De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe pedagogisch handelen? Interactievaardigheden: een kindvolgende benadering Anneke Strik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe pedagogisch handelen? Interactievaardigheden: een kindvolgende benadering Anneke Strik."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe pedagogisch handelen? Interactievaardigheden: een kindvolgende benadering Anneke Strik

2 Medewerkers werken vanuit een holistische aanpak

3 3 Holistische aanpak Ontwikkeling van kinderen bekijken als één geheel Zorgactiviteiten en pedagogische activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Ervaringsgebieden zijn integraal met elkaar verweven – ik en de ander – lichaam en beweging – communicatie en expressie – verkenning van de wereld

4 4 Holistische aanpak Welbevinden en betrokkenheid = richtsnoeren voor pedagogische kwaliteit Houding medewerkers: – onbevangen en open – zich laten verrassen door wat kinderen laten zien.

5 Medewerkers zorgen ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig voelen

6 6 Kinderen voelen zich emotioneel veilig Voorwaarde: – kinderen kunnen veilige emotionele relaties aanknopen met medewerkers Hier bewust mee omgaan door: – houding en interactie van medewerkers – ondersteunen van relaties met andere kinderen – inzetten van medewerkers

7 Medewerkers zijn sensitief

8 8 Kinderen worden gezien als volwaardige persoon, ze worden ernstig genomen Medewerkers hebben oog voor wat kinderen – denken – willen – voelen

9 9 Medewerkers zijn sensitief Houden rekening met de behoeften van kinderen aan: – individuele aandacht – erkenning – bevestiging – genegenheid – hoe ze de wereld begrijpen

10 10 Medewerkers zijn sensitief Kinderen ervaren begrip – voor wat hen emotioneel en cognitief bezighoudt Kinderen krijgen hulp – om negatieve ervaringen te verwerken

11 Medewerkers hebben een actieve en stimulerende rol

12 12 Medewerkers hebben activerende en stimulerende rol Scheppen van een rijke en gevarieerde (spel)omgeving Inspelen en ondersteunen van initiatieven van kinderen Kinderen aanzetten om verder te exploreren Kinderen aanspreken in de zone van de naaste ontwikkeling

13 13 Medewerkers hebben activerende en stimulerende rol Sleutelervaringen komen tot stand door: – eigen initiatief van kinderen – inbreng van medewerkers – stimulans van andere kinderen

14 Medewerkers geven kansen op autonomie

15 15 Medewerkers geven kansen op autonomie Kinderen krijgen ruimte om: – te experimenteren – activiteiten in te brengen die hen aanspreken Medewerkers geloven in de groeikracht van kinderen Bij corrigerende tussenkomsten – samen met kinderen zoeken waarom iets wel of niet kan

16 Medewerkers stemmen hun aanpak af op elk kind afzonderlijk

17 17 Aanpak afstemmen op elk kind afzonderlijk Ritme en eigenheid van elk kind/ elk gezin wordt gerespecteerd Zichtbaar respect voor diversiteit – opvoedingsverantwoordelijken – gezinsvormen – gezinsculturen

18 Medewerkers leren kinderen samenleven

19 19 Kinderen leren samenleven Kinderen krijgen gelijke kansen om vaardigheden in te oefenen: – leren delen – samen leren spelen – leren onderhandelen – samen beslissen – conflicten leren uitpraten

20 Medewerkers bieden elk kind geïntegreerde ontplooiingskansen op de vier ervaringsgebieden

21 21

22 22 Geïntegreerde ontplooiingskansen op de vier ervaringsgebieden Ervaringsgebieden vormen leidraad voor – observatie – documentatie – optimalisering van de praktijk

23 23 Geïntegreerde ontplooiingskansen op de vier ervaringsgebieden Sleutelervaringen aanbieden door: – de inrichting – het aanbod van materialen – het aanbod van activiteiten binnen buiten – interacties tussen medewerkers en kinderen – interacties tussen kinderen


Download ppt "Hoe pedagogisch handelen? Interactievaardigheden: een kindvolgende benadering Anneke Strik."

Verwante presentaties


Ads door Google