De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WestlandKoers Presentatie op de gezamenlijke ledenvergaderingen van ChristenUnie en SGP door: M. Otto Naaldwijk, 31 Mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WestlandKoers Presentatie op de gezamenlijke ledenvergaderingen van ChristenUnie en SGP door: M. Otto Naaldwijk, 31 Mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 WestlandKoers Presentatie op de gezamenlijke ledenvergaderingen van ChristenUnie en SGP door: M. Otto Naaldwijk, 31 Mei 2005

2 Opdracht gemeenteraad – ‘Op schaal, slagvaardig en solide’ – De koers moet eind 2005 zijn vastgesteld – Het proces moet interactief worden vormgegeven: – Hierbij gaat het om een maximale inbreng vanuit de Raadsfracties – Bovendien worden inwoners en vertegenwoordigers vanuit maatschappelijke organisaties uitgenodigd om hun inbreng te leveren – Uitgaande van de huidige meerjarenbegroting moet in 2009 een financiële taakstelling zijn bereikt van € 5.000.000 – Voor 2006 wordt een bezuiniging/ombuiging gerealiseerd van € 500.000 – Uitgangspunt is tevens een praktische benadering – Er zijn vooraf geen ‘ no-go-areas’

3 Uitwerking plan van aanpak Fractievoorstellen Burgerenquête Productenboek College- voorstel Interactie stake- holders Besluit- vorming Benchmarkinformatie

4 Planning Beschikbaar 3e Kwartaal 2005 Augustus /September Uiterlijk 15 September Na 15 September Productenboek Fractie bepaalt standpunt Fractie geeft advies aan college ‘Richtinggevend’ Opstarten kerntakendiscussie Jaarrekening Burgerenquete Benchmark

5 Voorbeeld uit productenboek Product: Brand- en Incidentenbestrijding. Omschrijving: Voorkomen, Beperken en Bestrijden van branden. Doel: Het bevorderen van de fysieke veiligheid. Wettelijk kader: o.a. Brandweerwet (1985) Kerngegevens: aantal keren uitrukken in 2004 1153 aantal vrijwilligers 204 aantal beroepskrachten 18 Financiële gegevensBegroting 2006 Vergoedingen€672.498 Opleidingen€672.212 Organisatie€1.060.472

6 Mogelijke aanpak Bezuinigingen (kaasschaafmethode) Ombuigingsoperaties (taakstellend) Inhoudelijke discussie (doelstellend)

7 Inhoudelijke discussie over kerntaken. Welke taken vinden we belangrijk? Wat kosten ze? Kunnen we deze taken: -Afbouwen -Beëindigen -Uitbesteden -Privatiseren -Kwaliteit verlagen

8 In 2006 gaven we uit aan: Omschrijving x 1 Miljoen € Zwembaden Bibliotheken Sportaccommodaties Bevorderen sportdeelname WVT/Gehandicaptenzorg Kunstzinnige vorming Kunst en cultuur 1,1 1,7 2,5 1,4 4,8 0,5 1,0

9 Einde van de presentatie Hartelijk dank voor uw aandacht.

10 Gelegenheid tot het stellen van vragen Presentatie WestlandKoers Gelegenheid tot het stellen van vragen

11

12 Projectorganisatie Gemeenteraad College van B&W Gemeentesecretaris (opdrachtgever) Kernteam Concerncontroller (opdrachtnemer) Extern projectleider OR Afdelingsteams


Download ppt "WestlandKoers Presentatie op de gezamenlijke ledenvergaderingen van ChristenUnie en SGP door: M. Otto Naaldwijk, 31 Mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google