advies Teams rugzakaanpak betrokkenheid verbetercultuur www.passendonderwijs.nl

9 Het beleid: 1. wetgeving per 1 augustus 2012 2. LWOO en PrO gebudgetteerd 3. € 300 miljoen bezuinigen ook investeringen. www.passendonderwijs.nl

10 Wetgeving Per 1 augustus 2012: Zorgplicht (voor besturen) Samenwerking verplicht (regulier-speciaal) Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) Onderwijszorgprofiel (iedere school) Medezeggenschap (instemming) Landelijke geschillenregeling (bindend) Landelijk referentiekader (richting) Budgetfinanciering + verevening (Cluster 3 en 4) LGF middelen (schooldeel en AB+) naar het SWV www.passendonderwijs.nl

11 Zorgplicht Ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorg- arrangement aan te bieden aan iedere leerling die zich bij een school van dat schoolbestuur aanmeldt of bij een school van dat bestuur is ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school in samenwerking met besturen die dit arrange-ment wel kunnen aanbieden zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. www.passendonderwijs.nl

12

13 functioneel verbinden SWV’en + cluster 3 en 4 SO met PO VSO met VO Afspraken met: Cluster 1 en 2 Externe partners www.passendonderwijs.nl

14 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip www.passendonderwijs.nl

15 basiszorg breedtezorg dieptezorg www.passendonderwijs.nl

16 onderwijszorgprofiel Zorgprofielen onderwijs Voorbeelden: * KPC * APS * HvU * AVS: Leerling bij de Les www.passendonderwijs.nl

17 swv referentiekader eisen basiskwaliteit inspectie basisprofiel vaststellen en bewaken bestuur www.passendonderwijs.nl

18 Handelingsgericht indiceren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd www.passendonderwijs.nl

19 Wat is passend: 1.Ontwikkelingsvraag van het kind 2.Wens van de ouders 3.(on)mogelijkheden van de school www.passendonderwijs.nl

20 Financieel kader Besturen: reguliere middelen (basiszorg). Besturen in samenwerkingsverbanden: gebudgetteerde middelen voor breedtezorg: regionaal budget en middelen LGF. Voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4): Genormeerd aantal plaatsen voor dieptezorg: communicerende vaten www.passendonderwijs.nl

21 het management inclusief zorgcoördinatie teamvisie profiel vaststellen professionalisering borging www.passendonderwijs.nl

22 De leraar Positioneren Opleiding * klassenmanagement * aanpak gedrag Grenzen aan de zorg Ondersteuning in de klas www.passendonderwijs.nl

23 Oudersin het onderwijs? Ouders en leerlingen www.passendonderwijs.nl

24


Download ppt "Ieder kind de best passende ontwikkeling NOT 2011 Henk Keesenberg 0651926723"

Verwante presentaties


Ads door Google