De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M-Pact Vrijwilligers(werk) en asielzoekers 20 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M-Pact Vrijwilligers(werk) en asielzoekers 20 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 M-Pact Vrijwilligers(werk) en asielzoekers 20 april 2016

2 Visie M-Pact platform ‘maatschappelijk meedoen’ ‘Iedere burger telt en iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de stad, eigen wijk of buurt’. Het gaat om het stimuleren en verbinden van mensen zodat zij zelf vorm en invulling kunnen (blijven) geven aan een betekenisvol leven.

3 Missie M-Pact platform ‘maatschappelijk meedoen’ Het doeleinde (missie) is: 1. (Mede) Faciliteren dat Iedereen Meedoet (iets doet voor de samenleving); 2. Stimuleren van Maatschappelijk Betrokken en Sociaal Ondernemerschap; 3. Bijeenbrengen van burgers/ maatschappelijke organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Passend bij dit doeleinde is de taak van de nieuwe organisatie: Verbinden, Inspireren en Ontzorgen.

4 Activiteiten M-Pact platform ‘maatschappelijk meedoen’ M-Pact voorziet voor individuele burgers, burgerinitiatieven, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en gemeente(n) (o.a. wijkteams) in: 1. Ondersteuning en advies 2. Training/educatie 3. Bevorderen van activering, participatie en integratie Uitgangspunt is het faciliteren van eigen (burger)kracht. Houding vraaggericht, niet aanbodgericht.

5 Coördinatie vrijwilligerswerk voor asielzoekers/statushouders Doel/resultaat: 1. Coördinatie aanbod voor asielzoekers/statushouders:  Helder fysiek én digitaal punt waar burgers, (vrijwilligers)organisaties en asielzoekers/statushouders terecht kunnen met vraag en aanbod  Coördinatie van activiteiten voor vrijwilligers i.o.m. COA en andere betrokken partijen, afstemmen van activiteiten op vraag asielzoekers/statushouders! 2. Bemiddeling van asielzoekers/statushouders naar vrijwilligerswerk

6 Doelgerichte activiteiten Enschede Positievere beeldvorming over (komst) asielzoekers ‘Rust’ en op termijn snelle en succesvolle integratie Betrekken buurt Asielzoekers / statushouders Verwerken gebeurtenissen, nieuwe leven opbouwen Kennismaken met Enschede, betrokkenheid bij Enschede Stappen zetten richting integratie, ‘zinvol verblijf’ Vrijwilligers Bijdragen aan opvang en integratie Kennismaken met andere cultuur Overige stakeholders: (vrijwilligers) organisaties, bedrijven, etc. Bereidheid te investeren in door: Financieel (mogelijk maken van projecten etc.) Facilitair (ruimte, materiaal beschikbaar stellen etc.) In scholing/tijd/advies/persoonlijke aandacht (maatje, rolmodel, netwerk etc.) Antwoord op de vraag: ‘Wat hebben asielzoekers/statushouders Enschede, vrijwilligers, organisaties en overige stakeholders nodig?’ geeft richting aan de inhoud van acties en activiteiten. Denk aan:

7 Activiteiten (opties) DoelMogelijke activiteiten Ontmoeten Maatjes trajecten Bijeenkomsten (wandelen, koken, muziek, sport etc.) Bedrijfsbezoeken Dagbesteding (Vrijwilligers)werk Bijeenkomsten (wandelen, Enschede ontdekken etc.) Bedrijfsbezoeken EducatieTaalles, aansluiten bij taalsamenwerking (ROC, Power, Alifa, VUE, bibliotheek Enschede, Stichting Lezen en Schrijven) Voorzien in benodigde spullen Evt. via Spullenbank, Kledingbank, speelgoed etc. Rekening houdend met status én persoonlijke situatie wordt ingezet op parallelle trajecten ter bevordering/versnelling van integratie.


Download ppt "M-Pact Vrijwilligers(werk) en asielzoekers 20 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google