De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Toelichting op de agenda van de vergadering, 3.Groningen west in 2020 Pauze 5. De huishoudelijke agenda: Jaar verslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Toelichting op de agenda van de vergadering, 3.Groningen west in 2020 Pauze 5. De huishoudelijke agenda: Jaar verslag."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Toelichting op de agenda van de vergadering, 3.Groningen west in 2020 Pauze 5. De huishoudelijke agenda: Jaar verslag 2011, Jaar verslag 2011, Financieel verslag 2011 Financieel verslag 2011 Begroting 2012 Begroting 2012 Werkplan 2012 Werkplan 2012 6. Bestuursverkiezing 7. Rondvraag en sluiting

2 Jaarverslag 2011 18 * vergaderd Communicatie wijkwebsite, koerier (49 *), wegwijzer wijkwebsite, koerier (49 *), wegwijzer collegebezoek collegebezoek informatieavond spoorlijn naar Heerenveen informatieavond spoorlijn naar Heerenveen informatieavond silo’s informatieavond silo’s Ruimtelijke Ordening / Verkeer geluidmaatregelen A7 geluidmaatregelen A7 inrichting winkelgebied centrum Hoogkerk inrichting winkelgebied centrum Hoogkerk Transferium Transferium Westpoort (verkeer, ontsluiting) Westpoort (verkeer, ontsluiting) de afspraken rondom het bietenverkeer de afspraken rondom het bietenverkeer invulling van het Suikeruniegebied invulling van het Suikeruniegebied Welzijn Sport sportkoepel sportkoepel LTC / Ruskenveense Plas LTC / Ruskenveense Plas Ontwikkelingen rondom dorpshus, Verbouwing vensterschool Ontwikkelingen rondom dorpshus, Verbouwing vensterschool NLA NLA kadernota “Gezond in stad” kadernota “Gezond in stad”

3 In de gebiedsdelen Oude Dorp parkeren op en rond het winkelplein parkeren op en rond het winkelplein uitbreiding van de Silo’s van de Suikerunie. uitbreiding van de Silo’s van de Suikerunie. bestemming voor de voormalige RK Kapel aan de Zuiderweg. bestemming voor de voormalige RK Kapel aan de Zuiderweg. Hoogkerk Zuid (speel)omgeving bij de Anne Frankschool en de Leihof, (speel)omgeving bij de Anne Frankschool en de Leihof, de ontwikkelingen rond de STIP de ontwikkelingen rond de STIP aanvraag van de Kreukelhof voor NLA middelen. aanvraag van de Kreukelhof voor NLA middelen. De Buitenhof/Peizerhoven Diverse activiteiten ter versterking sociale cohesie Diverse activiteiten ter versterking sociale cohesie ecologisch gebied ecologisch gebiedGroenhof nieuwe speelplek nieuwe speelplek overeenstemming bereikt ontbrekend stuk voetpad en wijziging van de voorrangssituatie op de kruising. overeenstemming bereikt ontbrekend stuk voetpad en wijziging van de voorrangssituatie op de kruising.Leegkerk restauratie en verbouwing van de historische kerk + parkeerplek restauratie en verbouwing van de historische kerk + parkeerplekGravenburg speel- en voetbalvoorzieningen in de wijk. speel- en voetbalvoorzieningen in de wijk. verkeersveiligheid in lange rechte 30km-straten. verkeersveiligheid in lange rechte 30km-straten.Ruskenveen verkeerssituatie in de wijk. verkeerssituatie in de wijk.

4 Financieel Afrekening 2011 Afrekening 2011 Begroting 2012 Begroting 2012

5 Werkplan 2012 Kerntaak het stimuleren van bewonersparticipatie en communicatie Basisdocument voor overleg met het College: Convenant Hoogkerk Informeren www.hoogkerkgroningen.nl, via Hoogkerker Koerier, Wegwijzer Communiceren met buurt en gemeente via bijeenkomsten en sociale mediaPrioriteiten Deelname projectgroep gebiedsvisie Deelname projectgroep gebiedsvisie Procesbegeleiding visie ontwikkeling m.n. het aspect leefbaarheid Procesbegeleiding visie ontwikkeling m.n. het aspect leefbaarheid Vestiging LTC bij Ruskenveense Plas / Voorzieningen Ruskenveense PlaS Vestiging LTC bij Ruskenveense Plas / Voorzieningen Ruskenveense PlaS Regelmatig op de agenda

6 Ruimtelijke en fysieke projecten Ontwikkeling bedrijventerrein Hoendiep-Noord / Heldenpark Ontwikkeling bedrijventerrein Hoendiep-Noord / Heldenpark Ontwikkeling en uitvoering bedrijventerrein Westpoort Ontwikkeling en uitvoering bedrijventerrein Westpoort Update bestemmingsplannen Update bestemmingsplannen Ontwikkelingen rondom Hoogkerk centrum Ontwikkelingen rondom Hoogkerk centrum Biovergisters / Silo’s Biovergisters / Silo’s Nieuwe spoorlijn Nieuwe spoorlijn Ontwikkelingen oude Suiker Unie terrein. Ontwikkelingen oude Suiker Unie terrein.Verkeer Geluidswerende voorzieningen A7 Geluidswerende voorzieningen A7 Veilige verkeerssituatie basisscholen Veilige verkeerssituatie basisscholen Parkeerplaats Suikerplein Parkeerplaats Suikerplein Aanpassingen Zuiderweg centrum Eemsgolaan / Peizerweg Aanpassingen Zuiderweg centrum Eemsgolaan / Peizerweg Spoorlijn + station. Spoorlijn + station. En verder verkeersafwikkeling industrie. En verder verkeersafwikkeling industrie.Sport Sportkoepel sportpark Hoogkerk Sportkoepel sportpark Hoogkerk Actief meedenken met bestuur Zwembad: energiezuinig en renovatie badhokjes Actief meedenken met bestuur Zwembad: energiezuinig en renovatie badhokjesSociaal Stimuleren van sociaal / culturele activiteiten in Hoogkerk Stimuleren van sociaal / culturele activiteiten in Hoogkerk gezondheid, leefstijl, jeugd en volwassenen. Voorzieningen jongeren in het hele gebied. gezondheid, leefstijl, jeugd en volwassenen. Voorzieningen jongeren in het hele gebied.

7 Bestuursverkiezing Aftredend zijn: R. Kenter, A. Harder Aftredend zijn: R. Kenter, A. Harder Herkiesbaar zijn: R. Kenter. Nieuwe Kandidaat: Rixt Elzinga. Herkiesbaar zijn: R. Kenter. Nieuwe Kandidaat: Rixt Elzinga.

8 Rondvraag / Sluiting


Download ppt "Agenda 1.Opening en mededelingen 2.Toelichting op de agenda van de vergadering, 3.Groningen west in 2020 Pauze 5. De huishoudelijke agenda: Jaar verslag."

Verwante presentaties


Ads door Google