De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfsturend leren wordt je aangeleerd!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfsturend leren wordt je aangeleerd!"— Transcript van de presentatie:

1 Zelfsturend leren wordt je aangeleerd!
Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs Patrick Sins1,2, Alieke van Dijk1 & Emmy Vrieling3 1Saxion 2Thomas More hogeschool 3Open Universiteit

2 Wat willen we GRAAG van jullie?
Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren

3 Zelfsturend leren in het basisonderwijs
Zelfsturend leren wordt gekenmerkt door een samenspel tussen cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn of haar leerdoelen te bereiken Zefsturend leren blijkt structureel samen te hangen met een hogere leerprestatie –en motivatie Leraren laten het echter doorgaans na om hun leerlingen strategieën voor zelfsturend leren aan te leren, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen Professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs Dignath and Büttner (2008); Dignath et al. (2008); Hattie et al. (1996); Paris & Paris (2001);

4 Professionaliseren van leraren: leraren leren van elkaar

5 Professionaliseren van leraren: aanpak
“Van voordoen naar zelf doen” In de aanpak wordt expliciet aandacht besteed aan het trainen van de didactiek die gericht is op het geïntegreerd, expliciet en gedifferentieerd onderwijzen van strategieën voor zelfsturend leren (Meta)cognitie Motivatie Gedrag Ruimte & Materiaal VOOR TIJDENS NA Boekaerts & Cascalar (2006); Pintrich (2004)

6 Onderzoek: quasi-experimenteel design

7 Wat willen we GRAAG van jullie?
Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren

8 Observeren van het bevorderen van zelfsturend leren
Assessing How Teachers Enhance Self-Regulated Learning (ATES) Low-inferent codeersysteem: bepalen van de kwantiteit en kwaliteit instructie van strategieën voor zelfsturend leren High-inferent codeersysteem: om kenmerken van de leeromgeving die zelfsturend leren ondersteunen te bepalen Dignath and Büttner (2010); Kistner et al. (2010)

9 1. Low-inferent codeersysteem
Kwantiteit zelfsturend leren Per minuut coderen of een leraar cognitieve (elaboreren, organiseren, probleemoplossen), metacognitieve (plannen, monitoren en evalueren) en motivationele strategieën (resource management, causale attributie, actiecontrole en feedback) onderwijst Onderscheid VOOR, TIJDENS en NA Kwaliteit zelfsturend leren Per strategie nagaan of de leraar impliciete of expliciete instructie geeft implicit way (the teacher prompts the students to use a certain strategy without directly referring to it) or in an explicit way (the teacher tells the students directly to use a certain strategy). For example, the teacher question “What Do you already know and what are you looking for?”, while the students are dealing with a mathematics task, would be coded as implicit instruction of an organisation strategy. On contrary, the teacher statement “While working on this kind of task, you should always ask yourself ‘What do I already know and what am I looking for?’” would be coded as explicit instruction of the same organisation strategy.

10 2. high-inferent codeersysteem
Een les wordt gewaardeerd op een viertal facetten, de mate van… Cooperatief leren (wordt er samengewerkt en moedigt de leraar dat aan) Constructivistisch leren (activatie voorkennis, wordt nieuwe kennis in een betekenisvolle context aangeboden en werken met complexe problemen) Zelfsturing (krijgen leerlingen verantwoordelijkheid over hun leerproces en balans tussen zelfgestuurd en leraar- gestuurd leren) Transfer (integratie van leren in een authentieke context en mate waarin leerinhouden op verschillende wijze worden behandeld) he high-inferent ratings are based on the CLIA-model (De Corte et al. 2004) and were used to assess features of the learning environment that foster self-regulated learning. High-inferent means the analysis of a larger unit on a more abstract level. Four scales were completed after having observed a whole lesson. Each of the four scales on cooperative learning, constructivist learning, self-direction, and transfer consists of two or three facets, which are rated on a 4-point scale. For the assessment of cooperative learning the observers judged (a) the amount of cooperative learning in the classroom (quantity) and (b) the extent to which the teacher ensured that the students really work cooperatively (quality). The scale on constructivist learning comprised the facets (a) activation of prior knowledge, (b) embedding new knowledge into a meaningful context, and (c) working with complex problems. For the scale on self-direction the observers assessed (a) to which extent the teacher allowed his students to make free decisions and so to take responsibility for structuring their learning and (b) the balance between self-directed and teacher- directed learning. The scale on transfer required judgments on (a) the integration of learning in a real-life context and (b) the extent of dealing with the learning contents in diverse ways or in diverse contexts.

11 Wat willen we GRAAG van jullie?
Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren Categorieën dekkend en passend bij onze aanpak? Eenheid van analyse? Frequentie en omvang observaties? Relatie met metingen verkregen uit vragenlijsten en interviews? Mate van differentiëren?

12 Dank! www.saxion.nl/vernieuwingsonderwijs
https://www.facebook.com/vernieuwingsonderwijs/


Download ppt "Zelfsturend leren wordt je aangeleerd!"

Verwante presentaties


Ads door Google