De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DOELSTELLING Gericht op integrale aanpak voor ontwikkeling van sportbeleid door samenwerking tussen de gemeente, de georganiseerde sport en de plaatselijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DOELSTELLING Gericht op integrale aanpak voor ontwikkeling van sportbeleid door samenwerking tussen de gemeente, de georganiseerde sport en de plaatselijke."— Transcript van de presentatie:

1 DOELSTELLING Gericht op integrale aanpak voor ontwikkeling van sportbeleid door samenwerking tussen de gemeente, de georganiseerde sport en de plaatselijke aanbieders van sport- en recreatievoorzieningen.Gericht op integrale aanpak voor ontwikkeling van sportbeleid door samenwerking tussen de gemeente, de georganiseerde sport en de plaatselijke aanbieders van sport- en recreatievoorzieningen. De gemeente vertegenwoordigt door de wethouder Sportzaken en afdeling Welzijn & Onderwijs; De georganiseerde sport vertegenwoordigt door de Alphense Sportraad; De plaatselijke aanbieders van sportvoorzieningen vertegenwoordigt door stichting Sportspectrum.

2 WERKWIJZE De veranderende verhouding tussen burger en overheid vraagt om een interactieve beleidsvoering, waarin niet alleen de inhoudelijke, maar ook de procedurele kant van het sportbeleid dient te worden geactualiseerd. Sportbeleid is het resultaat van een interactief beleidsproces, waarbij zoveel mogelijk participanten een inbreng kunnen hebben en waarin het (nader te ontwikkelen) informatiebeleid de basis vormt voor een vraaggerichte beleidsvoering. De participanten bewaken de vertrouwelijkheid, die de grondslag vormt voor de onderlinge communicatie en informatie, en geven na wederzijdse instemming openbaarheid over zaken die de beleidsontwikkeling en-uitvoering weergeven.

3 OVERLEGVORMEN en frequentie Wethouder Sportzaken en afdeling Welzijn & Onderwijs met bestuur stichting Sportspectrum: 2x per jaar. Wethouder Sportzaken en afdeling Welzijn & Onderwijs met bestuur Alphense Sportraad: 2x per jaar. Portefeuille-overleg Sport tussen wethouder Sportzaken en afdeling Welzijn&Onderwijs: om de week. Afdeling Welzijn & Onderwijs met directeur Sportspectrum: maandelijks Afdeling Welzijn & Onderwijs met vertegenwoordigingen Alphense Sportraad en stichting Sportspectrum: 4x per jaar. Stichting Sportspectrum en Alphense Sportraad met vertegenwoordigers van verenigingen in beheerscommissies: 2x per jaar per commissie. Alphense Sportraad met leden van het bestuur van sportverenigingen: 2x per jaar.

4 INHOUD OVERLEG Afdeling Welzijn & Onderwijs / SPORTSPECTRUM (lijn 2 Organigram) Ontwikkelingen in de locale situatie rond de sport en de mogelijke invloed hiervan op het gemeentelijk sportbeleid; Eventuele toetsing en/of afstemming van voorstellen en adviezen op beleidsgebied van afdeling Welzijn & Onderwijs aan het gemeentebestuur; Projectmatige uitvoering van initiatieven en activiteiten in het kader van de gemeentelijke beleidsuitvoering; Ontwikkelingen in de uitvoering van het jaarplan, i.c. de prestatieovereenkomst, tussen de gemeente en stichting Sportspectrum; Adviezen en initiatieven op sportgebied ter voorbereiding op de gemeentebegroting en de Kadernota en de eventueel daaruit voortvloeiende offerten van stichting Sportspectrum.

5 FUNCTIE afdeling Welzijn & Onderwijs Verzorgt de voorbereiding van het sportbeleid, op basis van een participatief, interactief beleidsproces, waarin sportaanbieders en sportorganisaties vertegenwoordigd zijn, ten behoeve van advisering aan het gemeentebestuur; Draagt zorg voor de instandhouding van een gemeentelijke overlegstructuur op sportgebied; Bevordert de integrale aanpak van sportbeleid, waarin andere gemeentelijke afdelingen participeren, alsmede sportverenigingen, bewonersorganisaties, jongerenwerk, sportopbouwwerk en andere aanbieders; Ziet toe op de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid op basis van de prestatie-afspraken, vastgelegd in de subsidiebeschikking met stichting Sportspectrum

6 FUNCTIE SPORTRAAD Behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen bij het voeren van overleg met de gemeente over het te voeren beleid en met stichting Sportspectrum over het beheer van accommodaties (statutair); Vorenstaand overleg biedt tevens ruimte voor een open gedachtewisseling over ontwikkelingen in de locale situatie rond de sport en de mogelijke invloed hiervan op het gemeentelijk sportbeleid. Het gaat hierbij om een inspraakfunctie, gericht op een algemeen beleidskader opgesteld door de afdeling Welzijn & Onderwijs; Voorafgaand aan bestuurlijke behandeling door de gemeente zullen voorstellen en adviezen van de afdeling Welzijn & Onderwijs voor commentaar, suggesties of ter kennisneming worden voorgelegd aan de Alphense Sportraad. Verleent medewerking op projectbasis aan initiatieven en activiteiten in het kader van beleidsuitvoering.

