De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfsturend leren wordt je aangeleerd! Patrick Sins 1,2, Alieke van Dijk 1 & Emmy Vrieling 3 1 Saxion Het effectief professionaliseren van leraren in het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfsturend leren wordt je aangeleerd! Patrick Sins 1,2, Alieke van Dijk 1 & Emmy Vrieling 3 1 Saxion Het effectief professionaliseren van leraren in het."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfsturend leren wordt je aangeleerd! Patrick Sins 1,2, Alieke van Dijk 1 & Emmy Vrieling 3 1 Saxion Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs 2 Thomas More hogeschool 3 Open Universiteit

2 Wat willen we GRAAG van jullie? Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren

3 Zelfsturend leren in het basisonderwijs Zelfsturend leren wordt gekenmerkt door een samenspel tussen cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn of haar leerdoelen te bereiken Zefsturend leren blijkt structureel samen te hangen met een hogere leerprestatie –en motivatie Leraren laten het echter doorgaans na om hun leerlingen strategieën voor zelfsturend leren aan te leren, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen Professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs Dignath and Büttner (2008); Dignath et al. (2008); Hattie et al. (1996); Paris & Paris (2001);

4 Professionaliseren van leraren: leraren leren van elkaar

5 Professionaliseren van leraren: aanpak “Van voordoen naar zelf doen” In de aanpak wordt expliciet aandacht besteed aan het trainen van de didactiek die gericht is op het geïntegreerd, expliciet en gedifferentieerd onderwijzen van strategieën voor zelfsturend leren Boekaerts & Cascalar (2006); Pintrich (2004)

6 Onderzoek: quasi-experimenteel design

7 Wat willen we GRAAG van jullie? Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren

8 Observeren van het bevorderen van zelfsturend leren Assessing How Teachers Enhance Self-Regulated Learning (ATES) 1.Low-inferent codeersysteem: bepalen van de kwantiteit en kwaliteit instructie van strategieën voor zelfsturend leren 2.High-inferent codeersysteem: om kenmerken van de leeromgeving die zelfsturend leren ondersteunen te bepalen Dignath and Büttner (2010); Kistner et al. (2010)

9 1. Low-inferent codeersysteem Kwantiteit zelfsturend leren Per minuut coderen of een leraar cognitieve (elaboreren, organiseren, probleemoplossen), metacognitieve (plannen, monitoren en evalueren) en motivationele strategieën (resource management, causale attributie, actiecontrole en feedback) onderwijst Onderscheid VOOR, TIJDENS en NA Kwaliteit zelfsturend leren Per strategie nagaan of de leraar impliciete of expliciete instructie geeft

10 2. high-inferent codeersysteem Een les wordt gewaardeerd op een viertal facetten, de mate van… 1.Cooperatief leren (wordt er samengewerkt en moedigt de leraar dat aan) 2.Constructivistisch leren (activatie voorkennis, wordt nieuwe kennis in een betekenisvolle context aangeboden en werken met complexe problemen) 3.Zelfsturing (krijgen leerlingen verantwoordelijkheid over hun leerproces en balans tussen zelfgestuurd en leraar- gestuurd leren) 4.Transfer (integratie van leren in een authentieke context en mate waarin leerinhouden op verschillende wijze worden behandeld)

11 Wat willen we GRAAG van jullie? Feedback op hoe we het bevorderen van zelfsturend leren door leraren in de klas kunnen observeren Categorieën dekkend en passend bij onze aanpak? Eenheid van analyse? Frequentie en omvang observaties? Relatie met metingen verkregen uit vragenlijsten en interviews? Mate van differentiëren? …

12 Dank! www.saxion.nl/vernieuwingsonderwijs https://www.facebook.com/vernieuwingsonderwijs/ p.h.m.sins@saxion.nl


Download ppt "Zelfsturend leren wordt je aangeleerd! Patrick Sins 1,2, Alieke van Dijk 1 & Emmy Vrieling 3 1 Saxion Het effectief professionaliseren van leraren in het."

Verwante presentaties


Ads door Google