De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PICO L.C. Hamming. PICO Ptherapie ivm gemetastaseerde maligniteit Ialgemene voorlichting + noemen van kansen dat th aanslaat/overlevingswinst Calgemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PICO L.C. Hamming. PICO Ptherapie ivm gemetastaseerde maligniteit Ialgemene voorlichting + noemen van kansen dat th aanslaat/overlevingswinst Calgemene."— Transcript van de presentatie:

1 PICO L.C. Hamming

2

3 PICO Ptherapie ivm gemetastaseerde maligniteit Ialgemene voorlichting + noemen van kansen dat th aanslaat/overlevingswinst Calgemene voorlichting Oaantal pt dat behandeld wil worden, tevredenheid van pt met behandeltraject, mate van autonomie

4 MESH terms Decision making Patient satisfaction Patient preference Prognosis/survival Cancer/metas* Statistics and numerical data

5

6 Resultaten

7 37 artikelen – 10 geschikt – 27 ongeschikt Over curatieve therapie End-of life dilemma’s (niet: systemische therapie) Opiniestukken

8 Deelvragen 1.Aantal pt dat op de hoogte van prognose / kansen th is 2.Percentage pt dat op de hoogte wil zijn 3.Effecten communicatie over prognose op th keuze, tevredenheid pt, autonomie pt

9 Deelvraag 1 Aantal pt dat op de hoogte van prognose / kansen th is

10 686 pt met gemetastaseerd CRC of longca 16.5% kon accurate prognose noemen (<2 jaar voor longca, <5 jaar voor CRC) – 50% geen idee / in Gods handen

11 Deelvraag 2 Percentage pt dat op de hoogte wil zijn

12 Opzet Multicenter prospectieve studie Gemetastaseerd mammaca of colonca Tzt in aanmerking komend voor 2e lijns palliatieve th Vragenlijsten: sociodemografische en psychosociale kenmerken Bij progressie: 2e lijns th – Randomisatie in interventie vs controle (2:1)

13 Interventie Gesprek met vpk Informatie gebaseerd op systematic review Willen pt informatie ook ontvangen?

14

15

16 Resultaten 128 pt gerandomiseerd 77 pt interventiegroep 74: info bijwerkingen (96%) 70: info respons kanker (91%) 57: info overleving (74%) Niet gekeken naar effecten van informatievoorziening

17 Deelvraag 2 Percentage pt dat op de hoogte wil zijn 3 studies: – 44% (73 pt, leeftijd 70 – 89 jaar) – 59% (56 pt, gem. leeftijd 67 jaar) – 80% (126 pt, gem leeftijd 62 jaar)

18 Deelvraag 2 Percentage pt dat op de hoogte wil zijn

19 Reden prognose niet willen weten: prognose toch niet goed te voorspellen Voorkeur voor woorden en getallen boven grafieken en cirkeldiagrammen “vriendelijker” Pt met hoge depressiescore wilden prognose juist significant vaker weten

20

21 Deelvraag 3 Effecten communicatie over prognose op th keuze, tevredenheid pt, autonomie pt

22 Studie-opzet 207 pt met gemetastaseerd CRC Randomisatie 1:1 Controlegroep (100 pt): standaard consult oncoloog Interventiegroep (107 pt): standaard consult + take-home boek met informatie + audiotape (DA) – Cijfers over kansen op effect chemo / prognose

23 Knowledge gain and loss in selected areas of understanding.

24

25 Anxiety levels over time by randomization arm. Natasha B. Leighl et al. JCO 2011;29:2077-2084 ©2011 by American Society of Clinical Oncology

26

27 Studie USA, JAMA Pt wilden vaker systemische therapie ipv ‘comfort care’ bij geschatte langere levensverwachting Opvallende discrepantie tussen geschatte levensverwachting arts en pt

28

29

30 Review: prognose 4379 studies, 13 geïncludeerd Negatieve consequenties van ontbreken kennis prognose Minder goede symptoombestrijding Meer ZH opnames Meer overlijden in ZH Minder goede ‘end-of-life planning’ Meer vertrouwen/gevoel er alleen voor te staan Professionals moeite met geven prognose Angst om inaccurate voorspellingen te doen Gevolgen voor pt: angst/depressie/verlies van hoop Pt op de hoogte van prognose Groter gevoel van controle Verminderde angst-gevoelens Meer vertrouwen in zorg/dokters Betere ‘end-of-life’ planning

31 Nog 2 studies Prognose weten (overlijden + tijdsframe) niet geassocieerd met angst/depressie Maar: prognose niet in exact aantal mnd gegeven Gedetailleerde prognose geassocieerd met gevoel van hopeloosheid

32

33 Conclusie 1.Aanzienlijk deel vd pt niet op de hoogte van palliatieve karakter behandeling 2.Pt lijken goed in staat te besluiten wat ze wil/niet willen weten over prognose onafhankelijk van opleidingsniveau 3.Geen eenduidige conclusie of gedetailleerde info prognose leidt tot andere th keuze meer/minder tevredenheid / hoop / angst

34 Conclusie 4. 5.MESH termen

35 Conclusie 6. Individuele benadering blijft het belangrijkst 7. Mijn belangrijkste leerpunt: pt vragen of ze prognose willen weten


Download ppt "PICO L.C. Hamming. PICO Ptherapie ivm gemetastaseerde maligniteit Ialgemene voorlichting + noemen van kansen dat th aanslaat/overlevingswinst Calgemene."

Verwante presentaties


Ads door Google