De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startnotitie dagactiviteiten 1.Huidige situatie 2.Stip op de horizon 3.Focus bestuurlijke aanbesteding 4.Financiële doelstellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startnotitie dagactiviteiten 1.Huidige situatie 2.Stip op de horizon 3.Focus bestuurlijke aanbesteding 4.Financiële doelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Startnotitie dagactiviteiten 1.Huidige situatie 2.Stip op de horizon 3.Focus bestuurlijke aanbesteding 4.Financiële doelstellingen

2 Huidige situatie Indeling: Jeugd, Volwassenen, Ouderen PGB Dagactiviteiten als onderdeel van Beschermd Wonen Gebruik

3 Stip op de horizon 1.Peuters en kinderen 2.Training en ontwikkeling voor jongeren /jongvolwassenen 3.Volwassenen 4.Dagactiviteiten voor ouderen

4 Focus bestuurlijke aanbesteding Gecontracteerde en nieuwe partijen Inclusief dagactiviteiten die nu onderdeel uitmaken van Beschermd Wonen (voor volwassenen/jongvolwassenen)

5 Financiële doelstellingen Uitgangspunt behoud van het budget voor dagactiviteiten voor elk van de drie leeftijdsgroepen.

6 Vaststellen uitgangspunten Aanbod waar mogelijk en wenselijk dicht bij de cliënt organiseren Aanbod waar mogelijk door of samen met wijkbewoners of lokale organisaties/bedrijven Verschillende cliëntvragen/doelgroepen waar mogelijk en wenselijk combineren en locaties zoveel mogelijk voor verschillende soorten activiteiten gebruiken Laagdrempelig en zonder indicatie indien mogelijk

7 Vaststellen begrippen Beschutte dagactiviteiten: dagactiviteiten voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben tot participatie Begeleide dagactiviteiten: dagactiviteiten in de samenleving voor mensen die uitsluitend onder begeleiding onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben tot participatie Algemene voorzieningen: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning

8 Werkwijze Werkgroepen maken voorlopige voorstellen voor de tafel De tafelt stelt uitgewerkte voorstellen vast De gemeente besluit

9 Voorstel werkgroepen Algemene voorziening ouderen Begeleide dagactiviteiten volwassenen Beschutte dagactiviteiten jeugd Vanzelfsprekend zullen er ook grensvlakken zijn tussen de werkgroepen.

10 Voorstel opdracht werkgroepen 1.Inzicht bieden 2.Omschrijving nieuw product/pilot 3.Kwaliteitscriteria 4.Advies m.b.t. noodzaak herindicatie huidige cliënten 5.Kostprijsberekening en voorstel bekostiging

11 Planning werkgroepen In overleg zullen de werkgroepen verder gepland worden, met eventueel een heidag eind augustus. De werkgroep m.b.t. Beschutte dagactiviteiten jeugd moet nog gepland worden. De resultaten worden besproken tijdens de fysieke tafels. WerkgroepDatumTijdLocatie Alg. voorziening ouderen 20 juni 27 juni 15.00 – 17.00 Amersfoort/Bunschoten Begeleide dagactiviteiten volw. 20 juni 27 juni 14.00 – 16.00 Soest

12 Planning fysieke tafels DatumOnderwerp 9 juniInhoudelijke doelstellingen, opdracht werkgroepen 7 juliProducten 1 septemberKwaliteit van dienstverlening: toetredingscriteria, resultaat definiëring, doelrealisatie, algemene spelregels, noodzaak van herindicatie 29 septemberFinanciering en bekostiging 27 oktoberOntwikkelagenda bepalen/overig

13 Samenstelling werkgroepen Elke werkgroep bestaat uit: 3 aanbieders 1-2 inhoudelijk deskundige (niet aanbieder) 1-2 ambtenaren, waarvan één de voorzitter van de werkgroep

14 Cliënt- en adviesraden Drie bijeenkomsten: Informatie geven Feedback ophalen In lijn met planning werkgroepen


Download ppt "Startnotitie dagactiviteiten 1.Huidige situatie 2.Stip op de horizon 3.Focus bestuurlijke aanbesteding 4.Financiële doelstellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google