De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie experimenten ambulante hulp zonder indicatie 16 mei 2012 Lotte Vermeer Ewoud Jonker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie experimenten ambulante hulp zonder indicatie 16 mei 2012 Lotte Vermeer Ewoud Jonker."— Transcript van de presentatie:

1

2 Evaluatie experimenten ambulante hulp zonder indicatie 16 mei 2012 Lotte Vermeer Ewoud Jonker

3 Inleiding Twee regio’s: -Nijmegen & Wijchen -Regio Noord Veluwe Tussenevaluatie: zomer 2011 Tweede evaluatie: voorjaar 2012

4 Algemene bevindingen  Blijvende voordelen: Korte lijnen Elkaar beter weten te vinden Snellere aanmelding voor ambulante hulp  Samenwerking & werkafspraken aangescherpt  Uitbreiding experimenten RNV: Jeugd GGZ & LVG betrokken Nijmegen: meerdere gemeenten  Nieuwe werkwijze heeft tijd nodig  Communicatie van groot belang  Instellingsbelang blijft aandachtspunt  Experiment als input voor visievorming transitie

5 Doel & Visie Stelling: Effectief investeren in preventie is de grootste uitdaging voor de aanstaande stelselwijziging

6 Doel & Visie  Projecten binnen jeugdbeleid koppelen aan andere ontwikkelingen (3D’s)  Intuïtief draagt experiment bij aan minder instroom in zware vormen van jeugdzorg  Delen van kennis & expertise vanuit experimenten binnen provincie  Inzetten interne ambassadeurs  Experimenten continueren tot daadwerkelijke overheveling (2014?)

7 Samenwerking Stelling: Liever geen experiment dan een mislukt experiment

8 Samenwerking  Steeds benoemen & communiceren positieve effecten  Informeren & betrekken eerstelijn (huisartsen, gezondheidscentra)  Faciliteren van het delen van kennis (online, face-to-face)  Communicatie richting professionals bevorderen

9 Kwaliteit & veiligheid Stelling: Partijen in het voorliggende veld moeten in staat zijn om zelfstandig te screenen op veiligheid

10 Kwaliteit & veiligheid  Inzetten op toerusting voorliggend veld  Opzet & functie gezamenlijk startgesprek toetsen in CTO  RNV: klinische les opzetten voor goede inschatting veiligheidsrisico's  Regio Nijmegen: continueren ‘learning on the job’

11 Aanbod Stelling: Vernieuwend aanbod aan opvoed- en opgroeiondersteuning ontstaat vanzelf dankzij samenwerking

12 Aanbod  Analyseren van vraag van gezinnen leidt tot inzicht in ontbrekend aanbod en tot innovaties  Focus op inzet van tweedelijns expertise (functies) i.p.v. tweedelijns aanbod (organisaties) leidt tot ‘ontschotting’  Op alle niveaus vormgeven van ambitie om hulp vroegtijdig, dichtbij & licht in te zetten  Experimenteren met gecombineerde inzet van expertise in één traject

13 Deskundigheid Stelling: Ouders en kinderen worden beter van directe aanmelding bij een jeugdzorgaanbieder

14 Deskundigheid  Retrospectief trajecten analyseren om lessen te trekken  Organisatie van evaluatiemomenten in de praktijk  Uitwerken van co-coaching idee  Aanmeldcriteria continu onder de aandacht brengen

15 Werkprocessen Stelling: Experimenteren leidt tot concrete nieuwe werkwijzen in de zorg voor jeugd

16 Werkprocessen  Aanmeldformulier verder vereenvoudigen  Verruimde aanmeldcriteria hanteren, gericht op veiligheidsrisico’s en motivatieproblemen  Plan voor borging nieuwe werkwijze  Werkafspraken blijven aanscherpen en onder de aandacht brengen  Waarborgen dat (sluip)route voor aanmelding bij BJz voor ambulante hulp niet meer kan worden gevolgd


Download ppt "Evaluatie experimenten ambulante hulp zonder indicatie 16 mei 2012 Lotte Vermeer Ewoud Jonker."

Verwante presentaties


Ads door Google