De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitshappening 2012 Voorstel concept 28 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitshappening 2012 Voorstel concept 28 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitshappening 2012 Voorstel concept 28 maart 2012

2 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Doelstelling Kwaliteitshappening Kwaliteitsbewustzijn stimuleren aan de hand van een praktisch programma opgebouwd uit vijf pijlers:  Transfer  Servicegerichtheid/hoffelijkheid  Efficiëntie  Zorg voor de medewerkers  Dossieranalyse

3 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Doorlopende cyclus  Op de werkvloer oktober-december  Evenement november  Terugkoppeling maart-april Nieuw concept  Geen traditionele opening en slot  Voorstelling projecten op de werkvloer  Beperkt aantal themadagen najaar/voorjaar Geen posterprijs maar projectprijs

4 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Op de werkvloer  Diensten geven bij inschrijving hun top 3-keuze van de thema’s weer.  Met de coördinator wordt afgesproken wanneer de sessie plaatsvindt, bij voorkeur tijdens een dienstvergadering.  De sessies op de werkvloer vinden plaats van eind september tot begin december.

5 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Transfer Praktische sessies op de afdelingen om teams op elkaar af te stemmen over transfers met duidelijke afspraken en transfers vlot, duidelijk, uniform en volledig te laten verlopen. Coördinatoren: Thijs Nelis & Bert Van Hoecke

6 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Klantgerichtheid/hoffelijkheid Klantenspel dat afdelingen kunnen gebruiken voor een teamgerichte oefening onder begeleiding van de coördinator Coördinator: Katrien Moors

7 Tool om klantgerichtheid van een afdeling te verhogen

8 Wat: Een spel waarmee, door prikkelende vragen, stellingen en opdrachten de klantgerichtheid van de afdeling centraal komt te staan. Spel is opgedeeld in 4 categorieën ‘Durven en Doen’, ‘Lastige situaties’, ‘Klantologie’ en ‘Innovatie’ Duur:1,5- 2 uur Hoe: (Een deel van) Het team speelt het klantenspel. Hierna bedenken ze 5-10 acties die ze de komende tijd willen inzetten om klantgerichtheid te verbeteren. Dit zijn zowel acties in de categorie ”Gewoon meteen doen” als acties die meer uitwerktijd nodig hebben voor ze geïmplementeerd kunnen worden (beleidsplan 2013). Resultaat: bewustwording, reflectie, samenwerking, inspiratie en motivatie, en klantgedrevenheid

9 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Efficiëntie Voorstellen van diverse methodieken + aanreiken van het nodige materiaal (bv. 5S methodiek, verbeterbord,…) Coördinatoren: Kim Gijbels & Pieter Willems

10 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Zorg voor de medewerker MTO/engagementsmeting Tijdspad & tools (tips & tricks) waarmee de afdelingen aan de slag kunnen gaan Coördinator: Frank Clerix

11 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Dossieranalyse  Hoe/waarom een verpleegdossier goed invullen?  Juridische link: bewustwording  Collegialiteit  Link met care bundles/vaardigheidspaspoort Coördinator: Els Volders

12 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof November Themadagen  Eén themadag voor alle thema’s in de vorm van een jaarmarkt herhaald op de drie campussen  Themadag rond care bundles / permanent leren (27/11/12) Artsen  Lunch/avondsessies i.v.m. pijn  Coördinator: Kristel Diepvens

13 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Inschrijvingen  Via deelwebsite www.jessazh.be/kwaliteitshappening  Voor de afdelingsbezoeken inschrijven van 01/09/12 tot 30/09/12  Inschrijvingen worden centraal beheerd en doorgespeeld aan de coördinatoren die concrete afspraken maken met de afdelingen.  Voor de themadagen en de artsensessies van 01/09/12 tot 03/11/12

14 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Affiches  Afdelingen mogen affiches maken over ‘kwaliteit in de brede zin’  Voorstellen mogen worden doorgestuurd tot 01/02/2013  Affiches worden voorgesteld op event in maart-april 2013 waarop ook een prijs voor het beste project wordt uitgereikt

15 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof Maart-april 2013  Terugkoppeling i.v.m. de ondernomen acties op de afdelingen  Voorstelling projecten & affiches  Uitreiking projectprijs

16 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof

17 Samen sleutelen aan kwaliteit Geef je projecten extra zuurstof www.jessazh.be/kwaliteitshappening


Download ppt "Kwaliteitshappening 2012 Voorstel concept 28 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google