De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Bk03 Hans van Doremalen Marion Steegh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Bk03 Hans van Doremalen Marion Steegh."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Bk03 Hans van Doremalen Marion Steegh

2 OGP6 Deelopdrachten: Werken met de cyclus Handelingsgericht werken Uitvoeren van een actieonderzoek Zelf materiaal maken en verantwoorden Persoonlijke verdieping 2

3 Inhouden bijeenkomsten PPO Handelingsgericht werken (HGW) Ecologische pedagogiek Groepsoverzichten/groepsplannen Instrumenten om ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen Passend onderwijs Interventies voor kinderen die het moeilijk hebben op gebied van gedrag Rol van ouders in de school en het voeren van gesprekken Kinderen met ASS Oderwijsbehoeften op gebied van weerbaarheid/pesten Kindermishandeling 3

4 niet de juiste maat Uit: een banaan in een bruine hoek Wilma van Esch 4

5 terugblik: noem 5 redenen voor Handelingsgericht werken

6 5 redenen Reden 1: denken in defecten legt de locus of control anders: Autist- dyslect – Adhd-er: hier kunnen we geen invloed op uitoefenen. Wel op: wat heeft een kind van mij nodig. Reden 2: Betere afstemming met ouders: wat doet de school en wat doen ouders om af te stemmen op de onderwijsbehoefte Reden 3: voor leraren, experts, ouders, professionals is uitgaan van onderwijsbehoeften een kapstok waar we alle informatie, kennis en ervaringen aan kunnen hangen. Reden 4’; spreken over onderwijsbehoeften biedt een gemeenschappelijke taal waar mee ouders, professionals en het kind elkaar kunnen begrijpen. Reden 5: Onderwijsbehoeften kunnen geclusterd worden of samengevoegd. Afstemmen op de verschillen is dan beter te organiseren. 6

7 7 uitgangspunten HGW 1. De leerkracht doet ertoe 2. Uitgaan van onderwijsbehoeften 3. Positieve aspecten zijn van groot belang/positieve grondhouding! 4. We werken constructief samen (ouderbetrokkenheid) 5. Het gaat om afstemming en wisselwerking 6. Het handelen van de leerkracht is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch en transparant. 7

8 Doelen bijeenkomst 3 De studenten kunnen: de fase HGW Waarnemen vanuit het perspectief van het kind onderzoeken aan de hand van een casus op gebied van gedrag. Het gedrag van een kind onderzoeken vanuit het ecologische krachtenveld en de drie psychologische basisbehoeften. 8

9 Fase 1: Waarnemen: een oefening

10 Sociaal ecologische model Bronfenbrenner (1979) 10

11 oefening: Waar kom je vandaan? 1. Uit wat voor een gezin kom je? 2.Op wat voor een school heb je gezeten? 3.Hoe was de buurt waar je opgroeide? 4.Zat je bij een vereniging? 5.Wat voor een relatie had je met je broers en zusjes 6.Hoe was de relatie tussen je ouders? 7.Hoe ging je om wanneer je verloor met sporten? 8.Hadden je ouders veel contact met mensen uit de buurt? 9.Hoe was de relatie tussen je broers/zussen met je vader/moeder? 10.Werkten je ouders en zo ja waar? 11.Konden jullie als gezin op vakantie? 12..Zat een van je ouders in de politiek of in een bestuur van een vereniging? 13.Hoe beschrijf je het land waarin je bent opgegroeid qua politiek en religie? 16.Welke gebeurtenissen hebben er in de tijd dat je kind was en nu plaatsgevonden in de wereld die indruk op je hebben gemaakt? 11

12 Professioneel pedagogisch handelen, omgaan met probleemgedrag Bronfenbrenner: ‘’Willen we werkelijk problemen van kinderen doorgronden, dan moeten we die zoeken in de omgeving waarin ze dagelijks leven (Sipman, 2014).

13 Verzamel informatie over Jeroen in het ecologische krachtenveld: Omgaan met zichzelf – Omgaan met leerkracht – omgaan met medeleerlingen – werkhouding (stimulerende en belemmerende factoren) In kaart brengen van stimulerende en belemmerende factoren vanuit de drie psychologische basisbehoeften: relatie – competentie – autonomie casus Jeroen (zie instrument A17. Werkblad Waarneming SEO en Werkhouding 1. kind 2. leerkracht 3. groep: medeleerlingen 4. school 5. thuis

14 Casus Jeroen? Fase waarnemen: Is het gedrag van Jeroen te veranderen door op diverse factoren uit het ecologisch krachtenveld in te steken? Wil Jeroen ook zelf veranderen? Fase begrijpen: wat heeft Jeroen nodig op gebied competentie – relatie – autonomie? 14

15 Model adaptief 15

16 Zijn de doelen van deze bijeenkomst bereikt? Welk inzicht heb je opgedaan tijdens deze les? 16

17 Literatuur Meersbergen,E. van en Vries, P, de (2013).Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Utrecht: Perspectief Uitgevers http://wij-leren.nl/ontwikkeling-kinderen.php Professor luc Stevens over ontwikkeling van kinderenhttp://wij-leren.nl/ontwikkeling-kinderen.php Sipman, G. (2013).Professioneel pedagogisch handelen, omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties. Den haag: boom Lemma 17


Download ppt "Handelingsgericht werken OGP6 2015-2016 Bk03 Hans van Doremalen Marion Steegh."

Verwante presentaties


Ads door Google