De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen doorpakken Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag www.aanjaagteam.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen doorpakken Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag www.aanjaagteam.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Samen doorpakken Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag www.aanjaagteam.nl

2 2 Duiding van het vraagstuk Zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag kan en moet beter geregeld worden

3 Aanjaagteam Verwarde Personen

4 4 Aanjaagteam Verwarde Personen Leen van Leersum (cliëntperspectief), Lenie Scholten (wethouder zorg Eindhoven), Pieter-Jaap Aalbersberg (Nationale Politie, samen met Henk van Dijk), Liesbeth Spies (vz, burgemeester Alphen a/d Rijn), Heleen Rutgers (OM), Anouk Mateijsen (Zilveren Kruis), Sjef Czyzewski (GGZ, Antes)

5 5 Aanjaagteam Verwarde Personen Doelstellingen Ontwikkelen bouwstenen passend ondersteuningsaanbod: - voor mensen met verward gedrag - en familie/sociaal netwerk Bevorderen sluitende aanpak door alle gemeenten in de zomer van 2016 Inzicht geven in belemmeringen die de verschillende betrokkenen ervaren, die niet op lokaal/regionaal niveau opgelost kunnen worden

6 6 Aanjaagteam Verwarde Personen De verwarde persoon en leefomgeving staat centraal

7 De tussenstand

8 8 Wat gaat goed: Gevoel van urgentie is aanwezig Veel initiatieven om zorg en ondersteuning te verbeteren Wat kan en moet beter: Nog geen landsdekkende sluitende aanpak Iedereen werkt vanuit de eigen praktijk: systeem is leidend Verkokering in wet- en regelgeving / financiering Hoe: -Alle partners pakken gezamenlijk, vanuit het persoonsgerichte perspectief, domeinoverstijgend door.

9 Ervaringsdeskundigen aan het woord

10 10 Ervaringen Het nieuwe zorglandschap is complexer geworden Je moet van goede huize komen om je staande te houden in het gemeentelijke domein.” Een ervaringsdeskundige

11 11 Ervaringen Complexiteit van en acceptatie door de maatschappij ”De samenleving is harder, individueler en draait meer om geld en werk. Psychiatrisch patiënten, zoals ik, kunnen gewoon niet zo meedraaien op de arbeidsmarkt als we zouden willen, hebben minder geld en hebben vaak ook een kleiner netwerk. Door mijn gedrag ben ik vrienden kwijtgeraakt.” Een ervaringsdeskundige

12 12 Ervaringen De systeemwereld is leidend in plaats van de leefwereld "Alle instanties zijn zich heel erg bewust van waar de eigen verantwoordelijkheden ophouden”. Uitspraak van een moeder van iemand met verward gedrag

13 Bouwstenen voor sluitende aanpak

14 14 Bouwstenen voor sluitende aanpak

15 Aanbevelingen

16 16 Aanbevelingen Aan mensen met verward gedrag en hun directe omgeving Aan gemeenten en samenwerkende partners Aan opdrachtgevers en de rijksoverheid

17 Een gedeeld perspectief

18 18 Een gedeeld perspectief Een integrale, persoonsgerichte aanpak. Van systeemwereld naar leefwereld. Heldere regie en eigenaarschap. Preventie en vroegtijdige signalering centraal zetten.

19 De verdiepingsfase

20 20 De verdiepingsfase Bevorderen omslag in denken en doen die nodig is: beweging! Van elkaar leren Pilots & proeftuinen Regionale bijeenkomsten

21 Samen doorpakken

22 22 Organiseer (regionale) bijeenkomsten met alle betrokken (keten)partners: we gaan graag met u in gesprek. Meld goede voorbeelden bij het aanjaagteam, zodat anderen hiervan kunnen leren. Contact met aanjaagteamleden via - aanjaagteam@vng.nl - www.aanjaagteam.nl 070 – 373 83 93www.aanjaagteam.nl Samen doorpakken

23 Hoe gaat het bij u in de gemeente


Download ppt "Samen doorpakken Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag www.aanjaagteam.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google