De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haalbaarheid woningbouwlocaties Bij het vermoeden dat er voor een locatie belemmeringen te verwachten zijn, zijn eerst de onderzoeken m.b.t. de te verwachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haalbaarheid woningbouwlocaties Bij het vermoeden dat er voor een locatie belemmeringen te verwachten zijn, zijn eerst de onderzoeken m.b.t. de te verwachten."— Transcript van de presentatie:

1 Haalbaarheid woningbouwlocaties Bij het vermoeden dat er voor een locatie belemmeringen te verwachten zijn, zijn eerst de onderzoeken m.b.t. de te verwachten belemmering(en) uitgevoerd (om de kosten voor de initiatiefnemers zo laag mogelijk te houden); Voor de woningbouwlocaties aan de Tooverkamp 1 en de Rijksweg 19a is geconcludeerd dat deze niet haalbaar zijn. –Tooverkamp 1: woningbouw belemmert de bedrijfsvoering van 2 naastgelegen veehouderijen en er kan geen goed woon- en leefklimaat (geur) gegarandeerd worden; –Rijksweg 19a: te hoge geluidsbelasting op de gevel, geen goed woon- en leefklimaat, woningbouw belemmert naastgelegen agrarische bedrijf.

2 Voorbeelden ruimtelijk inpassingsplan

3 Voorbeeld verbeelding

4 Financiën Allereerst kan aangegeven worden dat iedere initiatiefnemer de proceskosten (meestal €10.000,-) heeft voldaan. Aan het einde van het totale bestemmingsplan traject zal er per perceel een eindafrekening plaatsvinden. Ten aanzien van het BIO fonds kan aangegeven worden dat er enkel een inschatting gegeven kan worden van de te verwachten inkomsten aan bijdragen voor het BIO fonds. Duidelijkheid hierover kan pas gegeven worden als het moment van betaling (15 juni 2011) geweest is. In de anterieure overeenkomst die is afgesloten met alle initiatiefnemers is aangegeven dat er uiterlijk twee weken voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt (30 juni 2011) de bijdragen voor het BIO fonds betaald moeten worden. Is dit niet gebeurd dan zal er geen woonbestemming opgenomen worden voor het betreffende perceel.

5 Financiën Inschatting te verwachten BIO bijdragen op basis van de initiatieven die zijn opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan: 28 x vrijstaande woningen: 28 x € 140.000,- = € 3.920.000,- 2 x 2/1kapwoningen :4 x € 140.000,- = € 560.000,- ---------------------- Totaal € 4.480.000,- Inmiddels heeft een aantal initiatiefnemers laten weten dat er problemen zijn bij het regelen van de financiering en mogelijk daardoor niet binnen de gestelde termijn de bijdrage aan het BIO fonds kunnen voldoen.

6 Beëindiging BIO regeling Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011: –De provincie Noord-Brabant kent twee regelingen waarmee woningen in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden in ruil voor kwaliteitsverbetering, namelijk Ruimte voor Ruimte (RvR) en Buitengebied in Ontwikkeling (BIO); –Met het vaststellen van de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 in december 2010 heeft de provincie Noord-Brabant besloten om de BIO regeling te beëindigen en vol in te zetten op de RvR regeling; –BIO initiatieven waarvan de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging uiterlijk op 1 juli 2011 vastgesteld is, kunnen nog onder de BIO regeling gerealiseerd worden. Het is daarom van belang dat het bestemmingsplan voor de BIO locaties in de gemeente Landerd voor 1 juli 2011 wordt vastgesteld.

7 Planning Publicatie ontwerpbestemmingsplan op 1 april 2011; Ontwerpbestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter visie zodat er zienswijzen ingediend kunnen worden; Verwerken zienswijzen; Eventueel wijzigingen doorvoeren in het bestemmingsplan; Het bestemmingsplan via het college ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad (30 juni 2011); Publicatie vastgestelde bestemmingsplan; Vastgestelde bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter visie zodat er beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Download ppt "Haalbaarheid woningbouwlocaties Bij het vermoeden dat er voor een locatie belemmeringen te verwachten zijn, zijn eerst de onderzoeken m.b.t. de te verwachten."

Verwante presentaties


Ads door Google