De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. E. van Dijken Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. E. van Dijken 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit ‘s-Hertogenbosch De collecte is bestemd voor International Evangelical of Fellowship Students in samenwerking met de G.K.V. van Tilburg. Voor nadere informatie: zie Kruispunt nr.5. De kerkenraad roept u op namen op te geven van broeders, die u geschikt acht te kunnen dienen in het ambt van ouderling of diaken. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk zondag 27 maart aanstaande, inleveren bij br. Mark de Fouw. Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken.

4 Agenda 22 maart19 30 traditionele vesper 23 maart19 30 moderne vesper 24 maartIchtus bijbelstudie Ond: Ontmoetingen met Jezus, Bij Corné 24 maartVV Soli Deo Gloria Ond: Wegwijs

5 Deze week zijn jarig: 20 maart:zr Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije 24 maart:zr Janneke Helder 25 maart:br Martin Geertsema

6 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

7 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

10 Opwekking 767 Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

11 Opwekking 767 En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: de zegen van God, een eindeloos leven.

12 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

13 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

14 Psalm 52: 1, 3, 4 1 Waarom beroemt u zich op ’t kwade, brutale dwingeland? De hele dag duurt Gods genade, mijn heil ligt in zijn hand. Uw tong, die als een scheermes snijdt, zaait slechts verderf en nijd.

15 Psalm 52: 1, 3, 4 3 God zal u uit dit leven rukken, u sleuren uit uw tent. Hij zal u voor zijn wraak doen bukken, tot u ontworteld bent. Dan ligt u daar, door God geveld, voorbij is uw geweld.

16 Psalm 52: 1, 3, 4 4 Rechtvaardigen zullen ’t aanschouwen met huivering en spot: ziedaar de man die zijn vertrouwen niet stellen wou op God. Hij bouwde op zijn geld en macht, wat hem dit onheil bracht.

17 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

18 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

19 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

20 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

21 Jeugddienst 20 maart 2016

22

23

24 Bespreek kort met je buurman/buurvrouw 1.Heb je zelf ooit meegemaakt dat je dankzij je geloof iets moeilijks durfde doen? Dat je lef hebt getoond? Waar haal je dat lef vandaan?

25

26 Bespreek kort met je buurman/buurvrouw 2. Vind je het moeilijk om niet mee te gaan in de spelregels van de wereld? Kun je een voorbeeld geven?

27

28 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

29 Psalm 63: 2 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

30 Psalm 63: 3, 4 3 Dit is de spijze die mij voedt, dat ik U prijs ik in stille nachten en overleg in mijn gedachten, hoe U mij altijd hebt behoed. U wilt mij met uw vleugels dekken. Dan juicht mijn ziel, uw naam ter eer, zij hangt geheel U aan, o Heer. Geen mens kan uit uw hand mij trekken.

31 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

32 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

33 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

34 De Here zegent jou en Hij beschermt jou Hij schijnt Zijn licht over jouw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn Hij zal Zijn vrede aan je geven

35 De Here zegent jou De Here zegent u en Hij beschermt u Hij schijnt Zijn licht over uw leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn Hij zal Zijn vrede aan u geven

36 De Here zegent jou De Here zegent ons en Hij beschermt ons Hij schijnt Zijn licht over ons leven Hij zal genadig zijn en heel dicht bij ons zijn Hij zal Zijn vrede aan ons geven

37 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

38 Gezang 182E 4-stemmig

39 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3, 4 De Here zegent jou: Gezang182E:Amen

40

41 1.`Heb je zelf ooit meegemaakt dat je dankzij je geloof iets moeilijks durfde doen? Dat je lef hebt getoond? Waar haal je dat lef vandaan? 2. Vind je het moeilijk om niet mee te gaan in de spelregels van de wereld? Kun je een voorbeeld geven? 3. Moet je vaak strijden en uitleggen dat je dingen anders wil? 4. De jeugd groeit op in een andere wereld dan de volwassenen. Hoe kun je de Here dienen in deze tijd? 5. In vergelijking met David, die een andere wapenrusting koos dan Saul: Wat past nu bij de jeugd? 6. Hoe kunnen volwassenen en jeugdigen in verbinding komen met elkaar om samen kerk te zijn en God te dienen?


Download ppt "Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: International Fellowship Students Opwekking 767: Psalm52:1, 3, 4 1 Samuël 17:1 - 54 Luisterlied:Oceans Will Part Psalm63:3,"

Verwante presentaties


Ads door Google