De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel  Nynke Jellema  Maik Hermsen  Martin Laarakker 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel  Nynke Jellema  Maik Hermsen  Martin Laarakker 1."— Transcript van de presentatie:

1 Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel  Nynke Jellema  Maik Hermsen  Martin Laarakker 1

2 Inhoud  Waarom keuze voor GISRATIO.  Implementatie bij Rijn en IJssel  Stappen tot aan bestek aannemer  Stappen tot aan bestek eigen dienst  Indruk van analyses  Groenobjecten  Waterkeringen  Veel energie gestoken in OBS! Maar wat levert het nu op?  Vragen 2

3 Waarom keuze voor Gisratio  Doel was de gehele P&C cyclus verder te professionaliseren en ondersteunen met een OBS.  Voorheen uitsluitend registratie via PDA. Planningen waren zeer beperkt.  Nu inzicht in de werkvoorraad tm gereed melden van de werkzaamheden in één systeem. 3

4  Keuze om op type machine in GISRATIO te kunnen sturen.  Basis info uit de legger was hiervoor onvoldoende.  Met RPS is daarom een maaivakkentool ontwikkeld waarmee de medewerker op de machine zijn kennis van buiten naar binnen kon brengen.  Data verkregen via maaivakkentool is input voor GISRATIO. Implementatie van GISRATIO bij Rijn en IJssel 4

5  natte taluds en bodem  werkend vanaf links  breedspoorkraan met maaikorf 6-7-8-9 L BSK-MK-300 5

6  Alle maatregelen en geometrie zijn door uitvoerders/onderhoudsmedewerkers zelf ingevoerd in GIS m.b.v. maaivakkentool. Deze data wordt jaarlijks geconverteerd naar Gisratio.  Vanuit de globale planning worden er werkplannen per bestekspost (open posten bestek, geen RAW) per maaironde gemaakt.  Aannemer vinkt af, uitvoerder controleert m.b.v. maaiapp  Maaibootwerk wordt 2 weken van tevoren ingepland (op regiebasis).  Termijnstaten uit Gisratio worden maandelijks naar aannemer verstuurd. Stappen tot aan bestek aannemer 6

7  Vanuit de globale planning worden er werkplannen per maand per stroomgebied gemaakt.  Per maaironde worden er meerdere werkplannen opgestuurd (b.v mei- augustus).  Onderhoudsmedewerker vinkt af en vult handmatig de bestede uren en uitvoeringsdatum in, geen controle door uitvoerder. Stappen tot aan bestek eigen dienst 7

8 % maaiwerk eigen dienst versus uitbesteed per stroomgebied 8

9 9

10 Groenobjecten  Standaardisatie voor groenelementen in circa 25 beheertypen.  Gehele stroomgebied word geïnventariseerd op basis van de standaard beheertypen.  Per beheertype is een standaard qua handelingen in de tijd uitgewerkt (cyclus van 50 jaar).  Via GISRATIO wordt e.e.a. ontsloten (zelfde als bij de watergangen). 10

11 Waterkeringen  Op gelijke wijze als bij de groenelementen worden verschillende beheertypen beschreven.  Waterkeringen zullen op basis van de standaard beheertypen worden ingedeeld.  Via GISRATIO wordt e.e.a. ontsloten (zelfde als bij de groenelementen). 11

12 Veel energie gestoken in OBS! Maar wat levert het nu op?  Goed inzicht in de werkvoorraad.  Actueel inzicht op werkvoorraad maakt het mogelijk om gerichter te sturen op; -wel/niet inhuren van aannemers -uitwisselen van machines tussen stroomgebieden  Diverse analyses bij; -bij aanschaf van nieuwe machines -doorrekenen van kosten bij ander type maaibeleid (klepelen/niet klepelen) 12

13 Vragen 13


Download ppt "Gisratio bij Waterschap Rijn en IJssel  Nynke Jellema  Maik Hermsen  Martin Laarakker 1."

Verwante presentaties


Ads door Google