De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3 Toetsing en toetsontwikkeling. Programma  Opdracht 2 van het dossier bespreken  Toetscultuur en functie van een toets  Leerdoelen en toetstermen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3 Toetsing en toetsontwikkeling. Programma  Opdracht 2 van het dossier bespreken  Toetscultuur en functie van een toets  Leerdoelen en toetstermen."— Transcript van de presentatie:

1 College 3 Toetsing en toetsontwikkeling

2 Programma  Opdracht 2 van het dossier bespreken  Toetscultuur en functie van een toets  Leerdoelen en toetstermen  Taxonomieën  Toetsmatrijs  Normering en cesuur  Volgende keer: Toetsanalyse

3 TPACK les  Welke les?  Integratie TPACK?  Meerwaarde TPACK?

4 Benodigdheden college 3  Meegebrachte toets  ‘Toetsontwikkeling in de praktijk – hoe maak ik goede vragen en toetsen?’ – Teelen Kennismanagement (2012)

5 Doelstelling  Einde van college heeft iedereen opdracht 3a van het dossier af: Toetsmatrijs volgens taxonomie Antwoordmodel Normering en cesuur

6 Toetscultuur

7 Functie van toetsing in het onderwijs  Diagnosticeren  Evalueren  Selecteren

8 Evaluatie, wat willen we ermee? Vanuit de leraar gezien o.m.: - Inzicht in resultaten - Selectie van leerlingen en plaatsing - Diagnose stellen - Inzicht in eigen handelen Vanuit de leerling gezien o.m. - Inzicht in leerresultaten - Feedback draagt bij in vorming zelfbeeld

9 Onderscheid tussen verschillende functies van toetsing Formatief  Gericht op het leren en ontwikkelen  Sturing geven aan het leerproces Summatief  Selecterend  Procedureel vastgelegd  Formeel ‘telt mee’  Beoordelen

10 Beoordeel het dictee (15 minuten)

11 Toetscyclus 1. Ontwikkelen toetstermen/leerdoelen binnen een taxonomie 2. Opstellen toetsmatrijs 3. Ontwikkelen toetsvragen 4. Samenstellen toets 5. Analyse

12 Definitie van leerdoelen Abstract Concreet Opleidingsdoel Leerdoel Concreet leerdoel/ toetsterm Inhoud Gedrag (minimum- prestatie en voorwaarden) Een beschrijving van de kennis en vaardigheden die een leerling zich in de opleiding eigen kan maken Inhoud Gedrag Een omschrijving van het gedrag dat een leerling moet laten zien om aan te tonen dat het gewenste leerresultaat is behaald Een met een minimumprestatie en voorwaarden specifiek concreet en eenduidig leerdoel Molkenboer, H. & J. Soeting (2009)

13 Voorbeeld De leerling kent de belangrijkste literaire stromingen van de twintigste eeuw.  Beoordeel de mate van concretisering van het leerdoel.

14 Opdracht (15 minuten)  Beschrijf van je eigen/meegebrachte toets: - Opleidingsdoel - Leerdoelen - Concrete leerdoelen/Toetstermen (koppel deze aan de toetsvragen)

15 Classificicatie van leerdoelen: het vereiste beheersingsniveau Taxonomieën van:  Bloom  Romiszowski

16 Taxonomie van Bloom (Teelen, 2011) KennisInformatie herinneren en kunnen reproduceren ‘De regels voor het spellen van werkwoordsvormen noemen.’ BegripInformatie kunnen samenvatten, uitleggen ‘Uitleggen waarom een werkwoordsvorm met een d, t of dt gespeld wordt.’ ToepassenInformatie kunnen gebruiken om een probleem op te lossen ‘De werkwoordsvorm in een zin correct spellen.’ AnalyserenInformatie onderzoeken en met elkaar in verband brengen. ‘In een tekst onderzoeken welke werkwoordsvormen correct gespeld zijn en welke niet.’ EvaluerenInformatie kunnen beoordelen en een standpunt formuleren ‘Een beargumenteerd oordeel geven over de kwaliteit van de spelling in een tekst.’ CreërenInformatie tot een nieuw geheel kunnen samenvoegen ‘Een oefening bedenken voor het correct spellen van werkwoordsvormen’.

17 Taxonomie Romiszowski: Kennis of vaardigheid KennisVaardigheid F Feitelijke kennis B Begripsmatige kennis f Feiten b Begrippen p procedures p principes R Reproductie vaardigheden P Productieve vaardigheden c cognitieve vaardigheden r reactieve vaardigheden pm psychomotorische vaardigheden i interactieve vaardigheden

18 1) Deel de vragen/opdrachten van je toets in volgens de classificatie van Romiszowski of Bloom. 2) Welke beheersingsvorm(en) van de leerinhouden vereist de toets? Oefening (10 minuten)

19 Toetsmatrijs  Toetstermen  Welk niveau  Verdeling vragen

20 Toetsmatrijs (Romiszowski) Leerinhouden Aantal vragen KennisBegrip Vaardigheden Reproductief Productief Functies van tekstgedeeltes 1 (20%)X Opbouw van redeneringen 2 (40%)X x Nevenschikking en onderschikking 1 (20%) x Argumentatie- schema’s 1 (20%) x Totaal 52 (40%)1 (20%)

21 Voordelen toetsmatrijs  Houvast bij het maken van de toets en ontwikkelen toetsvragen  Juiste verdeling vragen over de toetstermen  Gelijkwaardige toetsen samenstellen  Inhoud toets verantwoorden

22 OPDRACHT 3A (60 minuten) (COMPUTERLOKAAL)  Vul voor je eigen toets de toetsmatrijs in - Invulblad op Blackboard - Gebruik de taxonomiechecklist (op Blackboard)

23 Antwoordmodel  Sleutel  Hoeveel punten voor een vraag  Gedeeltelijk goed?  Correctie voor raden bij meerkeuzevragen?

24 Cesuurbepaling Wat is de grens tussen een onvoldoende en een voldoende (de cesuur)? Absolute cesuur Relatieve cesuur

25 Opdracht 1. Wat is de cesuur van jouw toets? 2. Is er gekozen voor een absolute of relatieve cesuur? Geef een onderbouwing van de keuze.

26 Opdracht 3a van het dossier  Toetsmatrijs maken:  Toetstermen  Taxonomie kiezen  Aantal vragen per toetsterm  Vragen verdelen over taxonomie  Antwoordmodel  Normering en cesuur bepalen

27 En nu?  Toets afnemen  Resultaten in een frequentietabel zetten: per leerling en per vraag Vragen: Naam:Vraag 1Vraag 2Vraag 3Vraag 4Vraag 5 Totaal aantal punten Cijfer Anne Bas Cor Dirk Evert Frans Totaal:

28 Volgende bijeenkomst Digitaal college (toetsanalyse en motivatie)  te zien op: www.klas21.nlwww.klas21.nl  beschikbaar op 26 t/m 28 november  (inhoudelijke) reactie verplicht Bij de hand houden:  Boekje: ‘Toetsontwikkeling in de praktijk – hoe maak ik goede vragen en toetsen?’ – Teelen Kennismanagement (2012)  Frequentietabel met scores afgenomen toets


Download ppt "College 3 Toetsing en toetsontwikkeling. Programma  Opdracht 2 van het dossier bespreken  Toetscultuur en functie van een toets  Leerdoelen en toetstermen."

Verwante presentaties


Ads door Google