De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatief traject Veldinstallaties Zonnepanelen Presentatie Beeldvormende Raad, 16 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatief traject Veldinstallaties Zonnepanelen Presentatie Beeldvormende Raad, 16 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Participatief traject Veldinstallaties Zonnepanelen Presentatie Beeldvormende Raad, 16 april 2015

2 Opzet van de presentatie Uitgangspunten participatie Verloop participatietraject Vertaalslag richting raadsvoorstel

3 Gezamenlijke zoektocht Interne gedachtenvorming en bepalen van de kaders. Twee externe bijeenkomsten om gezamenlijk de balans te verkennen. In interactie blijkt het niet zwart of wit. Nieuw onderwerp, veel kennisontwikkeling moest nog plaatsvinden. NB. Er was nog geen specifiek provinciaal beleid. Noodzaak en wens duur- zame energieopwekking Cultuurhistorische, natuur- en landschapskwaliteiten

4 Twee gespreksavonden Gerichte uitnodiging en via algemene media. Beide avonden bezocht door circa 30 mensen. Eerste bijeenkomst: informatie-uitwisseling en algemene regels en uitgangspunten. Tweede bijeenkomst: focus op omgang met discussiepunten bij drie typen veldinstallaties

5 Eerste bijeenkomst: effecten van veldinstallaties Landschap en landschapsbeleving Cultuurhistorie en de beleving daarvan Archeologische waarden Natuur en biodiversiteit Milieu en klimaat Lokale economie Toegevoegd door deelnemers: Veiligheid (i.v.m. constructie en verkeer) Leveringsmogelijkheden Netaanpassingen/aanpassing hoogspanningsleidingen Participatiemogelijkheden voor burgers en bedrijven

6 Gebruik van beelden

7 Rode draden uit de discussie Positieve grondhouding: benut de kansen. De afweging is lastiger bij middelgrote en grote installaties, dan bij de kleine particuliere installaties. Meeste zorg over landschap: hoe kom je tot een goede inpassing? Daarnaast ook vragen over de effecten op natuur, met name in EHS en N2000-gebieden, en over natuurwetgeving. Moet je met het oog op effecten op natuur en landschap initiatieven bundelen of spreiden? Bepaalde plekken moet je vrijwaren: nee-lijst wordt onderschreven.

8 Tweede bijeenkomst: inzoomen en verdiepen Het gaat om een combinatie van ‘mogelijk maken’ en ‘onder de juiste voorwaarden’. Bespreken van de pro’s en contra’s, komen tot kaders, spelregels en randvoorwaarden. Initiatiefnemers kijken zelf naar de (economische) rationaliteit. Op dat niveau vindt al selectie plaats. Inzoomen op drie typen/ categorieën veldinstallaties: – kleine particuliere installaties: makkelijk maken. – eigen gebruik bedrijven: onderdeel van duurzame bedrijfsvoering. – installaties vanaf 1 ha: niet alle locaties zijn hiervoor geschikt.

9 Drie categorieën veldinstallaties

10 Vertaalslag naar raadsvoorstel Uitkomsten participatie vormen de basis. Doorlooptijd en kosten van aanvragen beperken. Waar mogelijk vooraf duidelijkheid bieden. Balans tussen verschillende ‘groene waarden’ van de gemeente. Koppeling aan ruimtelijk-juridisch instrumentarium. Modulaire opbouw, op basis van de drie typen installaties.


Download ppt "Participatief traject Veldinstallaties Zonnepanelen Presentatie Beeldvormende Raad, 16 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google