De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

2 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

3 Vandaag is het de eerste advent zondag. Er zijn alleen kale takken gebruikt met bloembollen. Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven. Een tijd om tot inkeer te komen.

4 De bloembolletjes zijn het beeld van verwachting van nieuw leven.

5 Vandaag brand alleen de eerste kaars We groeien naar het Licht toe.

6 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

7 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

8 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

9 Vandaag is het de eerste advent zondag. Er zijn alleen kale takken gebruikt met bloembollen. Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven. Een tijd om tot inkeer te komen.

10 De bloembolletjes zijn het beeld van verwachting van nieuw leven.

11 Vandaag brand alleen de eerste kaars We groeien naar het Licht toe.

12 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

13 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

14 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

15 Vandaag is het de eerste advent zondag. Er zijn alleen kale takken gebruikt met bloembollen. Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven. Een tijd om tot inkeer te komen.

16 De bloembolletjes zijn het beeld van verwachting van nieuw leven.

17 Vandaag brand alleen de eerste kaars We groeien naar het Licht toe.

18 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

19 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

20 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

21 Vandaag is het de eerste advent zondag. Er zijn alleen kale takken gebruikt met bloembollen. Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven. Een tijd om tot inkeer te komen.

22 De bloembolletjes zijn het beeld van verwachting van nieuw leven.

23 Vandaag brand alleen de eerste kaars We groeien naar het Licht toe.

24 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

25 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

26 KERSTVIERING dinsdag 24 december i.p.v. 2 e kerstdag KERSTAVOND 1 8. 3 0 u u r H e t M o r g e n l i c h t na de viering gelegenheid om koffie, thee of ranja te drinken en de kinderen krijgen de kerstboekjes

27 Vandaag is het de eerste advent zondag. Er zijn alleen kale takken gebruikt met bloembollen. Het dode hout symboliseert de duisternis waarin we leven. Een tijd om tot inkeer te komen.

28 De bloembolletjes zijn het beeld van verwachting van nieuw leven.

29 Vandaag brand alleen de eerste kaars We groeien naar het Licht toe.

30 Gemengd koor ‘The Spirit of Joy’ en Jongerenkoor ‘Carry the Light’ o.l.v. Bertil Niezink Datum : maandag 23 december 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: G.K.V. Mariënberg Entree: voorverkoop € 5,- (af te halen bij de koorleden) en aan de zaal € 6,50

31 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b

32  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek Mededelingen

33  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

34  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

35  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

36 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

37 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

38 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

39 Psalm 100: 1,2,3,4 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

40  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

41 Ik heb jullie door Christus bevrijd uit de macht van de zonde. Raak die vrijheid niet kwijt; daarom houd Ik jullie voor: 1. Vertrouw vóór alles op Mij. Niets of niemand van deze wereld, die Ik geschapen heb, mag je vereren als een god; erken Míj als de enige echte God.

42 2. Maak geen voorstellingen van Mij buiten Christus om. Volg Hem als de enige en betrouwbare weg naar Mij, jullie Vader. 3. Geef Mij de eer die Mij toekomt, door je gedachten, woorden en daden; leef dus gericht op Mij en kom uit voor je verbondenheid met Christus.

43 4. Wees geen slaaf van je werk. Trek tijd uit voor je band met Mij en met elkaar, voor rust en genieten - vooral op de dag die herinnert aan Christus’ opstaan uit de dood. 5. Ga respectvol om met je vader en moeder, die Ik je gegeven heb voor je welzijn. Heb hart voor je Kinderen zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van Mij

44 6. Doe je naasten niet tekort, want ook die zijn door Mij gemaakt en ook hun gun Ik graag het goede. Heb je naasten daarom lief, even vanzelfsprekend als je jezelf liefhebt. 7. Verlaag een ander nooit tot lustobject maar waardeer die als een mens van Mij. Houd je huwelijk hoog door elkaar lief te hebben en trouw te blijven. Laat op deze manier merken dat Christus’ Geest in je woont.

45 8. Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat je alles wat je hebt van Mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met mijn schepping en behandel mijn mensen zoals jij door hen behandeld wil worden. 9. Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aankan. Wees uit op de waarheid en kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus in jouw voordeel pleit.

