De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 9de COP Biodiversiteitsverdrag Bonn, 19 – 30 Mei 2008 Belang voor uitvoering van het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 9de COP Biodiversiteitsverdrag Bonn, 19 – 30 Mei 2008 Belang voor uitvoering van het."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 9de COP Biodiversiteitsverdrag Bonn, 19 – 30 Mei 2008 Belang voor uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 UN Verdrag voor Biodiversiteit Rio Verdrag aangenomen binnen het kader van Duurzame Ontwikkeling. Heeft drie evenwaardige objectieven: - behoud van biodiversiteit - duurzaam gebruik van biodiversiteit - toegang tot, en de billijke verdeling van de opbrengst van, genetische rijkdommen (ABS)

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Vanaf COP6 (2002): accent verlegd van ontwikkeling naar uitvoering van Verdrag Vandaar VDB Strategisch Plan met doelstelling 2010 Blijft problematisch: - 1 van 3 objectieven (ABS) is onderontwikkeld - potentiele conflicten tussen de Rio conventies – nood aan betere coherentie - nationale uitvoering kampt met tekort financiele en menselijke middelen - bestaande instrumenten teweinig toegepast

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Prioriteiten voor COP9 - ABS: internationaal regime - meer coherentie klimaat en biodiversiteit - Evaluatie uitvoering werkprogrammas ivm Bosbiodiversiteit en Beschermde Gebieden - Evaluatie nationale uitvoering Verdrag tov 2010

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Onderhandeling internationaal ABS regime - identificatie sleutelelementen: met deels bindend (vb. minimum normen voor toegang) en deels niet bindend karakter (bv. modelcontracten voor transfer) - monetaire en niet monetaire voordelen - capaciteitopbouwbehoeften vb. Instituten, inheemse bevolking

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Coherentie klimaatbeleid en biodiversiteit - integreren van klimaats- en biodiversiteitsaspecten in uitvoering van relevante processen - uitkomst van UNFCCC COP in Bali inzake klimaat, tegengaan van ontbossing en bosdegradatie - de samenhang tussen klimaat, bosbeleid en financieringsinstrumenten - duurzaamheid productie en consumptie biofuels

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Uitvoering Werkprogramma Bosbiodiversiteit - Relatie Bosbiodiversiteit en klimaatsbeleid, mogelijke impact van biobrandstoffen? - Beschermde bosgebieden - Belang van FLEGT en verantwoord aankoopbeleid in de strijd tegen illegale houtkap en handel Interactie tussen VDB en andere bosprocessen

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Uitvoering Werkprogramma Beschermde Gebieden Doelstelling 2010: mondiaal netwerk ecologische representatieve beschermde gebieden. Doelstelling 2012: netwerk mariene beschermde gebieden (WSSD doelstelling). - gebrekkige financiering: EU Web for Life - onvoldoende capaciteitsopbouw - belang wetenschappelijke selectiecriteria (ABNJ) - Belang netwerken ivm klimaatsverandering voor adaptatie en preventiemaatregelen

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Uitvoering Strategisch Plan VDB COP6: “significant reduction of the current rate of loss of biodiversity by 2010” Biodiversiteitsdoelstelling VDB Strategisch Plan COP9: laatste COP voor 2010: - evaluatie vorderingen tov de 2010 doelstelling, in het bijzonder de nationale biodiversiteitsstrategien en actieplannen - proces in gang zetten ivm evaluatie 2010 doelstelling op COP10 alsook mogelijke na 2010.


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 9de COP Biodiversiteitsverdrag Bonn, 19 – 30 Mei 2008 Belang voor uitvoering van het."

Verwante presentaties


Ads door Google