De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatieontwikkeling Bijeenkomst voor Informatie en Opinie 9 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatieontwikkeling Bijeenkomst voor Informatie en Opinie 9 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatieontwikkeling Bijeenkomst voor Informatie en Opinie 9 oktober 2012

2 Informeren van de Raad over de koers van de organisatie naar aanleiding van het raadsbesluit Aan de hand van twee praktijkcasussen laten zien hoe de koers in de praktijk uitwerkt Doel van de avond

3 Programma 20.45Aftrap portefeuillehouder door Peter Verheij 20.55Toelichting op de ontwikkeling van de organisatie door Rianne van den Berg 21.15Ronde 1 - Buitenruimte nieuwe stijl - Sportstichting 21.45Ronde 2 22.15Afsluiting

4 1. Achtergrond Aanleidingen voor het nadenken over de bestuurlijke en organisatorische toekomst van Alblasserdam –Strategisch inhoudelijke vraagstukken –Decentralisatie opgaven –Veranderende rol overheid –Kwetsbaarheid organisatie –Kwaliteit van dienstverlening –Impact van technologische ontwikkelingen –Economische situatie Raadsbesluit oktober ’11: ‘Alblasserdam blijft bestuurlijk zelfstandig’

5 2. Opdracht aan de secretaris Voer een verkenning uit naar de toekomst van de ambtelijke organisatie van Alblasserdam Geef daarmee invulling aan de kaders van het Raadsbesluit De specifieke kaders rond de inrichting van de ambtelijke organisatie zijn daarbij leidend. Het gaat daarbij om: –Per taak/vraagstuk of cluster van taken bepaling van het optimale schaalniveau –Juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis Geef de ‘nieuwe’ organisatie vorm door vanuit een consistente visie een aantal bewegingen in gang te zetten en zo mogelijk af te ronden binnen een termijn van 2 jaar.

6 3. Proces Bijeenkomsten met MT en coördinatoren Ronde Tafelgesprekken met medewerkers Extern partnergesprek Dec ‘11 Mrt ‘12 1 e concept plan in MT Apr ‘12 Opiniërend in OR Vervolg bespreking in MT Bespreking plan in afdelingsoverleggen Opiniërend bespreken in College Positief OR advies Collegebesluit visievorming Planontwikkeling Jun ‘12

7

8

9 4. Visie op de organisatie Alblasserdam De Alblasserdamse organisatie is gebaseerd op drie pijlers: 1.Gericht op versterken zelforganiserend vermogen samenleving; De gemeente realiseert vanuit een zelfbewuste positie maatschappelijk relevante en gedragen doelen waarbij maatschappelijke kracht als uitgangspunt geldt. 2.Borgt en versterkt de Alblasserdamse identiteit vanuit waarden; De Alblasserdamse organisatie is een waardegedreven organisatie. De identiteit van Alblasserdam vormt het fundament van de kernwaarden van de organisatie. 3.Mobiliseert de kracht van het netwerk De Alblasserdamse organisatie is een netwerkorganisatie. De gemeente Alblasserdam staat midden in een (maatschappelijk en bestuurlijk) netwerk van krachten. De netwerkorganisatie mobiliseert de kracht in het netwerk. –Per (cluster van) taak bepaling van het optimale schaalniveau –Juiste mix van efficiency, kwaliteit, nabijheid en lokale kennis Raadsbesluit 13 oktober 2011

10 5. De organisatie is opgebouwd uit bouwstenen Bestuur Eigen ambtelijke organisatie Interactie samenleving Inkoop diensten Onderlinge uitwisseling kennis/ capaciteit

11 6. Samen verder met passie en lef We ontwikkelen op beheerste en samenhangende wijze langs 4 sporen We spelen flexibel in op kansen en actualiteiten We passen de organisatie stapsgewijs aan We ontwikkelen continu door (geen eindplaatje)

12 7. Ontwikkeling langs vier sporen Waardengedreven organisatie Gedefinieerde drie tot vijf kernwaarden Alblasserdamse organisatie Identiteit, nabijheid en eigenheid Alblasserdam is gewaarborgd Ontwikkeling van medewerkers op invulling kernwaarden Verbinden met netwerken Samenwerking met partners geprofessionaliseerd Interactieve bestuursstijl uitgewerkt en gedragen/ingebed Transitieprojecten Ontwikkeling organisatie Integraal en organisatiebreed Gewaarborgde kwaliteit going concern Personeel & Organisatie Ingerichte flexibele, zelfbewuste organisatie Creëren randvoorwaarden En in het algemeen: Klussen en projecten in plaats van functiebeschrijvingen en afdelingen Verantwoordelijke rolneming in de organisatie in plaats van verkokering op de afdeling Toets resultaten en ontwikkelingen aan kaders Raad

13 Een organisatie meer in contact met samenleving Een flexibele en wendbare organisatie Medewerkers die gericht zijn op ontwikkelen Betere producten Taken belegd op het juiste schaalniveau Welke regionale ontwikkeling zien we? Toekomst regionaal organisatienetwerk (nav proeftuinen) 8. Wat merkt onze omgeving concreet in 2014 aan verbetering

14 Casus Ronde 1 Buitenruimte nieuwe stijl (Herman Schnitker) Sportstichting (Han de Krijger) Ronde 2 Idem


Download ppt "Organisatieontwikkeling Bijeenkomst voor Informatie en Opinie 9 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google