De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplangericht aan de slag met het pedagogisch raamwerk van Kind en Gezin Januari 2016 Gent – Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplangericht aan de slag met het pedagogisch raamwerk van Kind en Gezin Januari 2016 Gent – Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplangericht aan de slag met het pedagogisch raamwerk van Kind en Gezin Januari 2016 Gent – Hasselt

2

3

4 4 Pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op sociale, emotionele, verstandelijke morele en taalontwikkeling van een kind Verwoordt door visietekst: – Inspiratiebron – Leidraad voor eigen handelen – Erkenning werk medewerkers in de kinderopvang – Gezinnen kunnen rekenen op pedagogische kwaliteit

5 5 Pedagogisch raamwerk is kader/opdracht voor de kinderopvang Daarom als leraar – het raamwerk als referentiekader hanteren bij het uitwerken van de doelstellingen m.b.t. kinderen voor leerlingen – 3 de graad verzorging: weten hoe het raamwerk eruit ziet, inzien waarom het belangrijk is en wat zij hierrond leren en wat in het 7 de jaar – specialisatiejaar kinderzorg: verschillende items uitdiepen en toepassen

6 6 Link met leerplan Zie concordantie voor verzorging en ook KZ Rechtstreekse linken, maar andere mogelijk Het pedagogisch raamwerk kan als kader gebruikt worden voor de uitwerking van de AD’s (qua terminologie bv). Belangrijk om wel de link te leggen (als leraar) met het leerplan, zodat de LPD gerealiseerd worden op het juiste beheersingsniveau (zie werkwoorden).

7 7 Voorbeelden van linken met leerplan (cfr. ook concordantie) – Referentiekaders voor het pedagogisch raamwerk zoals bv. Kinderrechten komen aan bod in het specialisatiejaar – Het vertrekken vanuit de ervaringsgebieden biedt mogelijkheden om ontwikkelingspsychologie dynamischer te begrijpen (afstemmen op de behoeften van het kind) – Overeenstemming visie pedagogisch raamwerk en studierichtingsprofiel Kinderzorg (zie volgende dia’s)

8 8

9 9

10 10 Studierichtingsprofiel KZ De leerling leert in de studierichting Kinderzorg kinderen begeleiden. Bij het begeleiden van kinderen staat aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en het stimuleren van ontwikkeling centraal. Hierbij zijn stimulering van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit … essentieel. Een kinderbegeleider* draagt zorg voor het menselijk functioneren* van het kind en voor de interactie met ouders/opvoedingsverantwoordelijken in functie van de begeleiding van het kind. Bovendien betrekt een begeleider ook externen en de buurt bij de begeleiding van kinderen. Dit leren begeleiden maakt deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elk mens naar een waardevol leven en is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie. De leerling leert daarbij functioneren als lid van een team binnen een organisatie. De begeleiding vindt plaats in diverse complexe opvangsituaties (onder verwijderd toezicht). Een krachtige leeromgeving helpt leerlingen groeien in competentie. Het is een praktijkgerichte opleiding met stage.

11 11  de mogelijkheden verkennen van het werken met het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters  aan de slag gaan met interactievaardigheden om het pedagogisch handelen bij leerlingen te versterken  kennis maken met het pedagogisch documenteren  reflecteren over de transfer van de nascholing naar de eigen onderwijspraktijk Doelstellingen van deze studiedag

12 12 Oriënteren op pedagogisch raamwerk 2 groepen (los van de eigen school) Groep A verdieping (indien gelezen!) Groep B werkvormen (verkennen van pedagogisch raamwerk) Koffiepauze Situeren van activiteiten binnen leerplan KZ / pedagogisch raamwerk Middagpauze (broodjes) Interactievaardigheden Synthese Pedagogisch documenteren Dagverloop

13 13 Decreet moet nog verder uitgewerkt worden voor de buitenschoolse opvang. Pedagogische principes zullen wel doorgetrokken worden.

14 14 Fijne dag! Oriënteren op pedagogisch raamwerk 2 groepen (los van de eigen school) Groep A verdieping (indien gelezen!) Groep B werkvormen (verkennen van pedagogisch raamwerk)


Download ppt "Leerplangericht aan de slag met het pedagogisch raamwerk van Kind en Gezin Januari 2016 Gent – Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google