De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Veiligheidshuis en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Veiligheidshuis en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 1 Veiligheidshuis en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit

2 2 Veiligheidshuis Doelstellingen: (algemeen) »gericht op het voorkomen van delicten en het terugdringen van recidive »het zijn van een betrouwbaar informatieknooppunt voor partners in veiligheid »het koppelen van strafrechtelijke reactie en zorg »het bieden van nazorg Doelgroepen: »Veelplegers »Jeugd »Huiselijk geweld

3 3 Veiligheidshuis Een gezamenlijke werkruimte waar de ketenpartners hun eigen werkplek hebben. Ondersteund door een administratie werken zij hier aan een aanpak de doelgroepen, door middel van overleg, samenwerking en afstemming. Deelnemers: Politie, Reclassering Nederland, Bouman GGZ, Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Penitentiaire inrichting, Gemeente Dordrecht, GGD, Openbaar Ministerie

4 4 Veiligheidshuis doelstellingen: –daling recidive van veelplegers met 10% in 2012 –daling recidive huiselijk geweld met 8% in 2012 –coördinatie van informatie –registratiesysteem –uitbreiding aanpak huiselijk geweld met districten 2 en 3 –registratie doelgroepen per gemeente –betere aansluiting zorg en straf

5 5 Veiligheidshuis Casusoverleg veelplegers (minder- en meerderjarigen) JCO Leerplichtoverleggen Screeningsoverleg huiselijk geweld Operationele samenwerking in de Veiligheidshuis

6 6 Veiligheidshuis Cijfers Gemeente Dordrecht 2008 –jeugd: 313 zaken –veelplegers minderjarig: 18 veelplegers –veelplegers meerderjarig: 83 veelplegers –huiselijk geweld: 267 incidenten

7 7 Toekomst Veiligheidshuis -groeimodel: voldoende inbedding bestaande werkwijze -uitbreiding regio Zuid Holland Zuid persoonsgerichte, gebiedsgerichte of groepsgerichte aanpak

8 8 APJ Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit Deelnemers: Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Politie, Rechtbank, Reclassering Nederland, Bouman GGZ, Gemeente Dordrecht, Openbaar Ministerie Doelstelling: een vroegtijdige, snelle en consequente aanpak van jeugdcriminaliteit in het arrondissement Dordrecht, zodat eerste delicten kunnen worden voorkomen en recidive kan worden teruggedrongen

9 9 APJ doelstellingen 2009 –aanpak kinderen onder de 12 jaar –criminele groepen –audit ketensamenwerking –criminaliteitsbeeld analyse jeugd –persoonsgebonden aanpak –bekendheid APJ –relatie Centrum Jeugd & Gezin en strafrechtketen –bevorderen schoolveiligheid


Download ppt "1 Veiligheidshuis en het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google