De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkbezoek ambtenaren SRE-gemeenten 25 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkbezoek ambtenaren SRE-gemeenten 25 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Werkbezoek ambtenaren SRE-gemeenten 25 september 2012

2 Praktijkbezoeken Terugkoppeling, vragen bespreken Presentatie uitgangspunten transitie voor Combinatie jeugdzorg Discussie en uitwisseling Programma : Combinatie jeugdzorg in transitie

3 Vindplaats wordt werkplaats BTW jeugdzorg Samenwerking Vertrouwen in professional Verbinden lokaal-specialistische hulp (een kind, een plan) Uitgangspunten transitie:

4 Schoolteams (diversen) Wijkteams (Eindhoven en uitbreiding) SNOZ (regio) Brede School en Boddaert (Veldhoven) Pilot MKD (Helmond) Ortholaan SPIl centra (Eindhoven) Baby Extra (regio) Wij samen (GGZ en jeugdzorg) praktijkvoorbeelden

5 Werken met en voor kwetsbare doelgroepen - kwaliteitsbeleid - risicomanagement Kwaliteitseisen organisatie en professionals Ethische en juridische dilemma’s Kwaliteit en professionaliteit

6 Huidige situatie Kostprijzen prijspeil 2012 -1 fte ambulant € 86.275 -SNOZ traject € 2465. MKD plek: € 150,81 per dag Boddaert plek: € 111,70 dagprijs Residentieel zwaar: € 193,60 dagprijs financiering

7 Wrap around care = integratie van zorg, welzijn, onderwijs/werk producten vs trajecten vs programma’s lokaal-regionaal-bovenregionaal Risico : o.a. Investeringen (in gebouwen, inhoudelijke ontwikkeling) Toekomstmogelijkheden

8 Huidige situatie: kwantitatieve prestaties: bezetting en productie Kwalitatieve prestaties: cliënttevredenheid, probleemafname, doelrealisatie Toekomst: Integrale verantwoordelijkheid mbt instroom en uitstroom cliënten, participatie van cliënten (onderwijs, werk), een contactpersoon, dossiervoering, Cliënttevredenheid, probleemafname, doelrealisatie financiën verantwoording

9 Samenhang voor cliënten Duurzaamheid: versterken eigen kracht en meer benutten van mogelijkheden in netwerk/lokale veld Opschalen en afschakelen (zo licht als kan en zo zwaar als noodzakelijk) Verminderen bureaucratie: verhogen efficiency Consequenties transitie

10  Bezuinigingen opvangen door slimmer/anders/ruimte voor professionals/expertise goed en tijdig benutten/best practice benutten  Delen van verantwoording - lokaal, regionaal, bovenregionaal - overheid en uitvoering - instellingen onderling  Continuïteit voor cliënten

11 ↕Rol gemeente; regie over het wat of ook over het hoe? ↕Indicatiestelling: BJZ/CIZ/CvI in een nieuw jasje of ruimte voor cliënt en professional en toetsing op juiste inzet. ↕Sturen op inzet èn inzet op ‘’verwijzing’’ van huisarts, kinderrechter, jeugdbescherming,… ↕Elke gemeente zijn/haar eigen werkwijze? ↕Samenhang met andere beleidsterreinen (bv. passend onderwijs, AWBZ, financiën) ↕Zorg voor jeugd met beperking budgetten ↕Verlies of verdunnen deskundigheid? Dillema’s en risico’s


Download ppt "Werkbezoek ambtenaren SRE-gemeenten 25 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google