De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brief aan de Galaten -28- Zwakheid van het vlees – geluk- niet uitstekend ijveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brief aan de Galaten -28- Zwakheid van het vlees – geluk- niet uitstekend ijveren."— Transcript van de presentatie:

1 Brief aan de Galaten -28- Zwakheid van het vlees – geluk- niet uitstekend ijveren

2 4: 12 | Wordt ๏ zoals ik, omdat + ook ik ben zoals jullie, broeders, ik | smeek ๏ het jullie, in niets ─ deden jullie mij onrecht aan. (NCV) wordt zoals ik: vrij in de genade! in niets deden jullie mij onrecht aan navolgen van Paulus

3 4: 13 Jullie o weten ✶ echter, dat ik dov vanwege een zwakheid van het vlees nzv jullie evangelie ─ verkondigde ๏, het eerdere. (NCV) vanwege een zwakheid van het vlees: Handelingen 13:50 vervolging Handelingen 14:5 vluchten Handelingen 14:19 steniging

4 Handelingen 13:50 vervolging Antiochie in Pisidie

5 Handelingen 14:5 vluchten Ikonium – dreiging van mishandeling: Paulus’ zwakte Konya

6 Handelingen 14:19 Lystra Steniging en vertrek: Paulus’ zwakheid

7 2 Kor. 10: 10 Men beweert dat de brieven zeker gewichtig zijn en sterk, maar dat de aanwezigheid van het lichaam zwak is en het spreken verachtelijk. (SWb) Kritische Korintiers beseften niet wat Paulus deed en wie hij was – voor God. Lichamelijk (in het vlees) zwak – sterk in Hem

8 Efe 3: 2 aangezien jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie, NCV Kol 1: 25 Van haar werd ík dienaar in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken NCV Alleen de kracht van het Woord! Evangelie is Gods kracht tot redding Paulus: zwak

9 2: 1 En ik, naar jullie komend, broeders, kwam niet met superioriteit van woord of van wijsheid, jullie het geheimenis van ° God brengen, 2 want ik besloot * niets weten onder jullie dan Jezus Christus, en die gekruisigd. 1 Korintiers 2:1,2 Paulus kwam: - niet in superioriteit van woord of wijsheid - in zwakheid - in vrees - niet met overtuigende woorden van menselijke wijsheid

10 12: 7 Daarom: opdat ik niet hoog opgetild word vanwege het overstijgende van de onthullingen, werd mij een doorn in het vlees gegeven *, een boodschapper van Satan, opdat hij mij geselt, zodat ik niet hoog opgetild word. 2 Korintiers

11 8 hiervoor smeekte ik drie maal de Heer, dat het van mij afstand zou nemen. 9 En Hij heeft sterk tot mij gesproken: "Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.”

12 14 En jullie aanvechting in mijn vlees kleineerden jullie niet, noch spuwden jullie die uit, (NCV – Galaten 4) Galaten accepteerden Paulus en zijn boodschap

13 14 maar als een boodschapper van God ontvingen jullie mij, als Christus Jezus. (NCV – Galaten 4) Paulus: medearbeider van God, beheerder van Gods geheimenissen, hij verkondigde niet zichzelf

14 4: 15 Waar dan is jullie geluk? Want ik getuig van jullie, dat jullie, indien mogelijk, je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Geluk: alleen in: * de genade van God * de wandel in geloof * het paulinische evangelie * evangelie vd heerlijkheid vd gelukkige God

15 4: 15 Waar dan is jullie geluk? Want ik getuig van jullie, dat jullie, indien mogelijk, je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Gelovigen daar waren gelukkig; ze hadden Paulus de ogen willen geven  vrucht van……….?

16 vrucht van……….? de werken van de wet? de geest!

17 16 Is het zo, dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn? (NCV – Galaten 4) De waarheid maakt vrij – uitwerking: * onjuiste gedachten weerlegd + * wandel gecorrigeerd vroom vlees slaat keihard terug: De Heer gekruisigd, Stefanus gestenigd, Paulus gestenigd, et cetera

18 4: 17 Zij ijveren niet uitstekend om jullie, maar zij willen jullie buitensluiten, opdat jullie om hen ijveren. (NCV) Zij ijveren: de wettischen (judaisten) wilden hen onder de wet brengen  eigenbelang (Fil.2:21) buitensluiten: buiten de genade van God stellen methode (o.a.): dingen verdraaien (Ha.20:30) mooipraterij, zegenwensen (Rom.16:18)

19 18 Uitstekend is het echter, dat jullie altijd in het uitstekende ijveren, en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. (NCV – Galaten 4) IJveren: niet om iets te willen verdienen: * lichaam stellen tot een God welgevallig offer Romeinen 12:1,2

20 18 Uitstekend is het echter, dat jullie altijd in het uitstekende ijveren, en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. (NCV – Galaten 4) IJveren: niet om iets te willen verdienen: * God reinigt voor zichzelf een volk, ijverig in goede werken Titus 2:14

21 18 Uitstekend is het echter, dat jullie altijd in het uitstekende ijveren, en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. (NCV – Galaten 4) IJveren: niet om iets te willen verdienen: * Goede werken voor allen, allermeest de huisgenoten van het geloof: Galaten 6:9,10

22 18 Uitstekend is het echter, dat jullie altijd in het uitstekende ijveren, en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. (NCV – Galaten 4) IJveren: niet om iets te willen verdienen: * Te allen tijde overvloedig in het werk van de Heer1 Corinthiers 15:58

23 Bij al het bouwen zijn we dankbaar: Voor het ene fundament: Jezus Christus Want in Hem zijn wij compleet Iedere geestelijke zegen in genade geschonken, met Hem Voor de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigt in de Geliefde


Download ppt "Brief aan de Galaten -28- Zwakheid van het vlees – geluk- niet uitstekend ijveren."

Verwante presentaties


Ads door Google