De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar staan we nu met validering? Ervaring telt! 22 maart 2016 Patrick Leushuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar staan we nu met validering? Ervaring telt! 22 maart 2016 Patrick Leushuis."— Transcript van de presentatie:

1 Waar staan we nu met validering? Ervaring telt! 22 maart 2016 Patrick Leushuis

2 ‘Nulmeting’ 2015 Doel: o Zicht op stand van zaken wat betreft validering o in arbeidsmarktroute o in onderwijsroute o Aanknopingspunten voor stimuleren ontwikkelingen Onderzoek onder: o EVC-aanbieders arbeidsmarktroute o Examencommissies mbo en hoger onderwijs (publiek en privaat) 2

3 Respons ‘nulmeting’ EVC-aanbieders: n = 30 Examencommissies: n = 68 o mbo: n = 41 o ho: n = 26 o bekostigd: n = 48 o niet-bekostigd: n = 19 3

4 Resultaten validering arbeidsmarkt (1) Aanbod EVC-aanbieders naar type standaarden: o 83% mbo-standaarden o 43% branchestandaarden o 27% ho-standaarden Gebruik andere valideringsinstrumenten dan EVC (ECVET, EVP, portfolio, competentiemetingen etc.): minder dan in 2014 Totaal aantal deelnemers op jaarbasis naar schatting 9.000 4

5 Resultaten validering arbeidsmarkt (2) 12 EVC-aanbieders willen aanbod wel verbreden (instrumenten, kwalificaties) Driekwart EVC-aanbieders gaat zich focussen op rol bij validering in de onderwijsroute Hoge prioriteit ketensamenwerking met onderwijs en ‘warme overdracht’ 70% maakt afspraken met onderwijsinstellingen over acceptatie ervaringscertificaten 5

6 Resultaten validering onderwijsroute (1) Bijna tweederde examencommissies niet bekend met transitie naar systeem validering met twee routes Bij 70% is maatwerk & verkorte trajecten beleid Bij 80% worden vrijstellingen verleend op basis van validering/EVC Veelheid aan instrumenten voor validering (intake assessments, competentiemetingen etc.) 6

7 Resultaten validering onderwijsroute (2) Aanbod is in mbo breed (alle domeinen), in ho minder breed (met nadruk op sector Economie) 56% voert valideringsprocedures uit in eigen beheer Afspraken met EVC-aanbieders over ketensamenwerking: o mbo: 10 o ho: 1 7

8 Aanbevelingen (1) 1.Onderwijsroute: o Verbinden validering aan flexibilisering o Ondersteuning, voorlichting, good practices etc. o Vervolg pilots ECVET (mbo), pilots flexibilisering 2. Arbeidsmarktroute: o Aanbod valideringsinstrumenten verbreden o Aanbod arbeidsmarktstandaarden/kwalificaties verbreden o Kwaliteit werkwijze en producten stimuleren (i.s.m. NK EVC) 3. Verbinding tussen beide routes o Ketensamenwerking!!! o Aanspreekpunten/contactpersonen onderwijsinstellingen 8

9 Aanbevelingen (2) 4. Branchestandaarden Beschrijven in termen van leeruitkomsten o Zorgen voor herkenbare eenheden met niveau-aanduidingen (bijv. NLQF) 5. Communicatie o Bekendheid transitie naar systeem validering met twee routes vergroten o Inspectie van het Onderwijs en NVAO betrekken bij voorlichting 9

10 Afspraken in acht punten Transitie naar systeem van validering in twee routes => wijziging convenant EVC Ondertekening nieuwe convenant in voorjaar 2016 Kern: o Belang validering en LLL neemt verder toe o Stimuleren validering arbeidsmarkt o Stimuleren validering en flexibilisering onderwijs o Stimuleren ketensamenwerking o Passende kwaliteitsborging Toelichting op rollen betrokken partijen en overlegstructuur 10


Download ppt "Waar staan we nu met validering? Ervaring telt! 22 maart 2016 Patrick Leushuis."

Verwante presentaties


Ads door Google