De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede School de Haven. Welke stelling of beeld vind je herkenbaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede School de Haven. Welke stelling of beeld vind je herkenbaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Brede School de Haven

2 Welke stelling of beeld vind je herkenbaar?

3 Inhoud Ontstaan en evolutie BS De Haven Havenrugzakjes Noden van de ouders: Nederlands, hulp bij brieven, OKAN Werkgroep diversiteit Uitwisseling

4 Ontstaan BS De Haven Capaciteitsuitbreiding

5 Partners Site-partners Opstart school Opstart Brede School Opstart IBO Stroomopwaarts Kribbe Zinnekes op de campus Speelplein Baboes op de campus

6 Partners Buurtpartners Brede School Laken (+ buurtscholen) GC Nekkersdal Bibliotheek WMKJ Miks Wijkcontract Bockstael … Bovenlokale partners Hopon Huis van het Nederlands en Brusselleer Jeugd en Muziek …

7 Proces Noden Missie en visie Doelstellingen Acties

8 Noden 1.De ouders betrekken bij het schoolgebeuren. 1.De kinderen voelen zich goed op school, hebben inbreng, komen regelmatig, leren breed. 1.Een sfeer op school scheppen waar ouders/ kinderen en leerkrachten zich goed voelen. 2.Het Nederlands is de voertaal - ouders hier in meenemen 3.Kwaliteitsvolle, Nederlandstalige activiteiten 4.Ouders mee laten denken met de school en omgekeerd: oprichten van een oudercomité 5.Praten met ouders : informeel (schoolpoort, oudercomité…..) en formeel (oudercontacten). 6.Leerkrachten hierin vaardig maken….omgaan met diversiteit.

9 Missie en visie We streven samen naar een verankerde haven, een vertrouwde plek in de buurt waarbij we samenwerken voor het opvoedingstraject bij kinderen vanaf hun geboorte tot 12 jaar. Vanuit dit nestmodel willen we ook wijder naar de buurt toewerken en ook andere partners betrekken op onze site. Centraal: Ouderbetrokkenheid Waarderen van diversiteit Talentontwikkeling

10 Doelstellingen Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Nederlands stimuleren. De kinderen en ouders voelen zich veilig op onze site. De ouders voelen zich gesteund in de opvoeding van hun kinderen. De leerkrachten, kindbegeleiders en ouders voelen verbondenheid met de buurt en waarderen de Brusselse diversiteit.

11 Acties Kinderen Naschools aanbod, buurt opfleuren, havenrugzakjes… Ouders Ouderlokaal, oudercafés, Femma, conversatietafels en Nederlandse les... Leerkrachten Buurtwandeling, vorming…

12 Havenrugzakjes Op vraag van leerkrachten (en kinderen) Thuissituatie

13 Noden van de ouders: Nederlands Vraag van ouders naar Nederlandse les Screening: niet voldoende ouders met hetzelfde niveau Doorverwijzing naar lesplaatsen in de buurt Start conversatietafels Screening met andere scholen van de buurt Nederlandse les mét kinderopvang Nieuwe conversatietafels Brusselleer Taalbeleid campus

14 Noden van de ouders: hulp bij brieven Folders, inschrijvingen scholen en kribbes, studietoelage, vakantie-aanbod, medische fiches, facturen… MAAR: tijdsintensief, bepamperen Verschil kleuter-lager, OKAN… Nu: inschrijving zomerschool, Brusselleer

15 OKAN Intake Eten op school Religieuze symbolen Muno met OKAN, bosklassen Schoolvisie in picto’s

16 Valkuilen OKAN komt van overal in Brussel, buurtwerking? Teveel willen doen, chaotisch Toch bereiken we niet alle ouders Nieuwe leerkrachten, te snel gaan Kader van de leerkrachten

17

18 Ze heeft geen krant mee. Het stond nochtans in de schoolagenda. Ik vertelde op de ouderavond aan alle ouders dat we geen zakjes met snoep uitdelen. Ik had die ouder ook persoonlijk aangesproken omdat ik wist dat ze dit alle jaren deed. En toch bracht ze opnieuw snoepzakjes mee. Kringgesprek: Wat hebben jullie in de vakantie gedaan? Wat bracht de Sint? Ze schrijft altijd in voor het oudercontact maar komt niet opdagen.. Een dure GSM hebben ze wel, maar hun schoolrekening betalen... Nu hebben ze weer koude frieten mee! Het staat toch duidelijk in de onthaalbrochure. (In de wandelgangen:) “Nimra draagt opeens een hoofddoek, bij de inschrijving waar het schoolreglement besproken werd, had ze dit niet aan!”

19 Werkgroep Diversiteit Kansarmoede Cultuurverschil thuis – school, godsdienst Leerkrachten versterken Onderwijsondersteunend gedrag versterken bij ouders

20 Hoe kan ik als leerkracht omgaan met armoede en ongelijkheid/diversiteit in de klas, op school? Welke competenties heb ik als leerkracht nodig? 1.armoede en diversiteit zien, herkennen en diversiteit positief benaderen; 2.werken aan kwaliteitsvolle interacties: onze houding, interacties met kinderen (warme en veilige hechting) en ouders (gedeeld partnerschap); 3.kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties: leren omgaan met verschillen/ diversiteit; 4.diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces: inclusief onderwijs, diversiteit benutten in de klas, omgaan met meertaligheid, taaldiversiteit waarderen en benutten; 5. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen.

21

22 Pedagogische conferentie Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen, vanuit een brede school... WANT Kinderarmoede valt samen met gezinsarmoede… Multidimensionale problematiek  vraagt om een integrale aanpak waarbij verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, jeugd, gezondheid, werk, wonen, … ) samenwerken.

23 Pedagogische conferentie Doelstellingen: Het leren kennen van sociaal- culturele en welzijnsorganisaties in de buurt van de school om in te spelen op de noden van (kwetsbare) kinderen en ouders, en hen sterker te maken. Naar deze partner kunnen we doorverwijzen op een oudercontact. Organisaties kenbaar maken bij ouders, sociaal netwerk vergroten.

24 Pedagogische conferentie Op bezoek bij: Interval, Hopon, Miks, Foyer, Stapsteen, Circus zonder Handen

25 Hé het is ok, Om een stapje terug te nemen Om jezelf in vraag te stellen Geen vast plan te hebben ‘t gaat overal om mensen.

26 Uitwisseling Vragen? www.bredeschoolbrussel.be/dehavenlaken/ lorearnauts@sint-goedele.be


Download ppt "Brede School de Haven. Welke stelling of beeld vind je herkenbaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google