De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel"— Transcript van de presentatie:

1 Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel
Nynke Jellema Maik Hermsen Martin Laarakker

2 Inhoud Waarom keuze voor GISRATIO. Implementatie bij Rijn en IJssel
Stappen tot aan bestek aannemer Stappen tot aan bestek eigen dienst Indruk van analyses Groenobjecten Waterkeringen Veel energie gestoken in OBS! Maar wat levert het nu op? Vragen

3 Waarom keuze voor Gisratio
Doel was de gehele P&C cyclus verder te professionaliseren en ondersteunen met een OBS. Voorheen uitsluitend registratie via PDA. Planningen waren zeer beperkt. Nu inzicht in de werkvoorraad tm gereed melden van de werkzaamheden in één systeem.

4 Implementatie van GISRATIO bij Rijn en IJssel
Keuze om op type machine in GISRATIO te kunnen sturen. Basis info uit de legger was hiervoor onvoldoende. Met RPS is daarom een maaivakkentool ontwikkeld waarmee de medewerker op de machine zijn kennis van buiten naar binnen kon brengen. Data verkregen via maaivakkentool is input voor GISRATIO.

5 6-7-8-9 L BSK-MK-300 natte taluds en bodem werkend vanaf links
breedspoorkraan met maaikorf

6 Stappen tot aan bestek aannemer
Alle maatregelen en geometrie zijn door uitvoerders/onderhoudsmedewerkers zelf ingevoerd in GIS m.b.v. maaivakkentool. Deze data wordt jaarlijks geconverteerd naar Gisratio. Vanuit de globale planning worden er werkplannen per bestekspost (open posten bestek, geen RAW) per maaironde gemaakt. Aannemer vinkt af, uitvoerder controleert m.b.v. maaiapp Maaibootwerk wordt 2 weken van tevoren ingepland (op regiebasis). Termijnstaten uit Gisratio worden maandelijks naar aannemer verstuurd.

7 Stappen tot aan bestek eigen dienst
Vanuit de globale planning worden er werkplannen per maand per stroomgebied gemaakt. Per maaironde worden er meerdere werkplannen opgestuurd (b.v mei-augustus). Onderhoudsmedewerker vinkt af en vult handmatig de bestede uren en uitvoeringsdatum in, geen controle door uitvoerder.

8 % maaiwerk eigen dienst versus uitbesteed per stroomgebied

9

10 Groenobjecten Standaardisatie voor groenelementen in circa 25 beheertypen. Gehele stroomgebied word geïnventariseerd op basis van de standaard beheertypen. Per beheertype is een standaard qua handelingen in de tijd uitgewerkt (cyclus van 50 jaar). Via GISRATIO wordt e.e.a. ontsloten (zelfde als bij de watergangen).

11 Waterkeringen Op gelijke wijze als bij de groenelementen worden verschillende beheertypen beschreven. Waterkeringen zullen op basis van de standaard beheertypen worden ingedeeld. Via GISRATIO wordt e.e.a. ontsloten (zelfde als bij de groenelementen).

12 Veel energie gestoken in OBS! Maar wat levert het nu op?
Goed inzicht in de werkvoorraad. Actueel inzicht op werkvoorraad maakt het mogelijk om gerichter te sturen op; -wel/niet inhuren van aannemers -uitwisselen van machines tussen stroomgebieden Diverse analyses bij; -bij aanschaf van nieuwe machines -doorrekenen van kosten bij ander type maaibeleid (klepelen/niet klepelen)

13 Vragen


Download ppt "Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel"

Verwante presentaties


Ads door Google