De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

2 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Uitnodiging uitje 60+ U wordt uitgenodigd voor een dagje uit. Het netwerk van diaconieën van de protestantse gemeente, baptisten en gereformeerd vrijgemaakte kerk organiseren een gezellige dagtocht met de bus. Donderdag 1 september 2016. Als bijdrage in de kosten vragen we € 30 per persoon. U kunt zich aanmelden tot 18 augustus bij de volgende personen: Evert Sikkema (tel.: 42 12 73) Piet en Anneke Haisma (tel.: 42 18 49) Hotze Bijzitter (tel.: 42 15 24)

3 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Zo’n vakantie

4 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 19 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - Ds C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00Kerkdienst - Ds J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Br. A. Noppers jr.

5 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 26 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - P. Zuidema 14:00Kerkdienst/Avondmaal - Ds J. Plug (Roden) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar

6 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Ma 20-06Rowan v/d Bos (4) Wo 22-06H. Wagenaar (69) Vr 24-06H. van Dijk (67) Vr 24-06L. de Haan (31) Vr 24-06P.B. Staat (60) Vr 24-06Zr. I. Bijzitter (28)

7 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl. Welkom Voorganger:ds. J.H. Soepenberg Organist:br. M. Jansma Beamist:br. D.D. Rouwhorst

8 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

9 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. Votum en zegengroet

10 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

11 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Psalm 136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Allen: 1Looft de HEER, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Vrouwen: 2Geeft de God der goden eer, looft nu aller heren Heer, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

12 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Psalm 136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Mannen: 3God alleen heeft in zijn kracht wonderen tot stand gebracht, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Vrouwen: 10Die met macht en majesteit Israël heeft uitgeleid, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

13 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Psalm 136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Mannen: 14Die zijn volk met sterke hand voerde door het woeste land, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Vrouwen: 18Die aan ons, zozeer veracht, in zijn liefde heeft gedacht, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

14 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Psalm 136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Mannen: 19Die ons volk, hoe ook verdrukt, aan de vijand heeft ontrukt, Allen: want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Allen: 21Brengt de God des hemels eer, prijst zijn grootheid, looft de Heer, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

15 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

16 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 De aanklacht tegen Stefanus 6 8 Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. 9 Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 10 maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde. 11 Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. 12 Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden.

17 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. 13 Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 14 want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’ 15 Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.

18 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 De verdediging van Stefanus 7 1 De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2 Stefanus antwoordde: ‘Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem 3 en zei: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.” 4 Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont.

19 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 5 Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. 6 God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. 7 “Maar,” zo luidden Gods woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen, en daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats.” 8 God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders.

20 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 9 Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem 10 en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding. 11 Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaän, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. 12 Toen Jakob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen.

21 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Lezen Handelingen 6: 8 - 7: 16 13 Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. 14 Jozef liet zijn vader Jakob overkomen met zijn hele familie van vijfenzeventig mensen. 15 Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders; 16 ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht.

22 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

23 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Opwekking 520: 1-5 1Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht. 2Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als uw kind dat in uw armen geborgenheid vindt. 3Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

24 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Opwekking 520: 1-5 4Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: bij U te wonen is al wat ik wens, met als beloning dat ik op U lijk; Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 5Hemelse Koning, die het kwaad overwon, als ik daar kom in het licht van uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. Coda: Stralend van vreugde, getooid als een bruid, gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

25 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

26 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Preek Thema: Stefanus, vol van de Geest – wat heeft Hij ons te zeggen? (deel 1)

27 Thema: Stefanus, vol van de Geest – wat heeft Hij ons te zeggen?

28 Stefanus: *een Griekssprekende Jood *diaken? evangelist?

29 tekens genoeg voor wie wil horen en zien

30 de God van alle glorie komt je leven binnen

31 je leeft van genadebrood

32 zie de glorie van God in de gezegende Redder

33 Notendop Gods glorie: Hij roept mensen die niets beter zijn. Hij geeft aan mensen die niets verdienen.

34 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

35 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Gezang 140: 1, 2 1Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

36 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Gezang 140: 1, 2 2Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

37 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

38 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Gezang 140: 3 3Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

39 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

40 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Collecte 1e collecte:Gastpredikanten 2e collecte:Verplichtingen kerkverband

41 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 19 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - Ds C. van der Leest (Groningen-Oost) 14:00Kerkdienst - Ds J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Br. A. Noppers jr.

42 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com. Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 26 juni 09:15Oppas 09:30Kerkdienst - P. Zuidema 14:00Kerkdienst/Avondmaal - Ds J. Plug (Roden) 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - 15:00Bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar

43 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via kerkgids@gkv-haulerwijk.nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam. Jarigen aanstaande week Ma 20-06Rowan v/d Bos (4) Wo 22-06H. Wagenaar (69) Vr 24-06H. van Dijk (67) Vr 24-06L. de Haan (31) Vr 24-06P.B. Staat (60) Vr 24-06Zr. I. Bijzitter (28)

44 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

45 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Psalm 72: 10 10De HERE God zij lof bewezen door alle tijden heen. Die HEER, in Israël geprezen, doet wondren, Hij alleen. Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen, aan Hem alleen de eer. De aarde juiche met haar zangen: Ja, amen! Looft de HEER!

46 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

47 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 A-men, a-men, a-men. Amen

48 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10

49 Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.136: 1-3, 10, 14, 18, 19, 21 Lz.Hand. 6: 8 - 7: 16 Opw.520 Preek Gz.140: 1, 2 Geloofsbelijdenis Gz.140: 3 Collecte Ps.72: 10."

Verwante presentaties


Ads door Google