De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Nijmegen en regio Noord-Veluwe Doel Doelgroep Afsprakenkader Werkwijze Overeenkomsten en verschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Nijmegen en regio Noord-Veluwe Doel Doelgroep Afsprakenkader Werkwijze Overeenkomsten en verschillen."— Transcript van de presentatie:

1 Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Nijmegen en regio Noord-Veluwe Doel Doelgroep Afsprakenkader Werkwijze Overeenkomsten en verschillen regio’s Succesfactoren en Resultaten Lastige zaken Tips en toekomst

2 Doel Verminderen instroom Verlenen ambulante jeugdzorg zonder indicatiebesluit BJZ

3 Doelgroep Jeugd 0-18 jaar Uitsluitend aanspraak op ambulante zorg Uitzondering: Spoedeisende zorg Grens: Veiligheid

4 Afsprakenkader Doel Doelgroep Effecten Uitgangspunten Inzet Afstemming Tijdsduur Samenwerking Verantwoordelijkheden Partners

5 Werkwijze Hulpvraag oud nieuw BJZ bellen BJz overlegt met gezin BJz geeft indicatie BJz leidt door naar ZA CJG bellen CJG bespreekt casus en overlegt met gezin CJG schakelt ZA in ZA koppelt na afloop terug naar CJG CJG zorgt eventueel voor nazorg

6 Regionale overeenkomsten en verschillen RNVNijmegen Alle 6 gemeenten Gemeentelijke regie 1 BJz en 4 Za BJz draagt over en consulteert Veiligheid kind is grens BJz controleert steekproefsgewijs Geraamd: 100 hulpverzoeken 2 gemeenten en later uitrol Gemeentelijke regie 1 BJz en 1 ZA BJz en ZA werken locatiegericht Veiligheid kind is grens BJz zit zelf vooraan Geraamd: 90 hulpverzoeken

7 Succesfactoren Nijmegen Klein starten, na ervaring breed uitrollen Informeren professionals via bijeenkomsten Platte organisatie: werkgroep 1 lokale partner en 1 regionale ZA Startgesprek ouders en ZA + aanmelder

8 Succesfactoren RNV Alle partners tegelijk laten deelnemen/CJG Regiobreed Platte organisatie: Projectgroep en kerngroep Intervisie op de werkvloer Heldere begrenzing

9 Resultaten RNVNijmegen 2011: 14 aanmeldingen 2012: 52 aanmeldingen SMW/CJG 31 60% IB’er 3 6% JGZ 7 14% Overig 11 20% Routes: ZAT: 3 Rechtstreeks: 25 Onduidelijk: 24 2011: 40 aanmeldingen 2012: 78 aanmeldingen AMW/SMW 33 42% IB-er en ZoCo 31 40% JGZ9 12% Overig5 6% Routes: ZAT:11 Rechtstreeks:66

10 Lastige zaken Beperkte ZA’ers: Nijmegen Onvoldoende verbondenheid in netwerken en ZAT’s: beiden Overbelasting coördinatoren CJG: beiden Gaat het beter of verliezen we ouders/hulpvragen?: beiden Informatieoverdracht naar de 1e en 0e lijn: RNV Verbinding met huisartsen: beiden Verbinding met j-ggz en j-lvb: beiden Hanteren veiligheidsprotocol door 1e lijn: RNV Beweging naar breder en zelfstandiger ondernemerschap 1e lijn: RNV

11 Tips en Toekomst Tips Tijd besteden aan goede informatie en instructie Beschikbaar stellen van adressen, functies, e.d. Kennis laten maken, gezichten kennen Registratie terugkoppelen Inzet BJZ goed organiseren Toekomst Aansluiting ZAT’s transitieproof en Passend Onderwijsproof maken Experiment uitbreiden naar doelgroep GGZ en LVB Eigen Kracht Interventies toevoegen Competenties 1e lijn ontwikkelen Ambulante zorg naar voren halen


Download ppt "Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Nijmegen en regio Noord-Veluwe Doel Doelgroep Afsprakenkader Werkwijze Overeenkomsten en verschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google