De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVE-bestandsopname Stand van zaken: mei 2012. Hoofdlijnen VVE-’geschiedenis’ Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - Vóór 2000 (ongeveer) De Voorschool:

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVE-bestandsopname Stand van zaken: mei 2012. Hoofdlijnen VVE-’geschiedenis’ Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - Vóór 2000 (ongeveer) De Voorschool:"— Transcript van de presentatie:

1 VVE-bestandsopname Stand van zaken: mei 2012

2 Hoofdlijnen VVE-’geschiedenis’ Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - Vóór 2000 (ongeveer) De Voorschool: 2000 - 2005 - Grote Stedenbeleid (GSB) Meer variatie in VVE: 2006 – 2010, met o.a. - Lumpsum basisscholen (“de knip”) - Geen segregatie en groter bereik Opbrengstgericht werken, ook bij VVE: 2010 e.v. - Onder meer: Actieplan Basis voor presteren

3 Werkt VVE? Met name in Amerika ECEC = Early Childhood Education and Care: Federaal: ’Headstart’  HighScope (Perry Preschool Project), CPCC (Chicago), Abecadarian, … Outcome: “Elke ECEC-dollar verdient zich 6 – 9 keer terug” Artikel van Lies van de Kuilen en mij  HOE KAN DIT? In NL: VVE heeft beperkt of soms geen effect?? VVE-bestandsopname … ? N.B. Opbrengstgericht werken

4 Toezichtkader VVE(-bestandsopname) OKE-wet (1-8-2010)  aanpassing WOT: IvhO houdt VVE-toezicht, ook op de voorscholen Toezichtkader in Staatscourant Inhoud: domeinen, aspecten, indicatoren (‘1’ - ‘4’) Werkwijze: eerst bestandsopname NL, dan signaalgestuurd toezicht per gemeente VVE-bestandsopname: Per gemeente  ‘alle’ VVE-locaties

5 Organisatie VVE-bestandsopname Per gemeente: - Eerst G4 (2006/7), dan G27, dan de rest (tot eind 2012) - Vanaf begin 2012: eerst digitaal, dan steekproefbezoeken Stads- én locatierapporten : op website IvhO Terugkoppeling aan gemeenten : verbeterpunten gemeente + locaties

6 Tussenrapportage VVE-bestandsopname Gemeenterapporten + locatierapporten Inhoud Tussenrapportage (zie website) Met name G4 + G27, dus nog niet: kleine(re) gemeenten Gemeentelijke beleidscontext: - bevindingen per indicator: definitie doelgroepkind, bereik, ouders, programma, externe zorg, kwazo, doorgaande lijn, VVE-resultaten; gemeentelijke coördinatie, borging en verbeteringen - vergelijking tussen gemeenten VVE-kwaliteit op voor- en vroegscholen: - Per aspect (en indicator): opvallende zaken (‘4’, ‘1’, ‘2’) Conclusies  m.n. VVE-resultaten (opbrengstgericht werken)

7 https://www.davve.nl

8 1 Kies: (en/of) -Gemeente -Indicator -Bepaalde oordelen -Losse oordelen en klik op “Maak rapportage”

9

10

11 Resultaten van VVE Oók van de voorschool: Zowel toetsgegevens (TvK, RvK) Alsook observatiegegevens (OVM, Kijk!, …) Eindresultaten van VVE, maar ook leerwinst Op locatie-, organisatie- én gemeenteniveau https://www.davve.nl


Download ppt "VVE-bestandsopname Stand van zaken: mei 2012. Hoofdlijnen VVE-’geschiedenis’ Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - Vóór 2000 (ongeveer) De Voorschool:"

Verwante presentaties


Ads door Google