De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieu Silke, Amber, Jules, Geertje. Klimaatverandering. Altijd warmere en koudere periodes geweest Waarom nu dus druk maken? Andere situatie, mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieu Silke, Amber, Jules, Geertje. Klimaatverandering. Altijd warmere en koudere periodes geweest Waarom nu dus druk maken? Andere situatie, mensen."— Transcript van de presentatie:

1 Milieu Silke, Amber, Jules, Geertje

2 Klimaatverandering. Altijd warmere en koudere periodes geweest Waarom nu dus druk maken? Andere situatie, mensen veel invloed. Schade aan het ecosysteem, bekende problemen zoals het smelten van poolkappen. Zeespiegel stijgt. Ook veel droogte en dat veroorzaakt oorlogen. Uitsterven van Verschillende diersoorten

3

4 China, grootste vervuiler ter wereld. Zo doorgaan in 2030 piek van uitstoot. Nauwelijks iets ondernomen. Komen met plan uitstoot tot staan te brengen. Word gebruikt voor klimaatverdrag dat werelwijd word. Beloofd om de koolstofintensiteit terug te brengen met 60 tot 65 % voor 2030 in vergelijking met 2005. Eerder doel afname van 40-45% in 2020

5 Gezondheid Directe gevolgen Hittegolf Uitdroging Indirecte gevolgen Door hoger water tempratuur meer bacteriën die voedselvergiftiging veroorzaken Weinig water voor landbouw Toenamen allergieën door warmte Ziektes die door muggen worden overgebracht Overstroming Verdrinking Ziekte verspreiding

6 Oplossingen Uitstoot broeikasgassen 85 tot 95% minder, 2050 Doel is haalbaar Massaal actie Overheid en grote bedrijven verhandwoordelijkheid. Groene energie

7 Duurzame energie bronnen Nederland meeste biomassa / windenergie Biomassa - Verbranden van plantaardig materiaal (afvalhout, mest). Hierdoor wordt energie opgewekt uit het resulterende methaangas. Zonne-energie - Zonnepanelen: zonnepanelen bestaan uit 2 lagen, tussen die 2 lagen ontstaat d.m.v. zonlicht elektrische stroom. Deze energie gaat naar een omvormer (generator) en die stuurt de energie naar de meterkast, en de meterkast stuurt de energie naar het elektriciteitsnet. Deze energie kun je gebruiken voor huishoudelijke apparatuur. Windenergie - Windmolens: de wind laat de rotorbladen draaien, een naaf brengt die beweging over (via tandwielen) naar een elektriciteitsgenerator. Die zet het om in elektriciteit. Waterkracht - Een watermolen laat het stromende water een turbine draaien. De turbine zet de beweging van het water om in energie dmv een generator die zich in de turbine bevindt.

8 Klimaat recht. Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) willen co2-doelstellingen aanscherpen. Wettelijk vast leggen. 15 jaar, 55% minder

9 Klimaat top Parijs. Wereldwijde aanpak. Internationale verdragen Begon in 1992, Earth Summit. 1997, Kyotoprotocol. Doelen minder CO2 Loopt af in 2020, nieuw verdrag klimaat top 2015 Economische groei zonder fossiele brandstoffen Opwarming met 2graden celsius te voor komen

10 GroenLinks zon en wind energie in de toekomst. Mensen zelf energie opwekken, vervuilers moeten betalen. Partij voor de dieren wind, waterkracht en zonne-energie wordt gebruik, veestapel inkrimpt. Is wereld wijd verantwoordelijk voor 18% van uitstoot van broeikasgassen. Partij van de arbeid Nederland zo snel mogelijk moet overschakelen naar een volledig duurzame energievoorziening.


Download ppt "Milieu Silke, Amber, Jules, Geertje. Klimaatverandering. Altijd warmere en koudere periodes geweest Waarom nu dus druk maken? Andere situatie, mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google