7 INHOUD OVERLEG WETHOUDER - SPORTSPECTRUM (lijn 3 Organigram) Uitgangspunten samenwerking, zoals neergelegd in de subsidiebeschikking ten behoeve van de vaststelling van de budgetsubsidie; Ontwikkelingen in de uitvoering en de evaluatie van het jaarplan i.c. de prestatieovereenkomst; Initiatieven van de stichting die buiten de subsidie- overeenkomst met de gemeente vallen; Nieuwe initiatieven van de gemeente (Kadernota e.d.) die buiten de subsidie-overeenkomst vallen.

8 INHOUD OVERLEG WETHOUDER - SPORTRAAD (lijn 4 Organigram) Ontwikkelingen in de locale situatie rond de sport die van invloed kunnen zijn op het algemeen kader van het gemeentelijk sportbeleid; Voorbereiding projectmatige activiteiten in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

9 INHOUD OVERLEG PORTEFEUILLE SPORT Ontwikkelingen welke van invloed zijn op het algemeen kader voor het uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid, al dan niet ingegeven door het periodiek overleg met de Sportraad en Sportspectrum. Ontwikkelingen in de uitvoering van het jaarplan, i.c. de prestatieovereenkomst, tussen de gemeente en stichting Sportspectrum; Adviezen en initiatieven op sportgebied ter voorbereiding op de gemeentebegroting en de Kadernota en de eventueel daaruit voortvloeiende offerten van stichting Sportspectrum.

10 INHOUD OVERLEG Afdeling Welzijn & Onderwijs / Sportraad/Sportspectrum (punt 1 Organigram) Ontwikkelingen in de locale situatie rond de sport en de mogelijke invloed hiervan op het gemeentelijk sportbeleid; Eventuele toetsing en/of afstemming van voorstellen en adviezen op beleidsgebied van afdeling Welzijn & Onderwijs aan het gemeentebestuur; Projectmatige uitvoering van initiatieven en activiteiten in het kader van de gemeentelijke beleidsuitvoering; Adviezen en initiatieven op sportgebied ter voorbereiding op de gemeentebegroting en de Kadernota en de eventueel daaruit voortvloeiende offerten van stichting Sportspectrum.

11 INHOUD OVERLEG BEHEERSCOMMISSIES Advisering aan directie stichting Sportspectrum i.c. het bestuur over de exploitatie, het onderhouden, in stand houden, verbeteren of gebruiken van sportaccommodaties; Toezicht op naleving van huurovereenkomsten tussen Sportspectrum en de betrokken verenigingen, alsmede op het gebruik door derden; Advisering bestuur Alphense Sportraad omtrent aangelegenheden die de instandhouding en het dagelijks gebruik van de sportaccommodaties overstijgen;

12 INHOUD OVERLEG SPORTRAAD EN SPORTVERENIGINGEN Voorbereiding bestuurlijk overleg met gemeente en/of Sportspectrum omtrent ontwikkelingen in de locale situatie rond de sport die van invloed zijn op het algemeen kader van het gemeentelijk sportbeleid; Uitvoering projectmatige activiteiten in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid; Evaluatie gemeentelijke initiatieven, uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk sportbeleid.

13 FUNCTIE SPORTSPECTRUM Beheert, exploiteert en onderhoudt sportaccommodaties in en rond Alphen aan den Rijn ten behoeve van de lichamelijke opvoeding en sportbeoefening van inwoners van Alphen aan den Rijn en de regio (statutair); Adviseert (al dan niet gevraagd) overheden omtrent de ontwikkeling en uitvoering van het algemeen beleidskader op sportgebied (adviesfunctie); Voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming door de gemeente kunnen voorstellen en adviezen van de afdeling Welzijn & Onderwijs worden voorgelegd aan stichting Sportspectrum; Bevordert de samenwerking met en tussen de in Alphen aan de Rijn en de regio werkzame sportverenigingen en -organisaties; Verleent projectmatige medewerking (op basis van offerte --> opdracht) aan initiatieven en activiteiten in het kader van beleidsuitvoering.


Download ppt "DOELSTELLING Gericht op integrale aanpak voor ontwikkeling van sportbeleid door samenwerking tussen de gemeente, de georganiseerde sport en de plaatselijke."

Verwante presentaties


Ads door Google