De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst: Liedboek 473:1, 2, 3, 4, 10 Na de zegen: Psalm 101: 1 - 3 Schriftlezing: 2 Samuël 13: 23.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst: Liedboek 473:1, 2, 3, 4, 10 Na de zegen: Psalm 101: 1 - 3 Schriftlezing: 2 Samuël 13: 23."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst: Liedboek 473:1, 2, 3, 4, 10 Na de zegen: Psalm 101: 1 - 3 Schriftlezing: 2 Samuël 13: 23 – 37 Tekst: 2 Samuël 13: 23 – 37

2

3

4

5 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’ Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgave- formulier in te vullen (zie mail) of via papier (hal kerk) of via website www.gkvhardenbergoost.nl Voor 5 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de Voorbereidingen.

6 4 september 2013 Startavond catechese en vereniging “Samen op weg” voor oud en jong om op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Deze avond begint om 19.30 uur in het “Morgenlicht”. Namens het catecheten- en verenigingsteam Van Zuid en Oost Joke Middag Franciska Hagestein Thea Oosterhoff

7 In deze dienst zal ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst: Liedboek 473:1, 2, 3, 4, 10 Na de zegen: Psalm 101: 1 - 3 Schriftlezing: 2 Samuël 13: 23 – 37 Tekst: 2 Samuël 13: 23 – 37

8  Votum en zegengroet  Psalm 101:1-3  Lezing van de wet  Psalm 103:4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13:23-37  Psalm 101:4-6  Preek  Opwekking 427 Voor de dienst: Lb 473:1, 2, 3, 4, 10 Lb 473:1, 2, 3, 4, 10

9 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

10 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

11 3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn

12 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

13 10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

14  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

15  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

16  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

17 1 Ik wil, HEER, in mijn lied de zegeningen van goedheid en gerechtigheid bezingen. Aan U, HEER, wijd ik nu en levenslang mijn psalmgezang.

18 2 Ik let op reine harten, rechte daden, HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade? Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid.

19 3 Onrecht en schande, afval van den HERE, ik haat het, ja ik zal het van mij weren. Ik wil niet kennen wie zijn boze hart in ’t kwaad verwart.

20  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

21  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

22 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid. Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, zover doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

23  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

24  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

25  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

26 4 Verdelgen zal ik uit het land der kwaden, die heimelijk hun naasten durven smaden, in wier verharde hart de trots gebiedt, ik duld hen niet.

27 5 Al wie zich rein van hart en handen tonen, zullen mij dienen, mogen bij mij wonen, terwijl ik toornig de bedriegers wijs uit mijn paleis.

28 6 Geen goddelozen zijn voor mij verborgen. Ik zetel ten gerichte elke morgen. Ik delg de bozen uit, dat Sion zij van onrecht vrij.

29  Votum en zegengroet  Psalm 101: 1 - 3  Lezing van de wet  Psalm 103: 4  Gebed  Lezen: 2 Sam. 13: 23 - 37  Psalm 101: 4 - 6  Preek  Opwekking 427

30 2 Samuël 13: 23 - 37

31

32

33 als je kwaad laat begaan (David, Absalom), zal het kwaad ontketend worden het mechanisme van het kwaad laat een spoor van vernieling achter wat vraagt dit van ons?

34

35

36  Preek  Opwekking 427  Gebed  Liedboek 434: 1, 2, 5  Collecten  Liedboek 444

37

38

39  Preek  Opwekking 427  Gebed  Liedboek 434: 1, 2, 5  Collecten  Liedboek 444

40  Preek  Opwekking 427  Gebed  Liedboek 434: 1, 2, 5  Collecten  Liedboek 444

41 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

42 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

43 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

44  Vandaag  1 e Art 11. Hulpbeh. kerken  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Dovenwerk  2 e Rente en aflossing  Liedboek 444: 1 - 3

45 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

46 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle eng'len, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: Heilig, heilig, heilig toe!

47 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

48

49

50 Tot vanmiddag om 14:30 Met ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht!


Download ppt "In deze dienst zal ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst: Liedboek 473:1, 2, 3, 4, 10 Na de zegen: Psalm 101: 1 - 3 Schriftlezing: 2 Samuël 13: 23."

Verwante presentaties


Ads door Google