De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkend leren bij Gemeente Kerkrade Verslag van de onderzoeksresultaten Simon Beausaert, Maike Gerken, & Mien Segers Universiteit Maastricht, NL Université.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkend leren bij Gemeente Kerkrade Verslag van de onderzoeksresultaten Simon Beausaert, Maike Gerken, & Mien Segers Universiteit Maastricht, NL Université."— Transcript van de presentatie:

1 Werkend leren bij Gemeente Kerkrade Verslag van de onderzoeksresultaten Simon Beausaert, Maike Gerken, & Mien Segers Universiteit Maastricht, NL Université Catholique de Louvain-la-Neuve, BE

2 Project ‘Werkend leren’ Workshop Vragenlijst onderzoek Interventie

3 Aanleiding  Dynamische en snel evoluerende organisatie, jong en oud talent  Belang van brede inzetbaarheid  Belang van kennisdeling  Ondersteunen met formeel leren en informeel leren en bijhorende tools

4 Informeel of werkend leren?

5 Inzetbaarheid FormeelInformeel N=1.200; Sectoren: Ambulancezorg, Academia, Metalektro, IT

6 Inzetbaarheid FormeelInformeel N=1.200; Sectoren: Ambulancezorg, Academia, Metalektro, IT

7 Kernvragen  Hoe wordt er op de werkplek geleerd?  Waar of bij wie zoeken werknemers informatie, hulp en feedback wanneer ze geconfronteerd worden met nieuwe vragen?  Hoe waardevol ervaren werknemers de gegenereerde informatie, hulp en feedback?  In welke mate gebruiken ze deze effectief om de nieuwe vragen, taken, rollen adequater dan voordien op te pakken (inzetbaarheid)? Of: Welke manier van leren heeft in onze organisatie het grootste effect op de inzetbaarheid van werknemers?  Is er een verschil tussen werknemers als het aankomt op leren en hun inzetbaarheid, rekening houdend met hun persoonlijke kenmerken (bv. leeftijd)?  Hoe kunnen we sociaal informeel leren het beste ondersteunen?

8 Onderzoeksmodel

9 De onderzoeksgroep

10

11 Beschrijvende resultaten: Beter dan gemiddeld

12

13

14 Verbanden tussen variabelen? De rol van leeftijd  Leeftijd hangt samen met de mate waarin…  …deelnemers deelnemen aan formele leeractiviteiten: Hoe ouder, hoe minder formele leeractiviteiten worden ondernomen.  …feedback en informatie zoeken: Hoe ouder, hoe minder feedback en info wordt gezocht  …hun taakvariatie: Hoe ouder, hoe minder taakvariatie.  Geen verband tussen leeftijd en inzetbaarheid van werknemers; wel tussen ervaring en inzetbaarheid:  Hoe meer ervaren, hoe meer balans tussen privé en professioneel leven;  hoe minder ervaring, hoe meer anticipatie en optimalisatie.

15 Verbanden tussen variabelen? Leren en inzetbaarheid  Hoe meer informeel leren plaatsvindt, hoe groter de inzetbaarheid van de werknemer, ongeacht zijn/haar leeftijd.  Geen enkel verband tussen formeel leren en inzetbaarheid !  Maar werknemers die meer trainingen volgen gaan vervolgens ook meer informatie zoeken bij collega’s en leidinggevende. Verder geen verband tussen formeel en informeel.

16 Verbanden tussen variabelen? Leerklimaat en taakvariatie als sleutels  Werknemers die een warm leerklimaat ervaren gaan veel meer informeel leren, i.e. informatie en feedback uitwisselen met collega’s en leidinggevende.  Warm leerklimaat : variatie! Niet iedere werknemer heeft het gevoel deel uit te maken van een warm leerklimaat.  Wanneer werknemers veel routine taken vervullen, dagelijks dezelfde taken vervullen, gaan ze minder snel informatie en feedback gaan zoeken en minder inzetbaar zijn.

17 Opvallende patronen

18 Zelfde patroon wordt teruggevonden met flexibiliteit en organisatiesensitiviteit

19 Opvallende patronen Dit patroon wordt ook teruggevonden met flexibiliteit en organisatiesensitiviteit

20 Opvallende patronen Dit patroon wordt ook teruggevonden met flexibiliteit en organisatiesensitiviteit

21 Opvallende patronen

22 Verschillen tussen groepen werknemers?  Geen significante verschillen tussen de groepen werknemers wat betreft leeftijd, leercultuur, taakvariatie, formeel leren, informeel leren en inzetbaarheid.

