De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwikkeling Jan Verswollezone Peter Vuijk, projectleider 22 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwikkeling Jan Verswollezone Peter Vuijk, projectleider 22 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 herontwikkeling Jan Verswollezone Peter Vuijk, projectleider 22 oktober 2008

2 plangebied

3 doelen van het project knelpunten oplossen van het plangebied (dreigende) verpaupering algemeen belang voor Kort Haarlem (water, parkeren, wijksupermarkt) voor de binnenstad (parkeren) inhaalslag voor de stad (wonen)

4

5

6

7

8

9 proces 2006 - 2007 ontwikkelaars Timpaan en Bokx verwerven percelen (voorjaar 2006) plan van aanpak vastgesteld (college, juni 2006) eerste voorbereidingskrediet (raad, juli 2006) werkgroep wijkteam van start met gemandateerd adviesrecht (voorjaar 2006) >> klankbordgroep projectorganisatie ingericht (najaar 2006) communicatieprotocol (spoorboekje dec 2006) programmatische verkenning (college en raad, mei-juli 2007) tweede voorbereidingskrediet (raad, juli 2007)

10 hoofdpunten programmatische verkenning 2007 duurzaam en hoogwaardig stedelijk woonmilieu 250 woningen 7.000 m2 WVO commerciële functies 1044 parkeerplaatsen voor binnenstad extra open water >> uitgangspunten gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek juli 07–mei 2008

11 resultaten haalbaarheidsonderzoek mei/juni 2008 GEEN grootschalige detailhandel, want te grootschalig parkeerterrein Klein Amerika blijft, want gebouwde parkeervoorzieningen in Noord te duur GEEN parkeerplaatsen voor tweede vergunninghouders bewoners binnenstad, want worden te duur KNIP (financieel en qua proces) tussen Noord en Zuid aanbrengen; plan Noord en Zuid wel integraal/afstemmen op elkaar IN NOORD supermarkt en woningen

12 proces medio 2008 juni 2008, college: stelt aangepast programma vast op basis van resultaten haalbaarheidsonderzoek splitst plangebied in Noord en Zuid, mits goede afstemming in planvorming geeft concept SPvE-ZUID vrij voor consultatie met de buurt > 24 juni 2008 info-bijeenkomst, daarna gesprekken en reacties, meenemen in planuitwerking concept SPvE besproken met ARK en cie cultuurhistorie; kritische opmerkingen meenemen in planuitwerking college sept 08 over SPvE en grondexploitatie

13 programma SPvE (ZUID) zorghuis woningen, parkeren, water, groen, straten, speelvoorzieningen, overige voorzieningen

14 SPvE in relatie tot PV stedenbouw nota visie binnenstad en haar randen: -versterken relatie met binnenstad: V -versterken eigen identiteit als overgangszone van binnenstad naar de rest van de stad: V -respecteren historische kavelmaat: V -variatie: V -relaties zichtbaar tussen kavel, gebouw en openbare ruimte: V en PM max. bouwhoogten: nota hoogbouw, molenbiotoop, TNO bezonning: V

15 SPvE in relatie tot cultuurhistorie cultuurhistorie als inspiratiebron voor de stedenbouw: behoud waardevolle bebouwing randen: V voormalig bolwerk/plantsoen Klein Amerika: V voormalige loop Jan Verswolle-/Kolfwetering: deels V voormalig spoorwegtracé naar Schoonhoven: deels V molenbiotoop Molen ‘t Slot: V

16 stedelijk woonmilieu: V evenwicht in woningtypen en prijsklassen: V hoge kwaliteit, levensloopbestendig, duurzaam, veilig: V en PM wonen met zorg > domotica: V > zorghuis voorlopige differentiatie: 50% koop, 50% huurwoningen: PM 15% goedkoop, 20% middelduur en 65% duur: 10%, 40%, 50% 20% senioren of zorgwoningen: V > zorghuis evt. 10% starterswoningen: -- 60% appartementen, 40% grondgeb. woningen: 63%, 37% SPvE in relatie tot PV wonen

17 SPvE in relatie tot PV verkeer ontsluitingen zorgvuldig kiezen: V toegankelijk voor fietsers, voetgangers en bestemmingsverkeer: V ruimtelijke reservering eventueel doortrekken Rijn-Gouwelijn via Singels: V

18 SPvE in relatie tot PV water waterverbinding tussen Burg. Martenssingel en Cronjévijver: V oplossingen extra oppervlaktewater: V hoeveel open water is mogelijk: V waterkwaliteit en toegevoegde waarde voor wonen: V mogelijkheden recreatie? PM gebruik maken van historie ? (Kolfwetering) deels V

19 SPvE in relatie tot PV groen en spelen openbaar groen in relatie tot stedelijk woonmilieu, esthetisch én gebruiksfunctie: V en PM (inrichtingsplan) speelvoorzieningen afhankelijk van aantal kinderen: V

20

21 het SPvE, door BGSV………


Download ppt "Herontwikkeling Jan Verswollezone Peter Vuijk, projectleider 22 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google