De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking KIDO (kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden) 20 januari 2016 – Herman Bongenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking KIDO (kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden) 20 januari 2016 – Herman Bongenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking KIDO (kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden) 20 januari 2016 – Herman Bongenaar

2 PAGINA Inhoud Opdracht AIDO Wat is een kwaliteitssysteem? Kwaliteitssysteem informatiebeheer Kernfuncties informatiebeheer Uitwerking kernfuncties in de Handreiking Doelgroep van de Handreiking Verhouding met andere producten (wat is de Handreiking wel en wat niet?)

3 PAGINA Opdracht AIDO Kwaliteitssysteem als bedoeld in Ar art. 16: De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem (volgens ISO 8402) Een kwaliteitssysteem bestaat uit de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.

4 PAGINA Kwaliteitssysteem  Een kwaliteitssysteem beschrijft in feite wie op welk moment waarvoor verantwoordelijk is en hoe alle taken uitgevoerd dienen te worden, opdat er een vooraf bepaalde kwaliteit bereikt kan worden.  Het bestrijkt 3 organisatieniveaus: StrategischRichtenBeleid en planvorming TactischInrichten Organisatie, voorzieningen en middelen OperationeelVerrichtenProcessen, procedures en activiteiten

5 PAGINA Kwaliteitssysteem: richten  Strategisch niveau (beleid) -Wat moet je regelen op strategisch niveau? -Welk beleid, welke plannen zijn noodzakelijk? -Aan welke wet- en regelgeving moet je voldoen?

6 PAGINA Kwaliteitssysteem: inrichten  Tactisch niveau (organisatie) -Wat moet je op organisatorisch gebied regelen? -Welke functionarissen spelen een rol en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? -Wat moet op tactisch niveau zijn geregeld om te waarborgen dat activiteiten de gewenste output leveren?

7 PAGINA Kwaliteitssysteem: verrichten  Operationeel niveau (uitvoering) -Hoe moeten processen en activiteiten op operationeel niveau ingericht worden?

8 PAGINA Kwaliteitssysteem informatiebeheer  richten  beleid  inrichten  organisatie  operationele inrichting  verrichten  opname  (meta)gegevensbeheer  beschikbaar stellen

9 PAGINA Kernfuncties informatiebeheer 1  opname  identificeren  waarderen  registreren van beschrijvende metagegevens  registreren van technische en administratieve metagegevens  classificeren  controle – inhoudelijk  controle – technisch  opslaan

10 PAGINA Kernfuncties informatiebeheer 2  (meta)gegevensbeheer  metagegevensbeheer – beschrijvend  (meta)gegevensbeheer – technisch  volgen  verwijderen  beschikbaar stellen  zoeken  presenteren

11 PAGINA 9-vlaksmodel van Maes

12 PAGINA Uitwerking kernfuncties  definitie  belang  te gebruiken beheerinstrument(en)  toetsaspecten  voorbeelden (nog niet ingevuld)  relatie met  Archief-KPI’s en archiefwet en -regelgeving  DUTO-eisen  NEN 2082  NEN-ISO 30301

13 PAGINA Doelgroep “Informatiebeheerders”; afhankelijk van de organisatie van het informatiebeheer: –record managers –informatiemanagers/ documentaire informatieverzorgers –applicatiebeheerders –archivarissen –proceseigenaren

14 PAGINA Handreiking: wat wel en wat niet? Verhouding tot NEN-ISO 30301 (kwaliteitsmanagement) Verhouding tot DUTO – eisen voor duurzaam toegankelijke digitale informatie Relatie met (werk)processen in de organisatie Work in progress

15 PAGINA Pilot KIDO Pilot KIDO (onder begeleiding) Zelf aan de slag

16 PAGINA Vragen ?


Download ppt "Handreiking KIDO (kwaliteitssysteem informatiebeheer decentrale overheden) 20 januari 2016 – Herman Bongenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google