De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Officier van Dienst (OvD) Instructie per functie EMRIC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Officier van Dienst (OvD) Instructie per functie EMRIC."— Transcript van de presentatie:

1 Officier van Dienst (OvD) Instructie per functie EMRIC

2 Inhoud Algemeen Inzetindicaties Wijze van alarmering Ontvangst Inzet Voorlichting Vergoeding kosten Beëindiging inzet

3 Algemeen De OvD, Dir-BW en Einsatzleiter zijn in eigen land de verantwoordelijke officieren voor de brandweerzorg op het rampterrein. Zij hebben de operationele leiding in handen van de brandbestrijding en technische hulpverlening. Bij het verlenen van bijstand zijn zij verantwoordelijk voor de brandweerzorg in een eigen inzetvak op het rampterrein en staan zij onder direct gezag van de locale leiding op het rampterrein, de HOvD, Dir-PC-Ops en Einsatzleiter.

4 Uitgangspunten bijstand vanuit het buurland Bijstandseenheden werken zoveel mogelijk als in dagelijkse praktijk. Taalverschillen mogen geen belemmering vormen. De bijstandseenheden moeten zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van technische communicatiemiddelen. De bijstandseenheden werken in eigen coördinatiestructuren. De leiding op het rampterrein coördineert de samenwerking tussen de verschillende inzetvakken.

5 Uitgangspunten bijstand aan het buurland U werkt zoveel mogelijk als in dagelijkse praktijk. Taalverschillen mogen geen belemmering vormen. U maakt zo min mogelijk gebruik van technische communicatiemiddelen. Uw eenheden werken in eigen coördinatiestructuren met u als leidinggevende. Uw hulp wordt altijd ontvangen op loodsposten.

6 Inzetindicaties Na inschatting van de grootte van de calamiteit en het verwachte aantal slachtoffers door de meldkamer of door de hulpverlening ter plekke, kan de meldkamer een beroep doen op hulp van de aangrenzende buitenlandse regio’s.

7 Wijze van alarmering Alarmering van bijstand verloopt uitsluitend op aanvraag van de meldkamer binnen wiens jurisdictie de ongevallocatie valt. Het voor de inzet verantwoordelijke commando kan te allen tijde de alarmering intrekken of de EUMED en/of EMRIC classificatie reduceren nadat de aard en omvang van de calamiteit ter plaatse zijn bepaald.

8 Ontvangst (1) De ter beschikkingstelling en overdracht van grensoverschrijdende burenhulp vindt plaats op loodsposten waarvan de ligging door middel van een letter-cijfercombinatie door de aanvragende meldkamer wordt medegedeeld. De voor de inzet verantwoordelijke meldkamer dient te zorgen voor begeleiding vanaf de loodspost naar de plek incident of naar het verzamelpunt. De ingezette hulpdiensten maken voor de onderlinge communicatie in principe en voor zover mogelijk gebruik van eigen apparatuur en de radiofrequentie van de eigen meldkamer om een extra belasting van het radioverkeer op de ongevallocatie te voorkomen.

9 Ontvangst (2) De aanvoer van eenheden voor EMRIC-fase 3 kan uitsluitend op gecoördineerde wijze plaatsvinden via op grotere afstand van de ongevallocatie gelegen verzamelplaatsen. Deze eenheden dienen vanwege de functionele afhankelijkheid van de bijbehorende voertuigen in konvooi te worden aangevoerd. Uw eenheid staat vanaf het tijdstip van aankomst op de loodspost onder bevel van het voor de inzet verantwoordelijke lokale commando.

10 Inzet (1) De operationele uitvoering zal plaatsvinden onder uw leiding en zal in eigen inzetvakken plaatsvinden. Inzetopdrachten aan uw eenheid kunnen uitsluitend worden gegeven door het voor de inzet verantwoordelijke commando. Inzetopdrachten kunnen als volgt worden verdeeld: –Uitvoeren van brandweer-, technische of specialistische hulpverlening afhankelijk van de vraag (Emric 1); –Het afhandelen van een incident in een eigen inzetvak volgens in eigen land gebruikelijke methoden. Het inzetvak wordt ter plekke toegewezen door de leider op de plek incident (Emric 2 en 3).

11 Inzet (2) De meldkamer die verantwoordelijk is voor het incident zorgt voor aflossing van de manschappen. Dit geschiedt te allen tijde in overleg met de leider op het rampterrein. Het valt aan te bevelen een ploeg te vervangen door een ploeg afkomstig uit hetzelfde land i.v.m. een naadloze overdracht. Indien sneller aflossing noodzakelijk is dan door de meldkamer wordt voorzien, dient u contact op te nemen met de leider op het rampterrein. Deze zal vervolgens via de meldkamer aflossing regelen volgens bovenstaande afspraken.

12 Inzet (3) Indien extra materialen noodzakelijk zijn, danwel brandstof (voor bijvoorbeeld aggregaten) of extra water, wordt dit te kennen gegeven aan de leider op het rampterrein, die dit vervolgens via de meldkamer regelt. De meldkamer kan daartoe contact opnemen met de buitenlandse meldkamer; dit met name bij behoefte aan extra materialen en watertanks.

13 Voorlichting De voorlichting geschiedt in ieder land door die dienst(en)/ functionarissen die daartoe zijn aangewezen.

14 Vergoeding kosten De kosten voor burenhulp of specialistische hulpverlening worden verrekend zoals omschreven in de vele overeenkomsten die er bestaan tussen de grensgemeenten in de Euregio Maas-Rijn. Bij Emric en Eumed fase 2 en 3 worden voor de terbeschikkingstelling en inzet van hulpdiensten ten behoeve van grensoverschrijdende hulpverlening worden geen kosten in rekening gebracht op grond van de overeenkomsten zoals die gesloten door de federale overheden van Nederland, België en Nordrhein-Westfalen.

15 Beëindiging van de inzet Het einde van de inzet van grensoverschrijdende hulp wordt door de meldkamer die de hulp heeft aangevraagd, rechtstreeks zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld aan de bij de inzet betrokken meldkamers. Ten behoeve van de beoordeling en verdere ontwikkeling van de burenhulp dient elke inzet achteraf te worden geëvalueerd.

16 Afsluiting U heeft het instructieprogramma met succes doorlopen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.emric.info.www.emric.info Meer informatie over de hulpverlening in Nederland, België en Duitsland en samenwerkingsafspraken binnen de Euregio vindt u in het rapport 'Grensoverschrijdende hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn'.Grensoverschrijdende hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn Meer informatie over de samenwerkingsafspraken met betrekking tot grensoverschrijdende hulpverlening vindt u in 'Beter een goede buur, dan een verre vriend'.Beter een goede buur, dan een verre vriend' Klik hier om terug te gaan naar instructie per functie.hier


Download ppt "Officier van Dienst (OvD) Instructie per functie EMRIC."

Verwante presentaties


Ads door Google