De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Richting geven aan bodemenergie Verkenning noodzaak regulering bodemenergie in Dordrecht Deelsessie 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Richting geven aan bodemenergie Verkenning noodzaak regulering bodemenergie in Dordrecht Deelsessie 2."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Richting geven aan bodemenergie Verkenning noodzaak regulering bodemenergie in Dordrecht Deelsessie 2

2 2 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Wat is bodemenergie? “Gebruik maken van de thermische energie (warmte en koude) in de bodem / ondergrond.” ●Geothermie / aardwarmte ●Open bodemenergiesystemen (WKO) ●Gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars)

3 3 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geothermie / aardwarmte Grote diepte (> 500 m, praktijk vanaf > 1500 m) Rendabel bij o.a. kassen of woonwijken Bevoegd gezag is minister van EZ

4 4 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Open bodemenergiesysteem Diepte tot enkele honderden meters Rendabel bij o.a. grotere kantoren, groepen woningen Bevoegd gezag is Provincie Zuid-Holland

5 5 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Gesloten bodemenergiesysteem Diepte van enkele tientallen tot honderden meters Rendabel bij o.a. individuele woningen en gebouwen Bevoegd gezag is gemeente Dordrecht (OZHZ)

6 6 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Waarom dit onderzoek? ●Visie op de Ondergrond Dordrecht ●Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen ●Duurzaamheidsambitie Dordrecht ●Geactualiseerd Milieubeleidsplan Dordrecht

7 7 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Reguleren of niet? ●Ruimtedruk ●Bij verwachte warmte- en koudevraag ●Inpassen met andere functies ●Grootschalige collectieve systemen ●Grootschalige grondwaterverontreiniging

8 8 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Rapport regulering bodemenergie “Het inventariseren binnen de gemeente Dordrecht voor welke deelgebieden regulering van bodemenergie wenselijk is, …” ●Gebied warmtenet ●Te ontwikkelen gebieden ●Overige gebieden ●Gebieden waarin bodemenergie niet mogelijk is ●Geschiktheid bodem ●Gebieden met hoge energievraag

9 9 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

10 10 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Hoe nu verder? “… bepalen van welke methode van regulering per deelgebied het meest geschikt is en het uitwerken van deze gebieden.” ●Aanwijzen van interferentiegebieden ●Opstellen van beleidsregels (masterplan) ●Opnemen in het bestemmingsplan

11 11 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Vragen?

12 12 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Stelling “Bodemenergie moet benut worden om als eiland energie- onafhankelijk te worden.” Hoe? ●Aanwijzen van interferentiegebieden ●Opstellen Bodemenergievisie ●Opnemen in bestemmingsplannen Warmtenet => geothermie / aardwarmte?


Download ppt "Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Richting geven aan bodemenergie Verkenning noodzaak regulering bodemenergie in Dordrecht Deelsessie 2."

Verwante presentaties


Ads door Google