46 10. Wees tevreden met wat Ik je geef en gun anderen wat Ik hun gegeven heb. Houd je met hart en ziel aan mijn geboden en wees een echte volgeling van Christus. Zo wil Ik jullie in vrijheid laten leven, verbonden met Mij.

47  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

48 Vers 1 Ik breng een rechter aan het licht, zo spreekt de Heer en zijn gericht zal over alle volken gaan, de tirannie heeft afgedaan. Gezang 30: 1,2,7

49 Vers 2 Een koning bij de gratie Gods, het onrecht breekt hij en de trots van die grootspreken in hun waan en kleinen naar het leven staan. Gezang 30: 1,2,7

50 Vers 7 De vorst der vorsten is een knecht, de volken komen tot hun recht, vrijheid en vrede eren hem die ‘t hart is van Jeruzalem. Gezang 30: 1,2,7

51  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

52  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

53  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

54 Psalm 10: 6,7 Vers 6 Maar u, o HERE, die dit hoort en ziet: sla neer in toorn, wie tegen U zich kant. U kent al onze zorg en ons verdriet. Dat alles legt U in uw vaderhand. U doet de wees uw woord van trouw gestand. Red de verdrukten, breek de arm der sterken, vernietig hen, die enkel onrecht werken.

55 Psalm 10: 6,7 Vers 7 De HEER is koning tot in eeuwigheid. De toeleg van de volken is verstoord. Hij heeft met eigen hand zijn land bevrijd. De wens der vromen hebt U, HEER, gehoord. U sterkt hun hart, uw oor let op hun woord, om recht te doen aan armen en aan wezen. Nooit zal een sterveling hen nog doen vrezen.

56  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps. 100  Lezen van de wet  Gz. 30: 1,2,7  Gebed  Lezen:2 Samuël 11  Ps. 10: 6,7  Tekst:2 Samuël 11: 27b  Preek

57 2 Samuël 11: 27b Na de preek: Ps. 5: 1,3,4,5,6

58 Zien Begeerte Plan Daad Jakobus 1: 14-15 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

59 Nadelig gevolg Machtsmisbruik Met alle middelen Vele slachtoffers

60 Waar is God? Hij ziet dit! Hij oordeelt! Dreigend Bevrijdend

61  Ps. 10: 6,7  Preek  Ps. 5: 1,3,4,5,6  Gebed  Collecte  Lb. 285: 1,2,4  Zegen

62 Vers 1 O HERE, wil mijn woorden horen, laat U mijn zuchten niet ontgaan. Mijn God, mijn Koning, neem mij aan! Mijn roep om hulp ga niet verloren, neig toch uw oren. Psalm 5: 1,3,4,5,6

63 Vers 3 Gij haat het goddeloos begeren. Geen drieste dwaas verdraagt het licht, als Gij op hem uw ogen richt. Gij laat niet in uw huis verkeren, wie U onteren. Psalm 5: 1,3,4,5,6

64 Vers 4 Gij oordeelt wie niet eerlijk spreken en haat het onrecht dat Gij ziet. Hij zal vergaan, die bloed vergiet. De HERE zal de boze breken, zijn misdaad wreken. Psalm 5: 1,3,4,5,6

65 Vers 5 Maar ik zal dankbaar binnentreden het heiligdom aan U gewijd, dank zij Uw goedertierenheid. Ik zal met ootmoed mij bekleden in mijn gebeden. Psalm 5: 1,3,4,5,6

66 Vers 6 HEER, houd in toom wie mij belagen, leid mij door uw gerechtigheid. Maak mij uw heilsweg vlak en wijd. Doe voor mijn ogen op mijn vragen verlossing dagen. Psalm 5: 1,3,4,5,6

67  Ps. 10: 6,7  Preek  Ps. 5: 1,3,4,5,6  Gebed  Collecte  Lb. 285: 1,2,4  Zegen

68  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb. 285: 1,2,4

69  Ps. 10: 6,7  Preek  Ps. 5: 1,3,4,5,6  Gebed  Collecte  Lb. 285: 1,2,4  Zegen

70 Liedboek 285: 1,2,4 Vers 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

71 Liedboek 285: 1,2,4 Vers 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

72 Liedboek 285: 1,2,4 Vers 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

73

74

75 Tot vanmiddag om 16.30 uur Met Ds. Postma In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 100 Schriftlezing: 2 Samuël 11 Tekst: 2 Samuël 11: 27b."

Verwante presentaties


Ads door Google