De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4.1 de Pruikentijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4.1 de Pruikentijd."— Transcript van de presentatie:

1 4.1 de Pruikentijd

2 Wat gaan we doen? Nederland in verval De Franse standenmaatschappij
De Verlichting Verlichte politieke denkbeelden Boeken en genootschappen

3 Nederland in verval 17e eeuw  Nederland rijkste land
18e eeuw Nederland in verval Pruikentijd: statussymbbool

4 De Franse standenmaatschappij
Geestelijkheid Adel Burgers / boeren Iedere stand had eigen bepaalde rechten en plichten. Frankrijk was aan het einde van de 18e nog steeds een landbouwsamenleving.

5 De Geestelijkheid Geestelijke stand: Rechten:
Betaalden heel weinig belasting Hadden een eigen rechtspraak  minder hoge straffen Hoefden niet te vechten in oorlogstijd Mochten eigen belastingen heffen (kerkelijke belastingen) Plichten: Bidden voor het zielenheil van de koning en het volk (= zorgen dat de koning en het volk in de hemel kwamen)

6 De Adel Adellijke stand: Rechten: Betaalde weinig belasting
Hadden eigen rechtspraak  minder hoge straffen Hoge positie in het leger / het hof Mochten belastingen innen Herendiensten (alleen voor de plattelandse adel) Plichten: Beschermen van de staat Koning! Beschermen van de 1e en 3e stand Bestuur van het land

7 De Burgers / Boeren De derde stand (burgers / boeren) Plichten:
Schatkist koning vullen Werken voor adel / geestelijkheid Grootste deel leefde op het platteland. Klein deel leefde van handel en nijverheid

8 Verlichting Mensen gingen kritisch kijken naar:
De natuur  natuurwetten De overheid De bazen Zichzelf Het geloof OPKOMST ATHEÏSME  geloven dat er geen God is.

9 Trias Politica (Jean Jacques Rousseau)
Uitvoerende macht: Rechtsprekende macht: Wetgevende macht:

10 Verschillen: Verlichting: Absolutisme:
Koning is koning dankzij het volk Koning moet verantwoording afleggen aan het volk (volk mag dus koning laten aftreden) Macht wordt gedeeld Absolutisme: Koning dankzij God Hoeft geen verantwoording af te leggen Alle macht is voor de koning


Download ppt "4.1 de Pruikentijd."

Verwante presentaties


Ads door Google