De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!"— Transcript van de presentatie:

1 28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

2

3 De jeugd (12+) organiseert een…. KLEDING MARKT!

4 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

5 Noodhulp Syrische vluchtelingen

6 Syrië Syrië is een land in het Midden-Oosten en heeft ca. 4,5 keer de oppervlakte van Nederland. Het land telt ruim 22 miljoen inwoners. Dorcas, Tear en ZOA geven noodhulp aan vluchtelingen uit Syrië en Libanon. Ruim twee jaar geleden begon de massale opstand tegen president Bashar al-Assad. Geweld en onrust in het land hebben al meer dan 95.000 levens geëist en 7 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld en hebben hulp nodig. Noodhulp Syrische vluchtelingen

7 Onrust en gevechten in Syrië Veel mensen zijn ontheemd, getraumatiseerd. Uit cijfers van de VN van maart 2013 blijkt dat binnen Syrië 7 miljoen mensen hulp nodig hebben. 1,5 miljoen Syrische mensen zijn het land ontvlucht naar Irak, Jordanië, Libanon, Turkije en Noord-Afrika Huis en haard hebben ze moeten verlaten en ze komen aan met dat wat ze kunnen dragen. REUTERS/Stringer Noodhulp Syrische vluchtelingen

8 De nood is hoog In Syrië zelf en in de provincies Mafraq en Irbid in Jordanië net over de grens met Syrië bieden Dorcas, Tear en ZOA hulp aan de vluchtelingen. Bijna 80% van hen die de grens over vluchten zijn vrouwen en kinderen. Maandelijks arriveren er 200 tot 250 gevluchte gezinnen. Zowel binnen als buiten Syrië is er dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, kook- en slaapspullen, kleding, babyverzorgingsartikelen, tijdelijke huisvesting en toiletten. REUTERS/Murad Sezer Noodhulp Syrische vluchtelingen

9 Hulp aan Syrische vluchtelingen Dorcas, Tear en ZOA hebben in het afgelopen jaar zowel in Syrië als in Jordanië mensen geholpen door ontheemde gezinnen in Syrië en vluchtelingen in Jordanië te voorzien in hun eerste levensbehoeften. 516 families (2.569 personen) ontvingen een slaap- en kookpakket. In samenwerking met plaatselijke kerken ontvingen 385 families (2116 personen) een pakket met slaap- en kookspullen. Ook kregen 250 families één of meerdere voedselpakketten (in totaal 369 pakketten) Een truck vol met matrassen wacht om uitgeladen te worden. Noodhulp Syrische vluchtelingen

10 Dorcas, Tear en ZOA helpen Getraumatiseerde vrouwen bij het verwerken van trauma’s. Met het uitdelen van basisvoedselpakketen. Met het uitdelen van hygiënepaketten Bij het verzorgen van onderdak Noodhulp Syrische vluchtelingen

11 Dorcas, Tear en ZOA helpen Met activiteiten door kerken georganiseerd voor de kinderen Bij een mobiele operatie faciliteit in Homs, Syrië. Bij opbouw van tenten voor mobiele medische teams, onderwijs en hygiëne bewustwordingssessies in Libanon. Noodhulp Syrische vluchtelingen

12 Wilt u bidden voor … … de situatie in Syrië. Bid voor een einde aan de burgeroorlog. … de Syrische vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … veiligheid van de hulpverleners van Dorcas, Tear en ZOA in Syrië en Jordanië. Noodhulp Syrische vluchtelingen

13 Mogen Syrische vluchtelingen rekenen op uw hulp? DOEL DANKDAG COLLECTE 2013 Hartelijk bedankt! Noodhulp Syrische vluchtelingen

14 Meer informatie vindt u op: www.dorcas.nl/syrie www.tear.nl/syrie www.zoa.nl/syrie Meer informatie Noodhulp Syrische vluchtelingen

15 In deze dienst zal Ds. D. Dreschler voorgaan. Voor de dienst zingen we Psalm 69: 11 Na de zegen Psalm 121: 1, 4 Schriftlezing:Amos 8: 4 - 8 Jakobus 5: 1 - 8 Tekst:Jakobus 5: 4

16  Psalm 69 : 11  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1 - 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350

17 11 Looft, hemel, zee en aarde, looft de Heer, die Sion zal verlossen en bevrijden. Dan zal in Hem heel Juda zich verblijden, want Hij herbouwt zijn oude steden weer. Daar zal Gods volk weer wonen in zijn land, hun nageslacht zal dat ook eenmaal erven. Al wie Gods naam bemint, zal uit zijn hand een veilig huis voor altijd daar verwerven.

18  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1 - 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis

19  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1 - 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis

20 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

21 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

22  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1 - 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis

23  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1 - 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis

24 1 Waarom, o HEER, blijft U van verre staan? Waarom verbergt U zich in tijd van nood? Met smart zien de ellendigen het aan, hoe trotsen hen vervolgen tot de dood. Maak hen beschaamd, o God, uw macht is groot. Verijdel hun boosaardig samenspannen. Ja, HEER, verstrik hen in hun eigen plannen.

25 2 De goddeloze pocht naar hartelust, de woekeraar spreekt zegenwensen uit. Hij smaadt de HEER, maar is niet verontrust, want hij ziet zich verrijkt door al zijn buit. Vol eigenwaan komt hij tot dit besluit: 'Daar is geen God, die rekenschap zal vragen.' Zijn wegen zijn voorspoedig al zijn dagen.

26 5 Hij denkt: 'God sluit voor mijn gedrag zijn oog, ja, Hij vergeet het tot in eeuwigheid.' Sta op o HEER, hef nu uw hand omhoog, bewijs de zwakken uw barmhartigheid. Hoe smaadt de lasteraar Gods majesteit en durft hij in zijn hart hoogmoedig spreken: 'God wendt Zich af-Hij zal het nimmer wreken.'

27  Votum en zegengroet  Psalm 121: 1, 4  Gebed  Lezen : Amos 8: 4 - 8  Lezen : Jakobus 5: 1- 8  Psalm 10: 1, 2, 5  Tekst : Jakobus 5: 4  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis

28

29

30 Open je hart door de Heer! 1) Sluit je hart niet af 2) Mest je hart niet vet 3) Laat de Heer wonen in je hart

31

32

33 Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord.

34 Hoe hoor jij deze woorden? Sluit jij je hart af?

35 Open je hart door de Heer! 1) Sluit je hart niet af 2) Mest je hart niet vet U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf (= uw harten) vetgemest voor de slachttijd.

36 Open je hart door de Heer! 1) Sluit je hart niet af 2) Mest je hart niet vet 3) Laat de Heer wonen in je hart Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.

37

38  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis  Gebed  Gezang 181d: Onze Vader  Collecte  Gezang 111  Zegen

39 1 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daag'lijks brood.

40 2 Niet voor schuren, die niet duren, gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

41 3 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

42 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

43  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis  Gebed  Gezang 181d: Onze Vader  Collecte  Gezang 111  Zegen

44  Preek  Liedboek 350  Geloofsbelijdenis  Gebed  Gezang 181d: Onze Vader  Collecte  Gezang 111  Zegen

45

46

47

48  Vandaag  1 e V.S.E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Gezang 111

49 1. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan: Refrein Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

50 2. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan, heffen wij dit loflied aan: Refrein Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

51

52


Download ppt "28 Oktober 20.00 uur Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!"

Verwante presentaties


Ads door Google