De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgang projecten. Inhoud 1.Richting kiezen en daarna 2.Gebiedsontwikkeling oude en nieuwe stijl 3.Nieuwe ontwikkelvisie Dordrecht 4.Rolneming projecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgang projecten. Inhoud 1.Richting kiezen en daarna 2.Gebiedsontwikkeling oude en nieuwe stijl 3.Nieuwe ontwikkelvisie Dordrecht 4.Rolneming projecten."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgang projecten

2 Inhoud 1.Richting kiezen en daarna 2.Gebiedsontwikkeling oude en nieuwe stijl 3.Nieuwe ontwikkelvisie Dordrecht 4.Rolneming projecten 5.Samenspel raad/college

3 1. Richting kiezen en daarna 2012/2013: kaders Richting kiezen –Financiële boordeling bestaande grondexploitaties 2013 -2014: besluitvorming projecten –Afboeken + nieuwe afspraken per project –Introductie nieuwe initiatieven (o.a. PO / tijdelijke benutting) 2014- 2015: Nieuwe (integrale) ontwikkelstrategie 2020 –Rekening houden met nieuwe marktrealiteit –Inspelen op: Meer ruimte voor vraagsturing / marktinitiatieven (Rode Loper) Verbinding met andere domeinen en bredere stadsopgaven Strakkere sturing op programmering (o.a. Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling)

4 2. Ontwikkeling oude stijl

5 2. Ontwikkeling nieuwe stijl

6 3. Nieuwe Ontwikkelvisie Dordrecht Uitgangspunt: Structuurvisie 2040 Indeling van stad in drie gebieden Basis: maatwerk initiatieven per gebied (= Rode Loper) Kansrijke ontwikkelgebieden (met marktpotenties) Prioritaire ontwikkelgebieden (met regierol gemeente) Met nieuwe rolneming en procesregie –Focus op procesregie en planontwikkeltraject –Integrale benadering: account-, wijk-, project- en gebiedsmanagement, beleid, marketing, verkoop/gronduitgifte, juridische zaken –Scherp oog voor risico- en verwachtingenmanagement en randvoorwaarden

7 4. Rolneming projecten We bieden:  Meer ruimte voor markinitiatieven / vraagsturing  o.a. Stadswerven, WDO  Verbinding met bredere (maatschappelijke) opgave  o.a. NDB (wateropgaven), WDO (verduurzaming)  Strakkere sturing op programmering: scherpe keuzen maken  o.a. Belthurepark, Stadswerven

8 Overzicht Programmering LeefmilieuBestemmingsplan capaciteitWoningbouw programmaBehoefte tot 2025 Centrum2248 Stadswerven 1600 Leerpark 450 Gezondheidspark 104 Binnenstad 56 Schil 38 - Stadswerven en Leerpark bijgestuurd in Zuinig Stoken + Nieuwe Plannen, bv Tomadohuis - Behoefte circa 1.800. Overschot, vooral aan appartementen (m.u.v. binnenstad, schil, Stadswerven). Stadswijk298 Krispijn 58 W.C.Z. 154 Reeland 86 + Lange termijn herstructurering Dordt West, Vogelbuurt. - Lager tempo corporaties sloop en nieuwbouw Behoefte, afhankelijk van tempo sloop, circa 250. Geen behoefte aan toevoeging, wel aan meer kwaliteit (rustig stedelijk), door vervanging. Suburbaan631 Wilgenwende 568 Dubbeldam 47 Stadspolders 16 - Kleine plannen Dubbeldam, Sterrenburg. - Behoefte circa 200. Overschot, ook regionaal (regionaal overschot ca 1.200). Meer vraag naar duur maar geen top. Rustig Groen378 Belthurepark 225 Wilgenwende 57 + Oudendijk ~ Behoefte ca 300 Behoefte in evenwicht mits topkwaliteit en in lage dichtheid. Totaal: 3555 woningen Gewenst programma totaal Ca 2550 woningen

9 5. Samenspel raad/college Voorstel: -Twee keer per jaar voortgang integraal bespreken in raad (september/maart) In rapportage aandacht voor: -Ruimtelijke doelen op het niveau stad (thema’s) -Bijdrage per project aan deze doelen -Ruimte voor initiatiefnemers: zowel inhoudelijk als financieel (koppeling met prognose grondbedrijf) -Risicomanagement en (stedenbouwkundige) randvoorwaarden


Download ppt "Voortgang projecten. Inhoud 1.Richting kiezen en daarna 2.Gebiedsontwikkeling oude en nieuwe stijl 3.Nieuwe ontwikkelvisie Dordrecht 4.Rolneming projecten."

Verwante presentaties


Ads door Google