De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: Zonder de Geest lukt het niet…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: Zonder de Geest lukt het niet…"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: Zonder de Geest lukt het niet…

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. Schenau in de amiddagdienst.

4 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Ps. 33: 1 NB * Stil gebed * Votum en groet Ps. 33: 7, 8 NB Gebed Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 8 Ps. 111: 5 Kindernevendienst Preek Z. Gez. 301: 1, 4 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 143: 10 * Geloofsbelijdenis * LvK. 477: 1, 2 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Ps. 33: 1 NB

7 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van 's Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd. Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 't feestlied ingezet! Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.

8 Stil gebed Votum en groet * Staande

9 Ps. 33: 7, 8 NB

10 Ps. 33: 7 NB Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Here laven wie ontbering lijdt.

11 Ps. 33: 8 NB Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

12 Gebed

13 Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 8

14 Ps. 111: 5

15 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; Het staat op recht en waarheid pal, Als op onwrikb're steunpilaren; Hij is het, die verlossing zond Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond Met hen in eeuwigheid bewaren.

16 Aanvang kindernevendienst

17 Preek

18 Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 8 Zonder de Geest lukt het niet… Zingen na de preek Z. Gez. 301: 1, 4

19

20 Z. Gez. 301: 1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer, uw komst verwacht ik, meer en meer, uw liefde houdt mijn ziel gevangen. Naar U gaat al mijn vreugde uit, ik wacht op U, wacht als een bruid, reikhalzend hunkert mijn verlangen.

21 Z. Gez. 301: 4 Ik roep, ik smeek vol ongeduld: O Geest, als Gij mijn leven vult, o overvloed, o milde regen, dan wordt mijn hart verrassend rein, dan drink ik fris uit uw fontein: water des levens, zuiver zegen!

22 Einde kindernevendienst

23 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Diaconie Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

24 Dankgebed

25 Ps. 143: 10

26 Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land.

27 Geloofsbelijdenis * Staande

28 LvK. 477: 1, 2 * Staande

29 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! LvK. 477: 1 * Staande

30 Wat kan ons schaden,wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zegen voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! LvK. 477: 2 * Staande

31 Zegen * Staande

32 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J. van Langevelde Thema: Zonder de Geest lukt het niet…"

Verwante presentaties


Ads door Google