23 Tools voor het ondersteunen van informeel leren op de werkplek Opties 1. Helemaal niet akkoord 234 5. Helemaal akkoord Persoonsinformatie beter ontsluiten (bijvoorbeeld door in Wie Is Wie talenten en praktische vaardigheden te beschrijven) om zo kennisdelen en informeel leren makkelijker te maken. 3,5%13,2%36,8%26,4%16,7% Aangeven in Wie is Wie welke contactpersonen er per training/opleiding zijn, dit om het gesprek en de dialoog m.b.t. kennisoverdacht extra impulsen te geven. 1,4%11,8%35,4%34%13,9% Informeel leren en samenwerken stimuleren door een webapplicatie zoals bijvoorbeeld Tag Me in een pilot ter beschikking te gaan stellen. 4,2%18,8%36,1%28,5%9% Het ontwikkelen van een talentenkaart waarin mensen kunnen aangeven welke talenten zij in de toekomst in concrete werkzaamheden zouden willen (door)ontwikkelen. 2,1%8,3%29,9%42,4%13,9% Invoeren van leer- en inwerktrajecten in de vorm van meester/gezel door oud en jong, ervaren en onervaren aan elkaar te koppelen. 0%3,5%14,6%47,2%31,3% Opzetten van een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) dat meer rekening houdt met zelfstandig informeel leren op de werkplek. 0,7%3,5%25%38,2%29,2% Een online leerplatform realiseren waar je digitale cursussen kunt volgen om kennis up-to-date te houden.0,7%4,9%30,6%36,1%24,3% Invoeren van een Ervaringscertificaat (EVC). Een ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol je bent als medewerker. Dit kan je helpen als je een hogere functie ambieert (je hebt bijvoorbeeld wel de ervaring, maar niet het diploma). Het ervaringscertificaat kan tevens als basis dienen voor een persoonlijk ontwikkelplan (POP). 3,5%11,1%25%38,9%18,1%

24 Adviezen  Instellen en behouden van een sterke leercultuur:  Leidinggevende kan een centrale rol spelen.  Belang van uitwisselen van ervaringen en kennis tussen leidinggevenden: workshops met leidinggevenden  Optimaliseren van de cultuur van feedback uitwisseling  Structureel ondersteunen dat junior en senior werknemers van elkaar leren door het meer formaliseren van duale leertrajecten, waarbij een senior werknemer een junior coacht en omgekeerd.  Het opzetten van leergroepen of een online leerplatform waar het uitwisselen van informatie en feedback centraal staat. Het platform kan een bibliotheek, een thematisch discussiebord met vragen en antwoorden, contactgegevens van collega’s en hun expertisevelden, en een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin wordt aangegeven welke leeractiviteiten ondernomen werden en zullen worden en waarom, bevatten.

25 Adviezen (2)  POPs. POP zodanig inrichten zodat het aan informeel leren een centralere plek t oekent en dus beter ondersteunt wordt. Een dergelijke POP zou ook de link tussen formeel en informeel leren kunnen bevorderen.  Het expliciet verbinden van het formele (training en opleiding) en informele (uitwisselen van informatie en feedback) leren en zo de kracht van beiden beter te benutten, bijvoorbeeld via het agenderen op een teamoverleg van de leerervaringen naar aanleiding van gevolgde trainingen.  Taakvariatie. Het stimuleren van job/taakrotatie zal er toe leiden dat werknemers meer feedback en informatie gaan uitwisselen. Zo wordt hun inzetbaarheid vergroot. Concreet betekent dit het uitbreiden van takenpakketten, meelopen met collega’s, de ene dag taak 1 uitvoeren, de andere dag taak 2, …

26 Op naar stap 3: De interventie… Contact: s.beausaert@maastrichtuniversity.nls.beausaert@maastrichtuniversity.nl


Download ppt "Werkend leren bij Gemeente Kerkrade Verslag van de onderzoeksresultaten Simon Beausaert, Maike Gerken, & Mien Segers Universiteit Maastricht, NL Université."

Verwante presentaties


Ads door Google